Kan den gamle murbygningen etterisoleres?
Kan den gamle murbygningen etterisoleres? Bilde: Colourbox

Etterisolering av murhus

Isolasjon

Er det mulig å etterisolere murhus? Ja, hevder Sintef Byggforsk, men advarer at det ikke er helt uten problemer.

I de senere år er vi blitt mer og mer oppmerksom på behovet for god isolering av boligen. Kravene fra myndighetene til boligbyggere er blitt strengere, og samtidig krever forbrukere godt isolerte hus for å slippe unødvendig høye strømregninger.

Men hva gjør du om huset er gammelt, dårlig isolert og attpå til har vegger av mur eller betong? Er det i det hele tatt mulig å etterisolere murhus for å få et bedre innemiljø? Ja, sier Sintef Byggforsk, og trekker frem to hovedmetoder for etterisolering av murhus: utvendig etterisolering og innvendig etterisolering.

Utvendig etterisolering
I følge Sintef Byggforsk har utvendig etterisolering noen tekniske fordeler. Velger du denne metoden, vil du blant annet kunne unngå kuldebroer ved etasjeskillere og ved tilstøtende innervegger. I tillegg har metoden en del praktiske fordeler.

– Hvis fasaden trenger reparasjoner og oppussing, ligger forholdene spesielt godt til rette for utvendig etterisolering. Et annet positivt moment er at etterisoleringen kan utføres uten alvorlig sjenanse for beboerne og uten tap av innvendig bruksareal.

Ulempene med metoden er at huset utforming, ornamenter og lignende legger en begrensning på etterisoleringen. Det kan også være at du må bygge om overgangen mellom tak og vegg. I tillegg må du være forberedt på at vinduene bør flyttes ut i veggen.

Innvendig etterisolering
Den andre metoden innvendig etterisolering. Denne metoden kan du bruke dersom det ikke er praktisk mulig å etterisolere utvendig.

Dersom den innvendige veggen er lektet ut med plater eller lignende, kan det være at du får plass til isolering i form av mineralull. Da vil du samtidig unngå en rekke av ulempene som er forbundet med innvendig etterisolering. Det er nemlig ikke til å komme forbi at innvendig etterisolering medfører en del ulemper.

Den mest opplagte ulempen er selvsagt at en etterisolering av mur- eller betongvegger fører til at du mister en del av arealet. Veggene må bygges ut, og det stjeler bruksareal. Men vel så viktig er det at etterisoleringen kan føre til kuldebroer.

– Kuldebroene kan bety et varmetap som i verste fall kan være like stort som varmetapet fra hele veggen for øvrig. Dessuten medfører kuldebroene ubehagelig lave overflatetemperaturer på golvet nær ytterveggene. I tillegg til dårlig varmekomfort gir dette risiko for kondens og støvansamling, advarer Sintef Byggforsk.

En tredje, og mer risikabel, metode
Det eksiterer dessuten en tredje metode, som er mindre brukt her i Norge. Sintef Byggforsk forteller at denne metoden kan ha visse ulemper.

– I tillegg fins muligheten for å etterisolere hulrom i murvegger ved innblåsing av varmeisolasjon. Ved slik etterisolering må man være oppmerksom på farene for senere fukt- og frostskader på murverket. Innblåsningen kan også gi direkte skader, advarer de.

Ta alt i samme slengen
Har du først bestemt deg for å etterisolere boligen, bør du vurdere om du bør overksette flere energisparetiltak i forbindelse med boligfasaden.

– Du bør blant annet samtidig tette eventuelle luftlekkasjer, f.eks. rundt vinduer. Videre bør du vurdere om det er behov for å utbedre eller skifte ut dårlige vinduer eller tilleggsisolere andre bygningsdeler, f.eks. loft, anbefaler Sintef Byggforsk i anvisningen om Etterisolering av betong- og murvegger.

Videre sier det at for å få fullt utbytte av etterisoleringen kan det være nødvendig å tilpasse varme- og ventilasjonsanlegg etter at isoleringen og tettetiltakene er gjennomført.

En ekstra bonus
I tillegg til å bedre inneklimaet og redusere strømkostnadene, kan en etterisolering gi enda en fordel. Etterisoleringen kan nemlig ha en lydisolerende effekt. Dermed kan tiltakene føre til en betydelig reduksjon av støy utendørs fra.

For nærmere beskrivelser og detaljerte illustrasjoner over hvordan du gjennomfører etterisolering av hus i mur og betong, se hele anvisningen hos Sintef Byggforsk.

18 oktober 2011

Mye å spare på etterisolering

Det kan være mye å spare på å etterisolere boligen. Får du penger igjen på skatten i år, vil etterisolering være en investering du tjener på med sikt.

Tette hus gir økonomi- og miljøgevinst

Nye krav til isolering betyr at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med over 400 millioner kilowatttimer (kWh). Det tilsvarer det årlige energif...

Fasadeløft med isoleringstiltak

Når et trehus har vært utsatt for råte, fuktskader eller annen belastning over tid, kan det vært aktuelt å skifte hele eller deler av kledningen. Jobben...

Isolere - og spar energi

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på...

Tenk isolering og ventilasjon!

Energisparing er mer aktuelt enn noen gang. De fleste ønsker å gjøre tiltak som reduserer energibehovet i huset. Men hvor skal man egentlig begynne?

Slik kan du spare energi

Myndighetene har iverksatt en offensiv for å få oss til å etterisolere boligene våre. Dette vil blant annet få stor betydning for energibruken.

Lydisolasjon av yttervegger

Økt støy i lokalmiljøet kan skape et behov for å forbedre lydisolasjonen av yttervegger. Det er flere måter å gjøre det på.

Så enkelt etterisolerer du dører og vinduer selv

Trekk fra vinduer og dører, er ubehagelig og gir redusert komfort. Men du kan etterisolere dører og vinduer selv, mener ekspert.

Riktig etterisolering av kjelleren

Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus.

Tips om lydisolering i boligen

Filttøfler, litt takt og hørselsvern kan du komme langt med når det gjelder lyddemping, men det fins bedre måter å komme støyen til livs på. Her gir vi...

Unngå bråk fra naboer med lydisolering i tak, gulv og vegger

Sats på solid lydisolering og slipp støyete bråk fra naboer. Her får du tipsene om hvordan du bygger lydtette tak, gulv og vegger.

Enkelt med blåseisolering

Blåseisolering er en isoleringsteknikk som mange fortsatt ikke har blitt oppmerksomme på. Den er et interessant alternativ for dem som gruer seg til...

Etterioslering av taket

Her får du på effektivt vis vite hvordan du på en trygg måte gir skråtretaket og loftsbjelkelaget av tre best mulig etterisolering.

Bør du etterisolere?

Bør du etterisolere boligen? Bedre bokomfort og lavere strømregninger er noen av fordelene.

Spar penger ved å etterisolere loftet

Å etterisolere loftet kan spare inn mange tusenlapper i oppvarmings-kostnader. Men å endre på husets forutsetninger medfører også store risker.