Varmtvannsbeholderen - en bakteriebombe

Annet om bad

På sin ferd gjennom ledningsnettet drar vannet med seg partikler som kan gi grobunn for en omfattende bakterieflora.

Installer en bereder
Selv om vannet er aldri så rent når det forlater kilden, skjer det mye før det når fram til den enkelte husstand.

Underveis drar vannet med seg smuss, humus, alger, sand, kalk og rust fra vannforsyningsnettet. Dette bunnfelles i varmtvannsberederen, og kan medføre en blomstrende bakterieflora. I tillegg tærer det på de tekniske installasjonene, noe som igjen kan redusere berederens levetid.

Helserisiko
Hoveddelen av norske vannforsyninger henter sitt vann fra overflatekilder som har et høyt innhold av organisk materiale – såkalt humus. Dette bunnfelles og legger seg som et slamlag i bunnen av varmtvannsberederen. En masse som er den reneste godteposen for bakterier, og som under de rette forutsetninger kan føre til en oppblomstring av dem.

En bakterieflora som kan være en reell risiko for helsen. Mest kjent av disse er legionellabakterien. Den er ikke en trussel for drikkevannet som sådan, men derimot når vannet er i forstøvet form. For eksempel når vi dusjer. Da oppstår det vanndamp som vi puster inn. Innholder berederen legionellabakterier, blir vi i verste fall eksponert for den farlige og dødelige sykdommen legionellose.

Vi kan også påføres ulike former for lungebetennelse. Disse kan føre til svært uheldige konsekvenser. Spesielt for personer med lavt immunforsvar. Utover de helsemessige skadene, bidrar også slammet til misfarging av sanitærutstyr og på klesvasken. Det medfører også slitasje på de tekniske installasjonene som dyser, varmekolber og annet kostbart utstyr. Med den følge at det må skiftes ut lenge før tiden.
Det er imidlertid viktig å få fram at berederprodusentene ikke kan klandres for dårlig vannkvalitet og følgeskader, det ansvaret må vannforsyningseier stå ansvarlig for.

Filterløsning Norske produsenter av varmtvannberedere er ikke ukjent med problematikken, og har satt i verk foranstaltninger for å motvirke de uheldige konsekvensene. Blant annet ved å sørge for en beredertemperatur som er høy nok til å ta knekken på bakteriefloraen.

– Dette er for så vidt et kjent problem. Avleiring av slam i berederne er en konsekvens av det vannet fanger opp underveis på sin ferd til sluttbrukeren, sier Christoffer Braathen i Oso Hotwater.

– Vi anbefaler at man spyler gjennom berederen, men det er ikke så mange som tenker over det. Jobben gjøres enkelt ved å åpne 2-3 varmtvannskraner på fullt trykk samtidig i ca 10 minutter, og forebygger oppbygging av bunnslam.

Den beste løsningen er imidlertid å stoppe rusk og rask før det når fram til berederen. Til dette formålet finnes det filterløsninger som kan monteres på endestasjonen før berederen. Disse bidrar til å løse problemet på en effektiv måte, forteller Braathen.

Temperatur er også viktig for å unngå bakterievekst. Derfor har alle Osos beredere en beredertemperatur på 75 grader. En temperatur som er høy nok til å få bukt med legionellabakterien, som ikke tåler temperaturer over 65 grader.

Det betyr ikke en temperatur i kranen på 75 grader. Den justeres i blandeventilene på toppen av berederen, som prefabrikert er innstilt på mellom 50 og 60 grader. På den måten oppnås riktig temperatur på vannet uten at man trenger å senke temperaturen i berederen.

– Vi kan også tilby våre kunder en vannanalyse dersom de har borevann, eller det eksisterer helt spesielle lokale forutsetninger i forhold til vannkilden.

Hvis folk er i tvil kan en vannprøve sendes inn for analyse hos oss. Da kan vi anbefale preventive tiltak tilpasset det aktuelle tilfellet, men i det store og hele er dette sjelden nødvendig, informerer Braathen.

Vannrenseanlegg
Ønsker man å unngå problemet med bunnfall i varmtvannsberederen, er det mulig å gardere seg mot mange av utfordringene ved installasjon av en tilpasset filterstasjon på vanninntaket til boligen.

Det finnes ulike typer profesjonelle vannrenseanlegg for privat husholding. De er i stand til å filtrere ut både partikler, humus, rust og kalk. Hvis man i tillegg ønsker å redusere faren for oppblomstring av bakterier som følger med vannforsyningen, kan man også installere en såkalt bakteriologisk barriere, for eksempel et UV-anlegg.

Med en slik tilpasset filterstasjon har man tatt et langt skritt i retning av å sikre seg mot ubehageligheter fra varmtvannsberederen og er samtidig sikret et godt og helsefremmende drikkevann i krana.
23 oktober 2008

Riktig plassering av medisinskapet

Mange velger å oppbevare medisinene på badet. Det bør du unngå. Vi gir deg tipsene om hvor du bør plassere medisinskapet.

Et bedre liv på badet

Det skjer stadig noe nytt på baderomsfronten som gjør livet litt enklere. Vi har valgt ut noen av nyhetene fra våren 2013.

Så stor varmtvannsbereder trenger du

Irriterer det deg over at det stadig er tomt for varmtvann når du skal dusje? Enten dusjer de for lenge, eller så har du for liten varmtvannsbereder.

På tide med ny badevekt?

Januar er måneden da nordmenn kjøper seg ny badevekt. Her er 5 fine badevekter.

Stopp innsyn med vindusfolie

Med dekorativ vindusfolie bevarer du lysinnfallet, men stenger ute naboer og forbipasserende.

7 feil du selv fikser på badet

Har du et avløp som lukter vondt eller et toalett som renner? Ta tak i småfeilene på badet før problemene blir større og dyrere. Vår ekspert Roger...

Installer ny bereder

Enten det er bakterieflora, energiøkonomi eller alder som er utslagsgivende, er det nå og da nødvendig med en ny varmtvannsbereder.

Hviken vei skal dorullen henge?

Over? Under? Denne personlige preferansen får dodebatten til å rase. Stem på ditt valg! 

Advarer mot baderomsvifter

Eksperter advarer mot baderomsvifter. Mekaniske vifter på badet får fukten raskt ut etter en dusj, men de stenger den naturlige ventilasjonen resten av...

Hvem har skylden når den nye berederen lekker?

Rørleggere og produsenter av varmtvannsberedere mottar daglig klager fra kunder som finner vanndammer på gulvet rundt sine nye beredere.

Bad med vannbåren varme

Det drøye 7 m2 store badet under skråtaket er godt utnyttet. Nytt takvindu er satt inn. I hjørnet er det egen ”sminkeinnredning”. Krakken fungerer som...

Håndkletørker – en hverdagsluksus

Varme, tørre håndklær er en hverdagsluksus det er lett å bli vant til.

Spar energi på badet

Badet er en kjent energisluker, men nå dukker det stadig opp flere smarte løsninger som tar hensyn til både lommeboken og miljøet. Vi har samlet 7 gode...

Ikke la varmen fordampe bort

Varmtvannsberederen trekker mye strøm, men all energien kommer ikke deg til gode. Det kan du gjøre noe med.

Bakteriefeller i hjemmet

Ikke alle bakterier er skadelige, men noen kan gjøre oss syke.