Mus og rotter er det vanligste skadedyrene å få i hus på denne tiden av året.
Mus og rotter er det vanligste skadedyrene å få i hus på denne tiden av året. Bilde: Colourbox

Skadedyrene du oftest finner i boligen din

Skadedyr på badet

Skadedyrene trekker inn i varmen, nå som temperaturene synker. På høsten tiden av året er det særlig mus og rotter som vil dele boligen med deg.

– Fluesesongen er på hell nå, og maurene har gått i dvale. Veggdyr og kakkerlakker er på fremmarsj i Norge, men på denne kalde tiden av året er det først og fremst gnagere, det vil si mus og rotter, som trekker inn i husene, sier Kenneth Ervik.

Han er daglig leder i skadedyrfirmaet Tønsberg Skadedyrkontroll AS og Vi i villas egen ekspert på skadedyr.

Smittespredere skal bekjempes
Selv om både rotter og mus er ubehagelige å få i hus, er det likevel ikke ett fett om det er mus eller rotter som inntar boligen din. Det skyldes først og fremst at rotter er smittespredere, noe mus ikke blir regnet som.

–  Det finnes en egen forskrift om skadedyrbekjempelse som regulerer hva du som boligeier skal foreta deg om du får rotter i boligen, forteller Ervik.

Som boligeier er du, etter forskriften, forpliktet til både å sørge for å forebygge forekomst av skadedyr og å iverksette tiltak for å utrydde eventuelle skadedyr. Dersom du velger ikke å gjøre noe med problemet, kan kommunen sørge for at det iverksettes nødvendige tiltak – på din regning.

En eller flere?
Dersom du oppdager mus eller rotte i boligen nå i høst, kan det være greit å undersøke litt nærmere før du bestemmer deg for hva du skal gjøre. Er det kun én mus eller rotte som har forvillet seg inn eller er det snakk om en invasjon?

Les også:

Dette er tegnene på at du bør male om

Ser du sprekker i malingfilmen, eller løsner flak av maling når du skraper med en stålbørste? Dette er tegn på at du bør male om igjen huset.

– Dersom du finner en enslig gnager, anbefaler jeg at du setter ut feller, samt at du ser om du finner hull eller sprekker hvor den kan ha kommet seg inn. Mus trenger ikke stort mer enn 5-6 millimeter for å komme seg inn, rotter ca. 2 centimeter. Alle sprekker over fem millimeter bør derfor tettes igjen, sier Ervik.

I noen tilfeller kan man få flere rotter eller mus i hus. Finner du ikke ut hvor de kommer fra, kan du bruke gift, men da må du være forsiktig, håndtere giften riktig og bruke godkjente åtestasjoner.

Bruker kloakknettet
– Spesielt rotter kan komme seg inn i boligen nedenfra og opp, det vil si gjennom kloakksystemet. Rotter er ekstremt gode svømmere og ekstremt gode klatrere, og de kan følge kloakknettet og komme seg inn gjennom sprekker i gamle rør og gnage seg oppover, forteller Ervik.

Rotter er svært dyktige klatrere.

Og til alle de som har hørt skrekkhistorier om rotter som kommer opp av toalettet, har Ervik kun en mager trøst. Historiene er nemlig ikke myter, og det er fullt mulig at rotter kan komme inn i boligen denne veien. Derimot er det mindre vanlig i nyere hus, da dagens systemer gjerne har rottesikringer.

Les også:

Bytt ytterdøren

En vakker og solid ytterdør forsterker førsteinntrykket av huset. Her viser vi hvordan du river ned den gamle og monterer den nye døren.

Har du fått en rotteinvasjon, er det sannsynlig at de er kommet via kloakknettet. Du har ansvaret for den delen av nettet som ligger på egen eiendom, men ofte vil rotter komme fra den kommunale delen av kloakknettet. I slike tilfeller bør du kontakte kommunen og spørre om de kan gjøre noe i sin del av nettet.

Unngå problemet

Har du derimot ikke problemer med rotter eller mus, bør du ta noen forholdsregler for å sikre at det fortsetter på den måten. I tillegg til god håndtering av søppel og kompost, bør du holde muren rundt huset fri for vegetasjon, vedstabler og andre former for skjulesteder.

 – Gnagere er skye dyr. Ligger grunnmuren og området rundt synlig og fritt tilgjengelig, vil gnagerne vegre seg av frykt for rovfugler og lignende. Dermed vil det være mindre aktivitet av gnagere i området og redusert risiko for at de skal trekke inn, sier Ervik.

10. oktober 2011

Norges Vakreste Hage - stem på din favoritt!
Merethehageglad
Janne_paalandet
Husmannsplassen
Vestlandhage
Created with PollMaker
Mer om Skadedyr på badet

Nå har skjeggkre spredd seg over hele Norge

Skadedyr på badet Insektet skjeggkre er blitt et stort problem. Insektet utgjør ingen helsefare, men mange opplever det som psykisk terror å ha det kravlende rundt i huset.  

Slik blir du kvitt sølvkre

Skadedyr på badet Sølvkreene er kanskje ekle, men de er ufarlige. Slik blir du kvitt dem.

Dette skjer med en støvsugd edderkopp

Skadedyr på badet Har du noen gang støvsugd en edderkopp? Og så ligget våken hele natta og lurt på om den kravlet ut igjen? Vel, her får du svaret på gåten.

Sølvkre er et signal om fukt i boligen

Skadedyr på badet Ser du levende sølvkre inne nå utover høsten, kan det være et viktig signal om fukt i boligen din.