Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet.
Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet. Bilde: Colourbox

Isolere - og spar energi

Isolasjon

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på miljøet.

Dagens byggeforskrifter krever 25 centimeter isolasjon i ytterveggene og 30 centimeter isolasjon på kaldloft, som er kravene etter Energitiltaksmetoden i Teknisk forskrift. Dette er et effektive tiltak, for å spare energi.

─ En god del gamle hus i Norge har kun 10 centimeter isolasjon i veggene, og det sier seg selv at det er lett å ”fyre for kråkå” i boliger som ikke oppfyller dagens standardkrav til isolering, sier Roar Hugnes, prosjektansvarlig i Enova.

─ Vi har i flere år kjørt kampanjer for å vekke huseiere som allerede har planer om gjøre større utbedringer på sine eiendommer – for å bli mer bevisste på betydningen av riktig isolasjon, og for å spare energi.

─ Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet, understreker Hugnes.

─  Huseiere som skal i gang med å etterisolere huset for å spare energi og som i den forbindelse ønsker å skifte ut vinduer, bør bruke profesjonell byggmester.  Innvendige loft kan man, etter litt veiledning etterisolere selv, sier Roar Hugnes.

Mellom 1960 og 1990 ble det bygget om lag 600 000 småboliger her i landet, bestående av rekkehus, eneboliger, og flerfamilieboliger.

Denne boligmassen er bygget etter en standard der det var vanlig med kun 10 centimeter tykt isolasjonsmateriale, noe som betyr at store deler av norske boliger er mangelfullt isolert, sier Hugnes.

─ Det trekker også fra gamle vinduer. For å eliminere faren for kaldras/trekk fra vinduene og dermed gi en bedre komfort inne, samt spare energi, anbefaler Enova, vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2 K eller lavere. Offisielle krav til U-verdi i dagens byggeforskrift er på 1,2. Enova går dermed litt lenger i våre krav, og 3-lags lavenergivinduer er langt bedre til å holde på varmen når det blåser og er kaldt ute enn tradisjonelle 2-lags vinduer. Kravene til vindu i passivhus er for øvrig enda strengere, med U-verdi på 0,8 eller lavere. Når en skifter vinduer blir også gjerne vindtettingen rundt vinduene utbedret, i sum blir dette effektive tiltak for den enkelte, påpeker Hugnes.  

Lekker huset ditt varme? Da bør du etterisolere! Foto: Colourbox

Isolering gir effekt
─ Et godt isolert hus gir god effekt i forhold til energisparing, gir lavere strømutgifter og økt komfort, samtidig vil en oppgradering av boligen gi økt verdi og spare miljøet.

Enova fortsetter sitt arbeid for å få flere huseiere til å forstå betydningen av bedre etterisolering.

En undersøkelse foretatt av Norstat høsten 2008 viste at åtte av ti nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert. 60 prosent mente at det finnes et miljøpotensial i egen bolig, men de fleste fokuserte på sparedusj, resirkulering og sparepærer.

Enova har engasjert seg i kampen for å etterisolere boligene, også fordi dette har stor betydning for å redusere vårt energiforbruk i fremtiden.

Enova mener dessuten at huseiere raskt vil merke på lommeboka at huset et bedre isolert. Særlig gjelder dette etterisolering av kaldloft. Den store bonusen i tillegg til bedre inneklima, gjevn innetemperatur uten kald trekk, er lavere strømregninger fremover.

─ Regjeringen vurderer allerede fra 2020 å innføre passivhusstandard på alle nybygg her i landet. Her stilles det svært strenge miljøkrav til nybygg.

For eksisterende bygningsmasse som har behov for en større oppgradering, er rådet å etterisolere. For boliger uten ventilasjonsanlegg eller mekanisk avtrekk vil det da være nødvendig med et godt ventilasjonsanlegg. Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner er da løsningen. Dette sikrer kontrollert lusftskifte i boligen og tar vare på det meste av varmen i lufta på vei ut, til forvarming av frisk filtrert luft, sier Roar Hugnes.

Isoleringstips

  • Enova har en tipstelefon, der forbrukerene kan ringe gratis og få gode råd om energisparing og etterisolering.
  • ─ Ved å etterisolere et hus på om lag 100 kvadratmeter med de nye standardkravene, vil man kunne oppnå 25 prosent besparelse på strømregningen, og det er noe som monner over tid, sier Roar Hugnes.
  • ─ Vi får også en del spørsmål om hvilke isoleringsmaterialer som bør brukes. Det vanligste her er mineralull, som kom på markedet i 1955. Nå finnes det også minerallull som isolerer bedre enn tidligere, påpeker Roar Hugnes.
  • For huseiere som har store problemer med å avdekke hvor i huset det er størst ”energilekkasje”,  kan termografering være et godt tiltak. Ved å termografere rommet kan man påvise hvor det trekker mest i huset.

Fakta:

Enova håper at energisparing gjennom bedre isolering kan stimulere flere tusen huseiere til å foreta en helhetlig rehabilitering. Gevinsten ved å etterisolere boligen er stor. I tillegg til reduserte utgifter til oppvarming i årene fremover, vil huseiere umiddelbart merke høyere boligkomfort.

Gratis energiråd får du på telefon hos Enova, ring 800 49003.

Kilde: Enova

13 januar 2012

Mye å spare på etterisolering

Det kan være mye å spare på å etterisolere boligen. Får du penger igjen på skatten i år, vil etterisolering være en investering du tjener på med sikt.

Tette hus gir økonomi- og miljøgevinst

Nye krav til isolering betyr at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med over 400 millioner kilowatttimer (kWh). Det tilsvarer det årlige energif...

Fasadeløft med isoleringstiltak

Når et trehus har vært utsatt for råte, fuktskader eller annen belastning over tid, kan det vært aktuelt å skifte hele eller deler av kledningen. Jobben...

Tenk isolering og ventilasjon!

Energisparing er mer aktuelt enn noen gang. De fleste ønsker å gjøre tiltak som reduserer energibehovet i huset. Men hvor skal man egentlig begynne?

Slik kan du spare energi

Myndighetene har iverksatt en offensiv for å få oss til å etterisolere boligene våre. Dette vil blant annet få stor betydning for energibruken.

Lydisolasjon av yttervegger

Økt støy i lokalmiljøet kan skape et behov for å forbedre lydisolasjonen av yttervegger. Det er flere måter å gjøre det på.

Så enkelt etterisolerer du dører og vinduer selv

Trekk fra vinduer og dører, er ubehagelig og gir redusert komfort. Men du kan etterisolere dører og vinduer selv, mener ekspert.

Riktig etterisolering av kjelleren

Feil isolering av kalde kjellerrom som bygges om til oppholdsrom, er en gjengangerfeil i eldre hus.

Etterisolering av murhus

Er det mulig å etterisolere murhus? Ja, hevder Sintef Byggforsk, men advarer at det ikke er helt uten problemer.

Tips om lydisolering i boligen

Filttøfler, litt takt og hørselsvern kan du komme langt med når det gjelder lyddemping, men det fins bedre måter å komme støyen til livs på. Her gir vi...

Unngå bråk fra naboer med lydisolering i tak, gulv og vegger

Sats på solid lydisolering og slipp støyete bråk fra naboer. Her får du tipsene om hvordan du bygger lydtette tak, gulv og vegger.

Enkelt med blåseisolering

Blåseisolering er en isoleringsteknikk som mange fortsatt ikke har blitt oppmerksomme på. Den er et interessant alternativ for dem som gruer seg til...

Etterioslering av taket

Her får du på effektivt vis vite hvordan du på en trygg måte gir skråtretaket og loftsbjelkelaget av tre best mulig etterisolering.

Bør du etterisolere?

Bør du etterisolere boligen? Bedre bokomfort og lavere strømregninger er noen av fordelene.

Spar penger ved å etterisolere loftet

Å etterisolere loftet kan spare inn mange tusenlapper i oppvarmings-kostnader. Men å endre på husets forutsetninger medfører også store risker.