Nå kan du flytte fra flommen

Forsikring

En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Flomrammede kan nå få erstatning til å flytte bort fra flomutsatte områder.
Flomrammede kan nå få erstatning til å flytte bort fra flomutsatte områder. Bilde: Getty Images

Norge er et furet, værbitt land, og flere år mister folk hus og hjem som følge av uvær. Særlig flom rammer mange og gjør store skader der elver og vannmasser går over sine bredder. 

Dette har vært et paradoksalt problem, fordi ingen forsikring har dekket selve tomteverdien. Altså har det ikke vært tilrettelagt for at flomrammede kan bygge opp et nytt hjem et tryggere sted. Dermed har flomutsatte måtte bygge opp hjemmene sine på den samme, utsatte tomten som før, og med det stelt seg lagelig til for neste flom.

Men dette endres i 2018. For en lovendring som gjelder fra 1. januar gjør at man nå kan få dekket verdien av huset OG tomten, selv om huset bare delvis er skadet, skriver Finans Norge.

Gjelder privatkunder

Det er naturskadeforsikringsloven som regulerer disse forholdene. Lovendringen gir privatkunder rett på erstatning for tomtens omsetningsverdi dersom den er skadet eller tapt på grunn av naturskade, forutsatt at det ikke gis tillatelse til oppføring av bolig eller fritidsbolig på «gammel» tomt.

Det er to forhold som gir forsikringskunden rett til å kreve å erstatning for tomten:

Les også:

Beskytt grunnmuren mot blomsterbedet

Har du blomsterbed helt inntil grunnmuren? Da bør du lese dette.

  1. Bolig- eller fritidshuset er skadet i en naturulykke. 
  2. Grunnen under et brannforsikret bolig- eller fritidshus har blitt ustabil som følge av en naturulykke

Tomten kan også sikres

Det er offentlig myndighet, som regel den lokale kommunen, som avgjør om tomta er trygg eller ikke. I tillegg åpner også loven for et alternativ om å sikre den naturskadeutsatte tomten. 

I stedet for å erstatte tomtens omsetningsverdi, kan forsikringsselskapet eventuelt sikre eiendommen. Det er tre forutsetninger som må på plass for at dette alternativet kan brukes:

  1. Sikrede må gi sitt skriftlige samtykke
  2. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot ny naturskade at skadelidte kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet
  3. Forsikringsselskapet skal dekke utgiftene til sikringstiltakene og sørge for ettersyn og vedlikehold

Med dette håpes det at færre folk og boliger blir rammet av flom og naturskader fremover. Fordi - som Finans Norge skriver - er det klokt hvis vi slutter å fore stadig villere vær med nyoppførte boliger og hytter. 

10. januar 2018
Mer om Forsikring

Derfor bør du sette av 15 minutter til å ta bilde av tingene dine

Forsikring Har du god nok oversikt over tingene dine hvis det skulle oppstå en brann hjemme? – Det er nesten umulig å huske alt, sier forsikringsselskapet If og oppfordrer deg til å ta «tingfier» med mobilen.

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Forsikring Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Vannskader som forskringen din ikke dekker

Forsikring De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

Tyven tar ikke sommerferie

Forsikring De siste par årene har det blitt vanlig med runtreisende innbruddsbander i Norge, og problemene ser ut til å øke om sommeren. Men det skal ikke mye til for å sikre huset bedre mens du er på ferie.

Velg riktig forsikring av huset

Forsikring Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi...

Eierskifteforsikring - Tryggere bolighandel

Forsikring Om lag 80 prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjult...

Bør du forsikre hvitevarene?

Forsikring Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Forsikring Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Uværet "Dagmar" - Hva har du krav på?

Forsikring Uværet "Dagmar" gjorde skader for millioner av kroner. Se hvilke rettigheter du har etter "Dagmar".

Slik reduserer du flomskadene

Forsikring Er huset ditt skadet etter flommen, er det flere ting du kan gjøre for å begrense skadeomfanget.

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikring Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Forsikring Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til...

Spiser hus for millioner

Forsikring Oslo (NW): Borebiller, stokkmaur, rotter og andre krypdyr gnager seg gjennom husene våre. I fjor ødela skadedyr for nærmere 100 millioner kroner i norske hjem, men bare en av ti har en forsikring som dekker slike skader.

Mild vinter gir flere rotter

Forsikring Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedy...

Velg riktig boligforsikring

Forsikring Forsikring av hus og innbo er komplekse produkter. Her får du en oversikt over ulike forsikringer, dekningene du bør be om og mulighetene til å spare...