Vannskader som forskringen din ikke dekker

Forsikring

De mest utbredte vannskadene i hjemmet dekkes ikke av forsikringen, og de kan være kostbare å utbedre.

Drypplekkasje fra ødelagte pakninger, fukt, råte og kondens utgjør 26 prosent av alle vannskader i norske hjem, viser en undersøkelse YouGov har gjort for rørleggerkjeden Varme & Bad.

– Dette er skader det ikke føres statistikk over, fordi de ikke dekkes av en vanlig boligforsikring. Men skadene kan føre til at gulv må rives og at rom må bygges opp på nytt, sier daglig leder Håvard Hildrum i Varme & Bad Midt-Norge VVS.

En boligforsikring dekker som regel følgeskadene av en vannskade når et vannrør sprekker eller når det oppstår en annen plutselig skade, som for eksempel lekkasje fra varmtvannsberederen.

– Undersøkelsen viser at mange får kostbare skader på boligen som de selv må bekoste reparasjonen av. Vanligvis dekkes ikke dryppskader eller fukt, fordi skaden oppstår over tid. Men dette er skader vi ser mye av, sier Hildrum.

Fukt, råte og kondens er problemer som hyppigst fører til bygningsskade, viser undersøkelsen. Det har 14 prosent av befolkningen vært utsatt for. Nesten like mange, 12 prosent, har fått drypplekkasje fra ødelagte pakninger.

Lekkasje fra sprukne vannrør, som dekkes av forsikringen, har ti prosent erfart. 61 prosent sier at de aldri har opplevd noen type vannskade hjemme, mens seks prosent svarer vet ikke.

Les også:

Vannskader koster mer enn før

Vannskader koster mer enn før.

Problemtoaletter

Gamle og sprø pakninger i tilknytning til eldre toaletter og varmtvannsberedere i kjøkkenbenken er en stor synder, ifølge Varme & Bad.
– Det er mindre bruk av pakninger rundt vannrør enn tidligere, men de utgjør fremdeles et stort problem, ikke minst i hus som er bygget på 1950-, 60,- 70- og 80-tallet, sier Håvard Hildrum.

Skadeomfanget blir størst i rom uten sluk, som kjøkken og separate toalettrom.
– Et typisk problem er drypplekkasje fra en pakning i et toalettrom. Når lekkasjen oppdages, har det ofte allerede oppstått en fuktskade i gulvet. Synderne er i hovedsak gamle toaletter fra 1970- og 80-tallet. Toaletter varer ikke evig, og de trenger ettersyn.

Drypplekkasjer kan også oppstå inne i kjøkkenbenken. Gjemt blant vaskemidler, plastposer og annet rot skjuler det seg vannrør og pakninger. Her kan det ta lang tid før lekkasjen oppdages, sier Håvard Hildrum.

Kondens kan også ha sin årsak i pakninger som ryker.

Større belastning

Råte, fuktproblemer og soppvekst kan være et problem i eldre boliger med nye eiere. Årsaken er ofte endret bruk av gamle baderom.

– Når en ung familie overtar et eldre bolighus, blir badet utsatt for ny og større belastning. Der eldre beboere gjerne har badet eller dusjet en gang eller to i uka, kommer så unge mennesker inn som dusjer minst en gang om dagen hver. Det fører til konstant fuktighet. Badet tørker ikke opp mellom hver gang det blir brukt, og dermed blir det raskt fukt- og råteskader i gjennomføringer og rundt sluk.

Les også:

Vannstopper kan spare deg for store utgifter

I nye hus er det påbudt med vannstopper på kjøkkenet, men i eldre hus er det nesten ingen som har det.

Håvard Hildrum i Varme & Bad anbefaler jevnlig ettersyn av rør, pakninger og koblinger.

– Følg med selv, og sjekk om alt ser greit ut. Få en rørlegger til å foreta et skikkelig ettersyn hvert femte år. Hvis du overtar en bolig fra andre, bør du også få en fagmann til å se over alt.

5. desember 2013

Mer om Forsikring

Nå kan du flytte fra flommen

Forsikring En lovendring gjør at flomutsatte nå kan få erstatning for selve tomten, og dermed flytte vekk fra det flomutsatte området. 

Derfor bør du sette av 15 minutter til å ta bilde av tingene dine

Forsikring Har du god nok oversikt over tingene dine hvis det skulle oppstå en brann hjemme? – Det er nesten umulig å huske alt, sier forsikringsselskapet If og...

Nå kommer ekstremværet «Tor»

Forsikring Ekstremværet «Tor» er på vei og vil ramme Sør-Norge fredag. Les mer om hvordan du forbereder deg på uværet.

Tyven tar ikke sommerferie

Forsikring De siste par årene har det blitt vanlig med runtreisende innbruddsbander i Norge, og problemene ser ut til å øke om sommeren. Men det skal ikke mye til for å sikre huset bedre mens du er på ferie.

Velg riktig forsikring av huset

Forsikring Når det gjelder boligforsikring gjelder det å være føre var, og det er forbausende mange som er ikke vet hva som er inkludert i forsikringen sin. Vi...

Eierskifteforsikring - Tryggere bolighandel

Forsikring Om lag 80 prosent av alle boligselgere her i landet velger å tegne eierskifteforsikring for å sikre seg mot erstatningskrav fra kjøper vedrørende skjult...

Bør du forsikre hvitevarene?

Forsikring Kjøp av hvitevarer utgjør et betydelig utlegg i hverdagsøkonomien. Bør du forsikre hvitevarene?

Bedre bolighandel med boligkjøperforsikring

Forsikring Bolikjøperforsikring er noe en bør vurdere om en skal kjøpe bolig. Ved å tegne boligkjøperforsikring, som er rettshjelp til boligkjøper, sikrer kjøper...

Uværet "Dagmar" - Hva har du krav på?

Forsikring Uværet "Dagmar" gjorde skader for millioner av kroner. Se hvilke rettigheter du har etter "Dagmar".

Slik reduserer du flomskadene

Forsikring Er huset ditt skadet etter flommen, er det flere ting du kan gjøre for å begrense skadeomfanget.

Alarm gir forsikringsfordeler

Forsikring Forsikringsselskapene honorerer bruk av husalarm.

Forsikringsbransjen bekymret over flere vannskader

Forsikring Huseiere vet for lite om vannskader. Holdningskampanjer har økt forbrukernes bevissthet rundt brannfare. Nå må tilsvarende arbeid gjøres i forhold til...

Spiser hus for millioner

Forsikring Oslo (NW): Borebiller, stokkmaur, rotter og andre krypdyr gnager seg gjennom husene våre. I fjor ødela skadedyr for nærmere 100 millioner kroner i norske hjem, men bare en av ti har en forsikring som dekker slike skader.

Mild vinter gir flere rotter

Forsikring Oslo (NW): Den milde vinteren fører til flere rotter og mus i Norge. Gnagerne kan gjøre store skader i boligen, men de færreste er forsikret mot skadedy...

Velg riktig boligforsikring

Forsikring Forsikring av hus og innbo er komplekse produkter. Her får du en oversikt over ulike forsikringer, dekningene du bør be om og mulighetene til å spare...