Kan den gamle murbygningen etterisoleres?
Kan den gamle murbygningen etterisoleres? Bilde: Colourbox

Etterisolering av murhus

Isolasjon

Er det mulig å etterisolere murhus? Ja, hevder Sintef Byggforsk, men advarer at det ikke er helt uten problemer.

I de senere år er vi blitt mer og mer oppmerksom på behovet for god isolering av boligen. Kravene fra myndighetene til boligbyggere er blitt strengere, og samtidig krever forbrukere godt isolerte hus for å slippe unødvendig høye strømregninger.

Men hva gjør du om huset er gammelt, dårlig isolert og attpå til har vegger av mur eller betong? Er det i det hele tatt mulig å etterisolere murhus for å få et bedre innemiljø? Ja, sier Sintef Byggforsk, og trekker frem to hovedmetoder for etterisolering av murhus: utvendig etterisolering og innvendig etterisolering.

Utvendig etterisolering
I følge Sintef Byggforsk har utvendig etterisolering noen tekniske fordeler. Velger du denne metoden, vil du blant annet kunne unngå kuldebroer ved etasjeskillere og ved tilstøtende innervegger. I tillegg har metoden en del praktiske fordeler.

– Hvis fasaden trenger reparasjoner og oppussing, ligger forholdene spesielt godt til rette for utvendig etterisolering. Et annet positivt moment er at etterisoleringen kan utføres uten alvorlig sjenanse for beboerne og uten tap av innvendig bruksareal.

Ulempene med metoden er at huset utforming, ornamenter og lignende legger en begrensning på etterisoleringen. Det kan også være at du må bygge om overgangen mellom tak og vegg. I tillegg må du være forberedt på at vinduene bør flyttes ut i veggen.

Innvendig etterisolering
Den andre metoden innvendig etterisolering. Denne metoden kan du bruke dersom det ikke er praktisk mulig å etterisolere utvendig.

Dersom den innvendige veggen er lektet ut med plater eller lignende, kan det være at du får plass til isolering i form av mineralull. Da vil du samtidig unngå en rekke av ulempene som er forbundet med innvendig etterisolering. Det er nemlig ikke til å komme forbi at innvendig etterisolering medfører en del ulemper.

Den mest opplagte ulempen er selvsagt at en etterisolering av mur- eller betongvegger fører til at du mister en del av arealet. Veggene må bygges ut, og det stjeler bruksareal. Men vel så viktig er det at etterisoleringen kan føre til kuldebroer.

– Kuldebroene kan bety et varmetap som i verste fall kan være like stort som varmetapet fra hele veggen for øvrig. Dessuten medfører kuldebroene ubehagelig lave overflatetemperaturer på golvet nær ytterveggene. I tillegg til dårlig varmekomfort gir dette risiko for kondens og støvansamling, advarer Sintef Byggforsk.

En tredje, og mer risikabel, metode
Det eksiterer dessuten en tredje metode, som er mindre brukt her i Norge. Sintef Byggforsk forteller at denne metoden kan ha visse ulemper.

– I tillegg fins muligheten for å etterisolere hulrom i murvegger ved innblåsing av varmeisolasjon. Ved slik etterisolering må man være oppmerksom på farene for senere fukt- og frostskader på murverket. Innblåsningen kan også gi direkte skader, advarer de.

Ta alt i samme slengen
Har du først bestemt deg for å etterisolere boligen, bør du vurdere om du bør overksette flere energisparetiltak i forbindelse med boligfasaden.

– Du bør blant annet samtidig tette eventuelle luftlekkasjer, f.eks. rundt vinduer. Videre bør du vurdere om det er behov for å utbedre eller skifte ut dårlige vinduer eller tilleggsisolere andre bygningsdeler, f.eks. loft, anbefaler Sintef Byggforsk i anvisningen om Etterisolering av betong- og murvegger.

Videre sier det at for å få fullt utbytte av etterisoleringen kan det være nødvendig å tilpasse varme- og ventilasjonsanlegg etter at isoleringen og tettetiltakene er gjennomført.

En ekstra bonus
I tillegg til å bedre inneklimaet og redusere strømkostnadene, kan en etterisolering gi enda en fordel. Etterisoleringen kan nemlig ha en lydisolerende effekt. Dermed kan tiltakene føre til en betydelig reduksjon av støy utendørs fra.

For nærmere beskrivelser og detaljerte illustrasjoner over hvordan du gjennomfører etterisolering av hus i mur og betong, se hele anvisningen hos Sintef Byggforsk.

18 oktober 2011

Denne typen isolasjon kan være en brannbombe

Brannvesenet advarer nå mot å bruke visse typer isolasjonsplater av plast. Om de først tar fyr, kan det være en brannbombe og få fatale konsekvenser.

Snø og is på taket avslører dårlig isolasjon

Om sommeren virker alt i sin skjønneste orden, men når vinteren kommer avsløres mangelfull isolering. Dette er tegnene du bør se etter.

Spar penger og miljøet – når du etterisolerer taket

Mange legger ny taktekking uten å etterisolere samtidig. Da kan både lommeboka og miljøet bli tapere.

Isolere - og spar energi

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på...

Lydisolasjon av yttervegger

Økt støy i lokalmiljøet kan skape et behov for å forbedre lydisolasjonen av yttervegger. Det er flere måter å gjøre det på.

Kaldt hus

Hvordan kan du unngå kuldesjokk? Her er grep du kan gjøre nå, midt på vinteren.

Etterisolering mot kjellerrom

Hvis du plages med gulvkaldt hus, kan det være at du bør vurdere å etterisolere etasjeskillere mot kjellerrommene.

Gjør boligen klar til vinteren

Gjør boligen klar til vinteren før frosten setter inn.

Lekker boligen din varme?

Har du merket trekk fra vinduer eller dører i hjemmet ditt kan det hende boligen din lekker varme.

Bør du etterisolere?

Bør du etterisolere boligen? Bedre bokomfort og lavere strømregninger er noen av fordelene.

Spar penger med tettere hus

Nye krav til isolering har gitt husprodusentene nok å gjøre de siste to årene. 1. januar 2009 skal alt være på plass.

Isoler toppetasjen

Er du først i gang med å reparere tak og legge nytt tekke, er kanskje tiden inne til å gjøre noe med isolasjonen på loftet. Det kan bety tusenvis av...

Slik lydisolerer du veggen

Et rom må lydisoleres på alle flater. Vi viser deg hvordan du lydisolerer veggen. Du kan til og med kombinere lydisoleringen med varme- og brannisolerin...

Fasadeløft med isoleringstiltak

Når et trehus har vært utsatt for råte, fuktskader eller annen belastning over tid, kan det vært aktuelt å skifte hele eller deler av kledningen. Jobben...

Tenk isolering og ventilasjon!

Energisparing er mer aktuelt enn noen gang. De fleste ønsker å gjøre tiltak som reduserer energibehovet i huset. Men hvor skal man egentlig begynne?