Har du som boligeier full oversikt over hva du får hjelp med av forsikringsselskapet?
Har du som boligeier full oversikt over hva du får hjelp med av forsikringsselskapet? Bilde: Colourbox

Velg riktig forsikring av huset

Forsikring

Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi har sjekket de tre største, norske selskapene.

Et vanlig problem blant norske boligeiere er at de anslår verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som som er faktisk er tilfelle, viser ferske tall fra forsikringsselskapet If. I velstandssamfunnet mister vi lett oversikten over eiendelene våre, og det er ofte i forbindelse med brann som dette avdekkes.

– Folk er ikke påpasselige nok med å øke forsikringssummen etter hvert som de foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen på innboet riktig for en del år siden, men mange innkjøp og endringer kan være gjort gjennom årene uten at man har tenkt på å øke forsikringssummen, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring.

Et annet stort problem er at huseiere er for dårlig forsikret mot skadedyr. Det blir alt vanligere å trenge hjelp til bekjempelse mot alt fra rotter til maur, men det er ikke nødvendigvis slik at dette regnes som en bygningsskade av alle forsikringsselskaper. Skadedyr gjør skader for cirka 100 millioner kroner i norske hus hvert år, men kun 1 av 10 er riktig forsikret i forhold til dette.

Riktig forsikring for deg

Alle forsikringsselskaper har omtrent det samme grunnivået på husforsikringene sine; det vil si at de dekker utgifter i forbindelse med brann, vann, innbrudd, naturskade, skadeverk og plutselige skader, og gir deg rettshjelp og dekning av utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen. Det er i de utvidede husforsikringene som forskjellene utmerker seg.

Les også:

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold...

If: Superforsikring

Velger du Superforsikring garanterer If at dersom du kommer bort i noe som forsikringen ikke erstatter, men som du kan vise til at din forrige boligforsikring ville ha erstattet, da erstattes dette også.

Superforsikring omfatter alle dekningene som er med i Standardforsikringen, men flere av disse har høyere erstatningssummer. I tillegg gir Superforsikringen ekstra dekning mot skader fra vann, sopp og skadedyr. Dersom boligen din blir 75 prosent skadet, får du 100 prosent erstatning.

Du får også med If Boligsjekk, med mulighet for å bestille bygningsteknisk gjennomgang av huset for å få oversikt over boligens tilstand. Dette kan hjelpe deg å forebygge skader og gir gode råd om vedlikehold for å redusere senere større utgifter.

Tryg: Husforsikring Ekstra       

Husforsikring Ekstra er den forsikringstypen som Tryg anbefaler, da den dekker flere typer skader og gir høyere utbetaling enn en vanlig husforsikring. Grunnforsikringen hos Tryg gjelder foruten hovedboligen også hageanlegg og basseng.

Velger du Husforsikring Ekstra er de største fordelene at den dekker følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader, skade forårsaket av dyr, punktering av vindu og tining av utvendige rør ved frost.

Les også:

Disse vannskadene dekker ikke forsikringen din

Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for...

Husforsikring Ekstra regner også over 75 % skade som totalskade, slik at man for eksempel kan velge å bygge opp et hus fra grunnen ved en så omfattende brannskade. Forsikringen inkluderer også tilpasning for rullestolbruker etter ulykke opp til 250 000 kroner.

Gjensidige: Hus Pluss

Grunnforsikringen hos Gjensidige tar hånd om lukt og skader etter rotter som gjør boligen ubeboelig, mens Hus Pluss også dekker kostnader ved bekjempelse og følgeskader av skadeinsekter som kakerlakker og veggedyr. Med Hus Pluss er du dessuten dekket mot alle typer råtesopper og treødeleggende insekter.

Hus Pluss betaler følgeskadene ved utett tak eller vegg og dessuten følgeskader etter feil fra håndverker. Blir et husstandsmedlem rullestolbruker etter ulykkesskade, eller får barn som på grunn av medfødt handicap er avhengig av rullestol, dekker forsikringen inntil 250 000 kroner til ombygging. Også hos Gjensidige gjelder total gjenoppføring av boligen ved 75 % skade.

Hvis du leier ut deler av huset og leier ikke kan bo i boligen får du dekket tap av utleieinntekter. Forsikringen erstatter dessuten skader som leietaker har påført huset og som ikke skyldes slitasje.

Les også:

Vannskader som forskringen din ikke dekker

De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

25. september 2012
Mer om Forsikring

Nå kan du flytte fra flommen

Forsikring En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Derfor bør du sette av 15 minutter til å ta bilde av tingene dine

Forsikring Har du god nok oversikt over tingene dine hvis det skulle oppstå en brann hjemme? – Det er nesten umulig å huske alt, sier forsikringsselskapet If og...

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Forsikring Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Vannskader som forskringen din ikke dekker

Forsikring De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

Tyven tar ikke sommerferie

Forsikring De siste par årene har det blitt vanlig med runtreisende innbruddsbander i Norge, og problemene ser ut til å øke om sommeren. Men det skal ikke mye til...

Eierskifteforsikring - Tryggere bolighandel

Forsikring Om lag 80 prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjult...

Bør du forsikre hvitevarene?

Forsikring Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Forsikring Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Uværet "Dagmar" - Hva har du krav på?

Forsikring Uværet "Dagmar" gjorde skader for millioner av kroner. Se hvilke rettigheter du har etter "Dagmar".

Slik reduserer du flomskadene

Forsikring Er huset ditt skadet etter flommen, er det flere ting du kan gjøre for å begrense skadeomfanget.

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikring Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Forsikring Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til...

Spiser hus for millioner

Forsikring Oslo (NW): Borebiller, stokkmaur, rotter og andre krypdyr gnager seg gjennom husene våre. I fjor ødela skadedyr for nærmere 100 millioner kroner i norske hjem, men bare en av ti har en forsikring som dekker slike skader.

Mild vinter gir flere rotter

Forsikring Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedy...

Velg riktig boligforsikring

Forsikring Forsikring av hus og innbo er komplekse produkter. Her får du en oversikt over ulike forsikringer, dekningene du bør be om og mulighetene til å spare...