Sats på tette, støydempede vinduer som er spesiallaget for å hindre støy hvis du er plaget med for eksempel trafikkstøy utenfor vinduene.
Sats på tette, støydempede vinduer som er spesiallaget for å hindre støy hvis du er plaget med for eksempel trafikkstøy utenfor vinduene. Bilde: Colourbox

Ro og fred med støydempende vinduer

Vinduer

Støydempede vinduer gir deg ro innendørs selv om trafikken dundrer forbi utendørs. Her får du vite mer om vinduer som holder støyen ute.


Ulike glasstyper og vinduskonstruksjoner påvirker graden av støydempingen. Her gir vi deg en liten innføring i hva som er viktig å være klar over når du er på jakt etter så støytette vinduer som mulig.

Slik bedrer du støydempingen

•    Når glassets tykkelse øker, blir ruten tyngre og lydbølgene kan ikke sette den like lett i svingning.
 
•    Glassrutens lyddempingstall øker med 6 dB for hver gang man dobler rutens vekt. Det gjelder fra lavfrekvent lyd opp til koinsidens¬frekvensen (der den ytre lydens form overensstemmer med glassets egensvingning).

•    Når glasset er tykkere enn 4 mm, bør du forsikre deg om at lyden ikke blir sjenerende pga. koinsidens. Glassrutenes egenfrekvens varierer med tykkelsen.

•    I et vindu med like tykke glassruter, svinger rutene i takt. Dette kalles grunnresonans, og forringer støydempingen.

•    Med asymmetri, dvs, med ulike tykkelser på glassene, avtar problemet og vinduets lyddempingstall øker. Dersom flere glass lamineres sammen, slik at man får mindre bøyestivhet, reduseres lydbølgene over ca. 1000 Hz effektivt, da koinsidensfrekvensen flyttes et stykke høyere opp på frekvensskalaen.

•    To 4 mm glass som lamineres sammen, er bedre egnet til støydemping av høyfrekvent lyd enn en 8 mm homogen glassrute. For den lavfrekvente lyden opp til ca. 1000 Hz, merkes derimot ingen forbedring.

•    Når glassenes tykkelse er gitt, er det avstanden mellom dem som avgjør ved hvilken frekvens grunnresonansen oppstår. Jo større avstand, desto lengre ned i frekvensområdet oppstår resonansen. Ved avstander inntil 20 mm er forbedringen marginal, men ved betydelig større avstand, får man en kraftig forbedring av støydempingen.

Måletall for støydemping

•    Vi kan skille mellom lavfrekvente, mellomfrekvente og høyfrekvente støykilder.
 
•    En gitt glassløsning eller glasskonstruksjon vil ha divergerende dempeeffekter i de forskjellige frekvensområdene. Derfor benyttes ulike benevnelser på dempetallet for å tilkjennegi hvilket frekvensområde dempetallet gjelder for.

•    Rw brukes når lyden er mellomfrekvent, f.eks. fra landeveis- og togtrafikk. Dersom støyen er lavfrekvent, f.eks. fra by¬trafikk med innslag av tungtrafikk, brukes i stedet måletallet RAtr. Internasjonalt (i EN/ISO standarder) brukes Rw sammen med tilpassingstermene C og Ctr innenfor frekvensområdet 100 – 3.150 Hz. De ulike tallene henger sammen på en slik måte at RAtr = Rw + Ctr.

•    Dersom støykilden er ekstremt lav- eller høy¬frekvent kan Ctr hhv. C beregnes for et større frekvensområde, 50 – 5.000 Hz. Da det er vanskeligere å dempe lavfrekvent lyd enn middelfrekvent lyd, blir RAtr alltid mindre enn Rw.

Les også:

Trapp til hemsen

Når du velger trapp til hemsen, bør du se etter en som både er plassbesparende og sikker.

Om plassering

Dype vindusnisjer forringer glassrutens støydempende egenskaper. Derfor bør vinduet plasseres i flukt med veggens ytterkant. Støydempende glasskonstruksjoner basert på PVB laminat vil alltid få redusert dempeeffekt i kaldt vær på grunn av temperaturens påvirkning på PVB folien.

Dobbelte vinduer for ekstremsoner

•    Dobbelt sett vinduer er det eneste som nytter hvis man skal få bukt med de verste støynivåene.

•    Det er mulig ved blant annet å sette inn for eksempel et husmorvindu ytterst, og et Nor-Dan vindu innenfor der igjen for å svare til forskriftenes decibelnivå.
 
•    Det er vekten av glasset som først og fremst betyr noe når det gjelder støyreduksjon.

•    Man bør også ha betydelig variasjon i rutenes glasstykkelse. Det må være en forskjell på minst tretti prosent for å få best effekt. Poenget er at rutene ikke må "svinge i takt" når de utsettes for lydbølger

•    2-lagsglasset gir best lydisolerende virkning. Derfor bør vi beholde det, framfor å satse på 3-lagsglass.

•    Med 3-lagsglass får du flere hulrom. Hver gang du innfører et nytt hulrom svekkes lydisolasjonen.

•    Ellers er det i første rekke vekten av glasset som er viktig for at det skal virke støydempende.
 
•    Jo tyngre glass, jo bedre resultat får man i prinsippet men det ikke er noe poeng i at det enkelte glasset er for tykt. 8-10 mm er den øvre grensen, ellers får man resonansproblemer.

•    For å unngå lydlekkasjer er det også viktig at man er nøye med monteringen.  I praksis handler det om å sikre at det er tettest mulig. Selv veldig små sprekker i fugeforbindelsen gjør at lyd sliper gjennom.

Kilder: Pilkingtons og SINTEF

16 oktober 2013
Mer om Vinduer

Merethes hus - Vinduene settes inn

Vinduer Dagboken uke 9 - Snekkerne tilbake igjen etter et lite avbrekk.

Automatiske Velux-vinduer kan gjøre underverker med et rom.
Annonsørinnhold

Derfor bør du oppgradere takvinduene

Vinduer Full kontroll over frisk luft og dagslys, med bare et tastetrykk.

VIDEO: Slik bytter du tetningslister

Vinduer Det er mulig å redde gamle, utette vinduer med en ny list. Her ser du hvordan den skiftes.

Forleng vinduets levetid - 9 tips til hvordan du gjør det selv

Vinduer Du kan selv forlenge vinduets levetid - vi viser deg hvordan.

Mer enn bare glass

Vinduer Valget av vindusglass påvirker energiutgifter, inneklima, støynivå og sikkerhet.

Anbefalinger skal gjøre valget lettere

Vinduer Anbefalinger fra Enova skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge energieffektive produkter. Nå kommer Enova Anbefaler-merket.

På tide å skifte vindu?

Vinduer Er det på tide å skifte vindu?

Når det snør på takvinduet

Vinduer Takvindu på boliger i snørike områder kan by på problemer.

Slipp inn dagslys

Vinduer Alle merker gleden av sol og dagslys ute, men er vi flinke nok til å få dagslyset inn?

Vedlikehold av vinduer

Vinduer Enten vinduene i boligen er nye eller gamle, trenger de regelmessig vedlikehold.

Vinduer: Gamle vinduer kan pusses opp og bli gode som nye

Vinduer Et gammelt vindu vil med stor sannsynlighet vare lengre enn ett nytt, dersom du tar godt vare på det. Det er nemlig fullt mulig å oppgradere gamle...

Tips til deg som skal skifte vinduer

Vinduer Det er mye å ta hensyn til når du skal skifte vinduer. Her er en liste over noen sjekkpunkter og råd det er verdt å merke seg.

Vindusglass i ulike varianter

Vinduer Valg av glass til boligen er ikke en krystallklar affære. Alle boliger stiller for-skjellige krav til hvilket glass som bør brukes.

Takvindu gir lys og rom

Vinduer Å slippe inn lyset ovenfra, fra et takvindu, gir ikke bare lys hele dagen. Et takvindu åpner også opp muligheter for å ta i bruk ubenyttede deler av...

Vinduer - Bør du bytte eller renovere vinduene?

Vinduer Feil stil, dårlig kvalitet eller for dårlig varmeisolering. Årsakene til at du vil bytte vinduer kan være mange. Spørsmålet er om du skal skifte ut...