Nå blir det lettere å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten.
Nå blir det lettere å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten. Bilde: Getty Images

Nå får du enkelt svar på hvor mye du kan bygge

Byggesøknad og byggeforskrifter

Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje? Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Nå er det lansert en ny veiviser som gjør det enklere å få svar. 

1. juli kom den nye Plan- og bygningsloven som åpner for at man kan bygge garasje eller andre frittliggende bygninger på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. 

Uansett om du skal bygge stort eller smått må du holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting, som bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. 

For å hjelpe deg med å finne hvor mye du kan bygge har Direktoratet for byggekvalitet (Dibk) nå lansert tjenesten "Hvor stort kan du bygge?"

- Vi vet at dette med å beregne grad av utnytting oppleves som svært komplisert av mange, sier senioringeniør i DiBK, Anna Schultz i en pressemelding.

For å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din må du selv innhente informasjon om:

  • Reguleringsplan for eiendommen din
  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplan
  • Kommunens parkeringsnorm

Denne informasjonen må du selv fylle inn i veiviseren for at den skal kunne gi deg riktig svar på hvor mye du kan bygge ut på tomten din. 

28 oktober 2015

Glemte du å søke kommunen om lov til å bygge?

I etterpåklokskapens navn - hvordan søke når bygget allerede står oppført?

Ikke la de nye reglene ødelegge nabofreden

Vil de nye plan- og byggereglene ødelegge flere naboforhold? Ekspertene gir deg rådene for å beholde nabofreden.

De nye byggereglene kan skape konflikt

Fra 1. juli 2015 kan du bygge inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for...

Snart nye byggeregler: Sjekk om du kan bygge uten å søke

De nye byggereglene trer i kraft om kun få dager, og kan virke litt for gode til å være sanne. Les her hvordan du kan unngå de dyre byggetabbene.

Bygg utebod eller anneks uten å søke

Fra 1. juli 2015 ble det mulig å sette opp tilbygg uten byggetillatelse fra kommunen. Det er imidlertid noen begrensninger i forhold til størrelse,...

Nye byggekrav fra 2017

Oppfyller du minimumskravene for energieffektivitet?

Om byggesøknad

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Reglene praktiseres litt ulikt i den enkelte kommunene, men ofte praktiseres de slik:

Slik er de nye byggereglene i 2016

Fra 1. januar 2016 vil det bli enklere å bygge ut og leie ut boliger. Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier.

Bygg hus nå - kan bli svindyrt i 2016

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt frem en nye krav for mer miljøvennlige bygg. - Det blir dyrere og dyrere, men man får...