Disse vannskadene dekker ikke forsikringen din

Forsikring

Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for kjedelige overraskelser. Her er bransjens beste råd. 

Tapp, tapp, tapp. Lyden av vann som lekker kan by på fortvilelse hos boligeiere.

Hvis skaden skyldes slitasje eller dårlig vedlikehold, eller at lekkasjen har oppstått over tid, har ikke forsikringsselskapet noe ansvar til å dekke skaden.

En forsikring dekker skade som oppstår brått oguforutsett. Skader som utvikles over tid faller utenfor denne definisjonen selv om oppdagelsen for så vidt har skjedd plutselig.

– Mange boligeiere får seg en ubehagelig og kostbar oppdagelse, i så måte. Særlig kan det bli kostbart om det har oppstått skjulte skader på badet, sier Fagkonsulent Are Skaar Nielsen i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS.

Å utsette rehabilitering av gamle sluk og utette bad, kan ansees som en risikosport. For eksempel vil et originalt bad i en gammel gård ikke tåle at du dusjer direkte på gulvet.

Trenger vannet gjennom et gammelt gulv, eller oppstår det lekkasje rundt et eldre sluk, kan du ikke forvente at forsikringen dekker verken oppretting eller følgeskader.

Les forsikringsvilkårene

– Hovedregelen er skader som skyldes sprukne vannrør og slukpotter er dekket, sier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

– Skader på grunn av manglende- eller dårlig membran, kondens og lekkasjer i overgang mellom membran og sluk/rør dekkes normalt ikke. Dette på grunn av at skader som oppstår her enten skyldes manglende vedlikehold eller dårlig håndverk, sier han.

– Vi oppfordrer folk til å sette seg godt inn i forsikringsvilkårene sine. Da unngår vi både misforståeler og forventninger vi ikke kan innfri, sier Oksvik.

Han mener mange bør bli flinkere til reagere raskt om de ser antydninger til fukt eller vann på avveie.

Denne dokumentasjonen må du ha på plass

Dersom det plutselig oppstår en feil på rørsystemet, vil en lekkasjeskade stort sett dekkes. Men er det materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje, er ikke det noe en forsikring dekker uten videre. Det betyr at også skader på nye bad kan falle utenfor.

Derfor understreker If betydningen av å bruke fagfolk og å kreve dokumentasjon for arbeidet som utføres, og hvilke produkter som monteres.

– Skal du kunne klage og reklamere på dårlig utført arbeid, må du ha et firma å reklamere til. Et seriøst firma har gjerne ansvarsforsikring. Er firmaet solid er det også større sannsynlighet for at det eksisterer også om noen år, sier Inge Oksvik.

Her får du full oversikt over hvilken dokumentasjon du må ha i orden for badet ditt.

If anbefaler at du sjekker regnskapstall hos Brønnøysund før du engasjerer en rørlegger, dersom du er usikker. Firmaet må også være momsregistrert og ha et organisasjonsnummer.

– Be gjerne om referanser du kan kontakte før du bestemmer deg for hvilket firma du vil bruke, sier skadesjefen i If.

Slik reduserer du sjansen for ubehagelige forsikringsoverraskelser:

  • Les gjennom vilkårene i forsikringsavtalen din.

  • Er du en handyman? Slipp denne siden av deg selv løs på andre rom enn bad og kjøkken. Og i alle fall for å installere, fikse eller utbedre VVS- og el-installasjoner. Her kan du kun bruke godkjente fagfolk.

  • Sørg for å bruke skikkelig håndverkere når du pusser opp bad og kjøkken. Spør venner og kjente om anbefalinger. Regnskap i Brønnøysyundregisteret kan også gi deg en indikasjon på om firma vil eksistere over tid.

  • Skaff deg dokumentasjon for VVS-arbeider og still krav til håndtverksbedriften om at dokumentasjonen følger formkrav. (når det legges membran på baderom skal dette for eksempel dokumenteres med foto).

  • Dokumentasjonen for VVS-arbeider skal også beskrive produktene som er montert. Dette gjør det enklere for rørleggeren å skifte ut komponenter etc om det skulle bli behov for dette siden.

  • Har du oppdaget fukt eller råte? Utbedr skaden med en gang. Den kan bare bli verre.

  • All inngripen i el-anlegg og rørsystem krever i dokumentasjon fra utførende håndverker.

  • Kontakt profesjonelle raskest mulig etter at skaden er oppdaget, de kan vurdere skaden og behovet for utbedringer

Få flere smarte tips – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

26. september 2016
Mer om Forsikring

Nå kan du flytte fra flommen

Forsikring En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Derfor bør du sette av 15 minutter til å ta bilde av tingene dine

Forsikring Har du god nok oversikt over tingene dine hvis det skulle oppstå en brann hjemme? – Det er nesten umulig å huske alt, sier forsikringsselskapet If og...

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Forsikring Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Vannskader som forskringen din ikke dekker

Forsikring De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

Tyven tar ikke sommerferie

Forsikring De siste par årene har det blitt vanlig med runtreisende innbruddsbander i Norge, og problemene ser ut til å øke om sommeren. Men det skal ikke mye til...

Velg riktig forsikring av huset

Forsikring Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi...

Eierskifteforsikring - Tryggere bolighandel

Forsikring Om lag 80  prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjulte feil og mangler på eiendommen ved boligsalg.

Bør du forsikre hvitevarene?

Forsikring Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Forsikring Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Uværet "Dagmar" - Hva har du krav på?

Forsikring Uværet "Dagmar" gjorde skader for millioner av kroner. Se hvilke rettigheter du har etter "Dagmar".

Slik reduserer du flomskadene

Forsikring Er huset ditt skadet etter flommen, er det flere ting du kan gjøre for å begrense skadeomfanget.

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikring Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Forsikring Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til vann.

Spiser hus for millioner

Forsikring Oslo (NW): Borebiller, stokkmaur, rotter og andre krypdyr gnager seg gjennom husene våre. I fjor ødela skadedyr for nærmere 100 millioner kroner i...

Mild vinter gir flere rotter

Forsikring Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedy...