Energimerking av bolig

Energisparing

Alle hus som skal selges eller leies ut må nå ha vedlagt energiattest. Energiattesten skal være en del av markedsføringen ved salg og utleie av bolig.

Skalaen for energikarakter går fra A til G. A er best og hus som oppnår en slik karakter vil det ikke være mange av. De vil i så fall ekstra gode salgsobjekter. Energimerket består også av en oppvarmingskarakter basert på hvilke oppvarmingskilder som er installert.

Målet med merkingen er å få ned den samlede energibruken i bygninger i Norge gjennom å løfte frem informasjon om bygningens energistandard.

Årsaken til den nye ordningen som ble iverksatt i 200 er EUs bygningsenergidirektiv, som ble vedtatt i 2003. Med energiattest skapes det på sikt større energieffektivitet i den europeiske bygningsmassen.

Om lag 40 prosent av samlet energiforbruk i EU og i Norge skjer i bygninger.

For å redusere energibruken er det vesentlig at vi reduserer behovet for energiforbruk i våre boliger, kontor- og industribygg.

Her kan alle ta et grep, og det er viktig at myndighetene nå tar styring på utviklingen gjennom energiattest, slik at noe skjer for å sikre effektive miljøtiltak i bygningsmassen.

Les også:

8 ting du ikke skal brenne i vedovnen eller peisen

Ovn og peis er skapt for ved. Legger du andre ting på flammene, kan det få konsekvenser.

Enkel og gratis registrering

Å finne ut hvilken karakter ditt hus får på energiskalaen, kan du enkelt få rede på ved å gå inn på nettsidene til energimerking.no.

- Energiattest-registreringen koster deg ikke annet enn litt tid, ca 15 minutter for enkel registrering og litt mer for detaljert registrering.

I Norge er ordningen gratis og tjenesten åpen døgnet rundt.  

  • Det er viktig at hver og en svarer ærlig på spørsmålene, og man må være like etterrettelige her som ved utfylling av egenerklæringsskjema for salg av bolig.
  • Få av boligeierne i Norge vil oppnå beste energikarakter A og B. Kravene er svært strenge, og det er først og fremst lavenergiboliger eller  passivhus som vi få de beste energikarakterene..
  • De fleste nye boliger som er oppført i dag, er i kategorien C og D. I og med at store deler av bygningsmassen i Norge består av eldre boliger, bygget under andre forskriftskrav enn dagens, vil de fleste få karakteren E, F eller G.
  • Oppvarmingskarakteren har en femdelt skala fra rød til grønn. Den viser hvor stor del av oppvarmingsbehovet som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje og gass. Oppvarmingskarakteren gis etter en beregning basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass. Bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.
  • I energiattesten vil du også få forslag til utbedringer som kan sikre at boligen i fremtiden reduserer sitt energibehov.

Det er mange effektive metoder, som bidrar til at behovet for energi reduseres. Varmepumpe, jordvarme, etterisolering og utskifting av vinduer er noen av tiltakene som kan være aktuelle, for å redusere energiforbruk i Norge.  

Les også:

Varmeanlegg

Som energikilde kan du velge elektrisitet, olje, gass, biobrensel, varmepumpe, solenergi eller kombinasjon av de fleste av disse kildene.

Fakta

Karakterskalaen for energimerking av boliger med energiattest er som følger:

Karakteren settes på grunnlag av beregnet levert energi, dvs hvor mye energi boligen/bygningen trenger pr kvadratmeter for normal bruk.

Dette gjør du/trenger du for å energimerke boligen din:

  1. Start på www.energimerking.no.
  2. Pinkode til MiniID, for å logge deg inn på siden.
  3. Prospekt og/eller takstdokument.
  4. Faktura fra strømleverandør/oljeleverandør (ikke obligatorisk)
  5. Tegninger for dem som vil oppgi detaljer om for eksempel tilbygg. (ikke obligatorisk)

For mer info: www.energimerking.no og Enovas svartjeneste tlf. 800 49 003.

For info om MinID, ring 800 30 300 eller se www.norge.no

Les også:

Energislukere

I hotellets kjeller sliter jeg med min dårlige samvittighet og et apparat jeg aldri har sett før – og ikke en gang liker. Årsaken er at jeg har falt...

20. april 2012
Mer om Energisparing

10 tips som sparer energi og penger

Energisparing ENØK-ekspert hjelper deg med energisparing denne høsten.

Her er potteskjuleren som lader mobilen din

Energisparing Det blir stadig mer fokus på grønn energi. Her er årets smarteste oppfinnelse: Bioo, en solcelledrevet potteskjuler som lader telefonen din.

5 ting du bør vite om solenergi

Energisparing Hva er vel mer naturlig enn å la sola varme opp huset ditt? Her er det du bør vite om den miljøvennlige måten å kutte ned på strømregningen.

12 enkle tips for å få det varmere innendørs

Energisparing Med to energirådgivere i ryggen, gir vi deg de beste tipsene til hvordan du får et varmere hus på 1-2-3.

12 hete strømsparetips

Energisparing Med «mytji lys og mytji varme» gjennom høsten, kan strømregningen bli høyere enn nødvendig. Her er noen enkle tips til hvordan du kan senke forbruket...

Du kan spare tusenvis av kroner ved å gjøre enkle tiltak

Energisparing Med enkle tiltak kan du spare flere tusen i året på ditt energiforbruk.

20 måter å spare energi – uten å ofre noe

Energisparing Uttrykket ”mange bekker små” er for lengst utslitt, men når det gjelder å spare energi i hjemmet har det aldri vært sannere. Vi gir deg 20 enkle tips!

Takker nei til tilskudd

Energisparing Rundt halvparten av alle som får tilsagn om støtte til innkjøp av f.eks. pelletskamin eller varmestyringssenter, takker nei til tilskuddet.

Lite kunnskap om energimerking

Energisparing Det er snart et år siden at energimerking av boliger ble innført, men halvparten av oss har lite peiling på hva ordningen innebærer.

Blant de beste på energikrav

Energisparing Norske energikrav til bygg er blant de strengeste i Europa.

Slik energimerker du boligen din

Energisparing Fra 1. juli må boligen din ha en energiattest hvis du skal selge eller leie ut. Lurer du på hvordan du skal gå fram, er det hjelp å få.

Hva forteller energiattesten?

Energisparing Fra og med i år innføres energimerking av alle boliger som skal selges, bygges eller leies ut. Men hva får du egentlig vite fra en energiattest?

Spar penger med solfangere

Energisparing De fleste har hørt om solceller, men få kjenner til solfangere. Mange nordmenn kan spare mye penger ved å varme opp huset eller vannet med solfangere.

Enøk-konsulentens beste energisparetips

Energisparing Det er både god samfunnsøkonomi og gunstig for privatøkonomien å redusere energiutgiftene i huset.

Aktuelle enøk-tiltak

Energisparing Minst halvparten av boligens energibehov går til oppvarming. Her finner du tips og råd til gode enøk-tiltak!