Eierskifteforsikring:

Forsikring

Ferske tall fra Gjensidige Nor`s eiendomsavdeling viser at 19% av alle eiendomssalg ender med en eller annen form for klage. Selv om eierskifteforsikringer, som ivaretar både selgers og kjøpers interesser har vært på markedet siden 1993, har man ingen garanti for problemfrie salg og kjøp av bolig.

Selger av bolig har ofte behov for å skjerme seg mot at krav fra kjøper dukker opp i etterkant av boligsalget. Dette gjelder ikke bare når selgere er ektefeller som går fra hverandre og skal basere sin nye økonomi på pengene fra boligsalget. Dette gjelder alle boligselgere som ønsker å vite at den innkasserte kjøpesummen ikke skal tilbakeføres helt eller delvis til kjøper som har overtatt boligen. Folk vil videre i livet uten å ha en pengekrav fra kjøper tikkende i bakhodet. Avhendingsloven har en reklamasjonsfrist på 5 år. Men, det er en kjent sak at enkelte kjøpere leter etter små og store feil og mangler ved boligen.
Kjøperen vil gjerne ha en trygghet for at selgeren kan gjøre opp for seg hvis det foreligger mangler som gir rett til økonomisk etteroppgjør. Det er slett ingen selvfølge at pengene finnes – kanskje er selgeren uten betalingsevne. Og som det gamle ordtaket sier: Der intet er, har selv keiseren tapt sin rett.

Best for selger
Mange vil si at det primært er selgers behov som er ivaretatt ved eierskifteforsikringer. Mange kjøpere har nemlig følt seg rundlurt. Et kjent eksempel er en oslojente som kjøpte leilighet full av skjult mugg og sopp. Hun var som kjøper trygg på at eierskifteforsikringen skulle ordne opp i problemene, penger til å utbedre skadene osv. Men der tok hun helt feil – forsikringen ga ikke annet enn falsk trygghet. NRK Forbrukerinspektørene er vår kilde her.
Jenta kjøpte leilighet full av skjult mugg og sopp. Hun var trygg på at eierskifteforsikringa skulle ordne opp i problemene. Men der tok hun helt feil – forsikringa ga ikke annet enn falsk trygghet.
Jenta sa til NRK Forbrukerinspektørene at eierskifteforsikringa ga henne den ekstra tryggheten hun trengte som ung førstegangs boligkjøper. Og det var et lykkelig kjøp – helt til problemene dukket opp.
Snekkeren som var engasjert for å gjøre småarbeider, avdekket store råte- og muggproblemer. Jenta regnet med at forsikringa ville dekke slike skjulte feil og mangler. Slik sett kan den være nyttig for kjøperen, trodde hun.
Jenta fikk blankt nei fra forsikringsselskapet. Og begrunnelsen er at hun må forvente problemer i en gammel bygård, sjøl om det ikke sto noe om muggproblemene i salgsprospektet.
Forsikringsløsning reiser en spesiell problemstilling. Spissformulert kan problemet sies å dreie seg om mangel på kunnskap både hos kjøper og selger vedrørende boligens beskaffenhet. En vanlig eierskifteforsikring – slik den tilbys nå – gir åpenbart spesielt selger en viss grad av trygghet. Det er ingen grunn til en generell advarsel mot slike forsikringer da de reelt sett i en viss grad gir trygghet for en redelig selger. En tilstandsrapport avslører jo mye i forkant, og er sterkt anbefalt. Men slurv fra takstmannen blir her lett både kjøper og selgers mareritt i etterkant, nettopp fordi det blir en konflikt! Samtidig viser en gjennomgang av saker fra forsikringsskadekontoret, de siste årene, at mange har hatt større forhåpninger enn det som er innfridd.

Ny variant “Boligdeklarasjon”
En ny type eierskifteforsikring, ”Boligdeklarasjon”, er lansert i markedet, og påberoper seg å eliminere all usikkerhet. Det er ofte slik at det som høres for godt ut til å være sant, heller ikke er sant. Det foreligger for lite praksis med den nye ordningen til at det kan sies noe sikkert om hvor trygg den er. Her gjennomgås boligen grundig av fagfolk på forhånd, og forsikringsselskapet tar hånd om alle klagene i etterkant. Vesentlige feil og mangler som ikke fremkommer i rapporten blir forsikringsselskapets ansvar. Det blir spennende å se på erfaringene herfra.
Slik situasjonen er i dag, er det ingen forsikring som helt kan gi en nervøs selger fullstendig nattero på 5 år. Men stadig bedre tilbud gjør livet lettere.

Anbefalt av redaksjonen

23 oktober 2008

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Seks veier til billigere forsikring

En gjennomgang av forsikringene dine kan være en lønnsom investering, og trenger absolutt ikke være så tidkrevende som du kanskje frykter.

Dette bør du gjøre før stormen

Rens sluket, sikre båten og pakk ned trampolinen før uværet kommer. Bor du i innlandet bør du passe på julepynten.

Mild vinter gir flere rotter

Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedy...

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til...

Forsikringer i byggeprosessen

Forsikringer er viktige og må tas på alvor allerede fra du begynner å bygge. Alle som skal bygge bolig eller hytte må ha byggeforsikring. Det gjelder...

Velg riktig boligforsikring

Forsikring av hus og innbo er komplekse produkter. Her får du en oversikt over ulike forsikringer, dekningene du bør be om og mulighetene til å spare...

Forsikringen dekker ikke alle fukt- og vannskader

Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for...

Velg riktig forsikring av huset

Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi...

Vannskader som forskringen din ikke dekker

De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

Bør du forsikre hvitevarene?

Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Er du også underforsikret?

Hvert år opplever et hundretalls mennesker at de ikke får erstattet alle eiendeler etter skade fordi de har tegnet for lav forsikringssum, viser Gjensid...

Eierskifteforsikring - Tryggere bolighandel

Om lag 80 prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjult...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til einar.vestheim@bonnier.no. 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no