Slik kan du spare energi

Isolasjon

Myndighetene har iverksatt en offensiv for å få oss til å etterisolere boligene våre. Dette vil blant annet få stor betydning for energibruken.

Det er Enova som står bak kampanjen som allerede har pågått en stund, men som vil fortsette med fornyet styrke når høsten igjen setter inn. Hensikten er å stimulere dem som eier en bolig bygget på 1960-, 1970-, og 1980-tallet til å rehabilitere og etterisolere husene sine.
«Et godt isolert hus gir lavere strømutgifter og økt komfort. samtidig som det øker verdien på boligene og sparer miljøet», heter det i en melding fra direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
Noe han får full støtte i fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, som selv er utdannet snekker. «Huseierne vil raskt merke at huset er tettere og bedre isolert, og de vil også merke det på lommeboka gjennomlavere strømutgifter. Samtidig sparer vi verdifull energi, og bidrar til å redusere klimautslippene » sier Riis-Johansen i den samme meldingen.

Fyrer for kråka
I den perioden det er snakk om ble det bygget rundt 600 000 boliger her i landet. Siden den gang har byggeforskriftene endret seg vesentlig. Det betyr at eldre boliger er mangelfullt isolert, og at man i stor grad fyrer for kråka. Dersom en stor andel av disse huseierne følger Enovas råd er det mye energi som vil kunne spares.

- Enova har vært svært økterne i sine beregninger av energimål ved denne rehabiliteringskampanjen. SINTEF Byggforsk har beregninger som viser et energipotensial på inntil 50 millioner kilowatt timer og selv det
er et forsiktig anslag, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.


En liten innsats på loftet kan bidra til å redusere strømregningen. Foto: Glava

Enova håper derfor at isolasjonskampanjen kan stimulere flere tusen huseiere til å foreta rehabilitering. Gevinsten ved å etterisolere boligen er stor og huseierne vil i løpet av få år tjene inn pengene de har brukt til rehabilitering. I tillegg til reduserte utgifter til oppvarming i årene fremover, vil huseierne umiddelbart merke høyere boligkomfort.

Tilskudd eller fradrag
– Dette er et viktig tiltak, mener markedssjef i Glava, Øystein Kvam.

– Først tok myndighetene for seg nødvendigheten av å skifte vinduer. Nå er det etterisolering som står på timeplanen. Dette er en stor kampanje som følges opp med reklamespoter påfjernsyn og annonser i aviser og tidsskrifter. Ikke mindre enn 10 millioner skal brukes på kampanjen, og alle bransjeorganisasjonene er involvert slik at det blir full tyngde bak den, sier Kvam.

Det arbeides også parallelt med å få myndighetene til å gjøre endringer på regelverket i forbindelse med rehabilitering.

– Byggebransjen driver litt lobbyvirksomhet mot politikerne for å få eventuelt fradrags- eller tilskuddsordninger for dem som velger å etterisolere og rehabilitere. På samme måte som de har i Sverige. Både nasjonalt og globalt vil jo denne virksomheten ha stor betydning for energibruk og ikke minst miljø. Dette er noe politikerne bør ta med i sin vurdering, mener Kvam.

Dette kan du spare:

Et eksempel på hvor lønnsomt det kan være å rehabilitere boligen: Bolighus på Eidsvoll i Akershus med 100 kvadratmeter loft Huset varmes opp med elektrisk strøm Loftet har 10 cm isolasjon Huseier etterisolerer med nye 20 cm isolasjon Den nye isolasjonen koster ca 8800 kroner i innkjøp Huseier gjør alt arbeidet selv Dette enkle tiltaket vil redusere energi-behovet i huset med 3200 kwh per år. Gitt en strømpris på 90 øre pr kwh vil besparelsen bli på 2880 kroner per år. Denne investeringen vil i så fall være tilbakebetalt etter 3 år.
Kilde: Enova

Isoler etasjeskillene

Det er en kjensgjerning at varmen stiger oppover og lekkasjen av varme er større gjennom loft enn gjennom en vegg. Dette selv om det er isolert med samme isolasjonstykkelse. Forskjellen er helt opp til 15 prosent. Derfor er etterisolering av loftsbjelkelaget et tiltak som gir besparelse på sikt. Arbeidet er også forholdsvis lett å gjennomføre sammenlignet med andre konstruksjonsdeler på huset. Arbeidet kan gjøres på egenhånd, eller kanskje ved å tilkalle familien til en dugnad. Da bør jobben være gjort på noen timer.
Har du et gammelt hus fullstendig uten isolasjon på loftet, kan en innsats gir umiddelbar virkning gjennom en kraftig reduksjon av strømregningen. Isolasjonen legges gjerne i to lag hvor det første laget fyller opp selve bjelkelaget og neste lag legges på tvers av bjelkene. Ofte er bjelkeavstanden større eller mindre enn vanlig isolasjonsbredde. Da må isolasjonen skjæres til. Beregn 10 – 20 mm overmål. Skal du ha gulv helt eller delvis eller en gangbro bort til pipen, fores opp til en høyde som tilsvarer isolasjonstykkelse.

Nye minstekrav til isolasjonsnivå på nybygg

Yttervegg = 0,22 W/m2K, det vil si 20 cm isolasjon
Tak = 0,18 W/m2K, det vil si 25 cm isolasjon
Gulv på grunn = 0,18 W/m2K, det vil si ca. 16 cm isolasjon
Gulv mot det fri = 0,18 W/m2K, det vil si ca. 24 cm isolasjon
Vinduer og dører = 1,6 W/m2K

3 august 2009

Mye å spare på etterisolering

Det kan være mye å spare på å etterisolere boligen. Får du penger igjen på skatten i år, vil etterisolering være en investering du tjener på med sikt.

Tette hus gir økonomi- og miljøgevinst

Nye krav til isolering betyr at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med over 400 millioner kilowatttimer (kWh). Det tilsvarer det årlige energif...

Fasadeløft med isoleringstiltak

Når et trehus har vært utsatt for råte, fuktskader eller annen belastning over tid, kan det vært aktuelt å skifte hele eller deler av kledningen. Jobben...

Isolere - og spar energi

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på...

Tips om lydisolering i boligen

Filttøfler, litt takt og hørselsvern kan du komme langt med når det gjelder lyddemping, men det fins bedre måter å komme støyen til livs på. Her gir vi...

Bør du etterisolere?

Bør du etterisolere boligen? Bedre bokomfort og lavere strømregninger er noen av fordelene.

Hvordan velge miljøvennlig isolasjon

SINTEF Byggforsk har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer....

Spar penger med tettere hus

Nye krav til isolering har gitt husprodusentene nok å gjøre de siste to årene. 1. januar 2009 skal alt være på plass.

Etterisolering et godt alternativ

Mange norske bolighus er altfor dårlig isolert i forhold til dagens byggestandard. Hus som er bygget før 1950 ble ikke isolert ved bygging. Til og med...

Slik lydisolerer du veggen

Et rom må lydisoleres på alle flater. Vi viser deg hvordan du lydisolerer veggen. Du kan til og med kombinere lydisoleringen med varme- og brannisolerin...

Lekker boligen din varme?

Har du merket trekk fra vinduer eller dører i hjemmet ditt kan det hende boligen din lekker varme.

Snø og is på taket avslører dårlig isolasjon

Om sommeren virker alt i sin skjønneste orden, men når vinteren kommer avsløres mangelfull isolering. Dette er tegnene du bør se etter.

Spar penger og miljøet – når du etterisolerer taket

Mange legger ny taktekking uten å etterisolere samtidig. Da kan både lommeboka og miljøet bli tapere.

Denne typen isolasjon kan være en brannbombe

Brannvesenet advarer nå mot å bruke visse typer isolasjonsplater av plast. Om de først tar fyr, kan det være en brannbombe og få fatale konsekvenser.

Isoler toppetasjen

Er du først i gang med å reparere tak og legge nytt tekke, er kanskje tiden inne til å gjøre noe med isolasjonen på loftet. Det kan bety tusenvis av...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no