Bilde: Getty Images

Sjekk sikringsskapet - husets viktigste skap

El installasjon og Elsikkerhet

Tåler det gamle sikringsskapet belastningen fra alle de elektriske apparatene dine? En oppgradering av sikringsskapet gjør hjemmet sikrere og mer praktisk. Lær mer her!

Det er viktig at boligen din har et sikkert og komfortabelt elektrisk anlegg. Mange tenker ikke over at et 20 år gammelt sikringsskap kanskje er for gammelt. De fleste har langt flere strømkrevende apparater i huset sitt i dag enn det som var vanlig da det elektriske anlegget var nytt. Da er det kanskje ikke så rart at sikringene går varme? 

Det er du som er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at elektrisk anlegg og utstyr følger regelverket. Vær bevisst dette ansvaret, og bruk en godkjent og registrert el-installatør for endringer og nyinstallasjoner i ditt elektriske anlegg.

Et mer moderne skap

Ved utskifting eller oppgradering av sikringskap, monteres det i dag nye, moderne, jordfeilautomater som er med på å hindre brann og elektrisk støt. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2002, men det finnes fortsatt mange anlegg med skrusikringer eller gamle automatsikringer. 

Det anbefales også å montere et overspenningsvern som forhindrer skader forårsaket av lyn, på apparater som for eksempel tv, pc, trådløs telefon, vaskemaskin og varmtvannstank. Er det vanskelig å skifte ut sikringsskapet, er det mulig å oppgradere det eksisterende skapet med nytt og moderne utstyr. Det trenger heller ikke å bli så dyrt, sjekk gjerne priser med flere tilbydere før du tar valget.  

– Det huseier med god samvittighet kan gjøre selv, er å se over el-installasjonen om noe er løst, defekt eller brunsvidd. Det er også lurt å unngå mange skjøteledninger. Bruk sansene, blant annet ved å se, og å være oppmerksom på lukt, eller kjenn på sikringer om de er for varme, sier  Bjørn Sørensen, som er fagsjef for el-sikkerhet i Nelfo.

– I dagens sikringsskap kreves det dessuten jordfeilbryter, påpeker Sørensen. 

– Sjekk selv at den virker ved å trykke på testknappen et par ganger i året slik at du vet at den virker som den skal når det virkelig gjelder, understreker fagsjefen.

Slik virker automatsikringer

En automatsikring skal automatisk slå av strømmen ved feil i det elektriske anlegget, slik at mennesker, husdyr eller eiendom ikke tar skade.

Automatsikringen slår av strømmen hvis belastningen overstiger gitte verdier. Dersom automatsikring/jordfeilbryteren slår ut mer enn to ganger, må du ta ut alt utstyr som er plugget i stikkontaktene på kursen.

Hvis kursen slår ut ved å sette inn et produkt, fjern produktet. Hvis feilen vedvarer når alt er fjernet, må du kontakte en registrert el-installatør.

Fakta om overspenningsvern

Overspenninger er spenninger som overstiger det den elektriske installasjonen er beregnet for og som kan skade utstyret.

Overspenninger kommer inn i elektriske anlegg av to årsaker; lynnedslag eller koblinger i e-verkets høyspenningsnett.

I huset bør du ha to typer overspenningsvern – inntaksvern og utstyrs-
vern. Inntaksvern fjerner energien i overspenningen, og utstyrsvernet fjerner spenningstopper som kan skade utstyr.

Inntaksvern monteres i sikringsskapet av en elektriker. Utstyrsvern plugges i stikkontakt foran følsomt utstyr. Følsomt utstyr kan være for eksempel vaskemaskin, tv, dvd, pc, stereoanlegg og annet utstyr som inneholder elektronikk. Bruk forsikringsgodkjent (FG) utstyrsvern.

21 oktober 2014

Har du samsvarserklæring for EL-anlegget?

Samsvarserklæring for det elektriske arbeidet i boligen er et krav, og kan spare deg penger og bryderi senere.

Derfor bør du ha lynvern

Mange boliger blir skadet av lynet fordi de mangler overspenningsvern, ifølge forsikringsselskapet If. Fortsatt er det mange som ikke har beskyttelse...

Sjekk ditt el-vett

44 prosent av alle branner i Norge har elektrisk årsak. 50 prosent av disse skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Branner og ulykker med elektrisk...

Unngå skader på utstyr i tordenvær

De fleste husker å trekke ut strømkontakten til TV-en når de drar på ferie, men mange nordmenn glemmer annet viktig elektronisk utstyr.

Strøm - en farlig vare

Vær nøye med hva du gjør av elektriske installasjoner i egen bolig. Strøm er en farlig vare, og forsikringsselskapene kan nekte erstatning hvis noe går...

Elektrisk anlegg - Ditt ansvar som huseier

Strøm er farlig. Mange dør av brannulykker som følge av feil bruk av elektrisk utstyr og feil i elektriske installasjoner.

Hvor skal sikringsskapet stå?

Hvor skal sikringsskapet stå? Vi i villa har hentet svar fra faghold.

Fjernstyr hytta med mobilen

Fjernstyring av hytta vil bli en trend i årene framover, skal vi tro Prognosesenteret.

Sørg for et sikkert baderom

Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon. Derfor er det viktig at alle elektroinstallasjoner på badet følger forskriftene.

Derfor trenger du samsvarserklæring

Samsvarserklæring er et av husets verdipapirer. Men aner du i det hele tatt hva det er?

Når sikringsskapet må fornyes

Hva gjør du med sikringsskapet når det ikke lenger holder mål?

Ting dere har lurt på om varmekabler

Er det anbefalt å ha varmekabler på soverommet? Og hva gjør man med ustabile varmekabler? Vi i villas ekspert har svaret.

Behagelig med varmekabler

Stadig flere huseiere velger varmekabler til oppvarming, både i bad, kjøkken stuer og oppholdsrom i kjellere.

Boligen din blir brannbombe

Boligen din kan bli en brannbombe - hvis du ikke oppgraderer el-anlegget når du investerer i nytt elektrisk materiell. Lar du være kan skader på dyrt...

Livsfarlig inkonsekvens

At forbrukerne selv monterer varmekabler og varmefolie som uten videre kan kjøpes over disk men ikke kan monteres av andre enn fagfolk, er en livsfarlig...