Alt om boareal

Kjøp og salg av bolig

Alt du trenger å vite om boareal!

Sett deg grundig inn i begrepene om boligareal når du skal på boligjakt.
Sett deg grundig inn i begrepene om boligareal når du skal på boligjakt.
  I 2003 satt Barne- og familiedepartementet ned et arbeidsutvalg som fikk i oppdrag å foreslå tiltak for å bedre forbrukernes informasjonsgrunnlag ved salg og kjøp av bolig. Her er utvalgets konklusjoner der alle begreper om boligareal er tydelig definert.

 

 

Utvalget foreslo flere virkemidler med sikte på å bedre forbrukernes stilling på boligmarkedet. Blant annet ble arealangivelsen vurdert.

Ved salg og markedsføring av boliger skal det gis opplysninger til kjøperen om boligens areal. Arealet skal angis nøyaktig, det er ikke tilstrekkelig med en omtrentlig angivelse. Problemene omkring arealangivelse av boliger består først og fremst i uklarheter omkring begrepet boligareal (BOA/boa).

Boligareal (BOA)
Begrepet boligareal er forklart i Norsk Standard 3940 – arealstandarden – som angir regler for arealberegning. Boligarealet er det arealet som ligger innenfor ytterveggene, eller de omsluttende veggene. I dette arealet medregnes ikke boder og garasje, men oppholdsrom som soverom, stue og kjøkken. Baderom, vaskerom og entré er også med i boligarealet – og trappen mellom boligetasjene, men ikke trappen til kjeller eller loft hvor det bare er boder eller garasje.

For leiligheter oppstår det sjelden usikkerhet omkring funksjonen til de enkelte rom, men ved vurdering av eneboliger, rekkehus og liknende er det ikke like enkelt. Her kan takstmannens eller meglerens skjønn gi ulike vurderinger om hvilke rom som skal medregnes i boligarealet. Kjellere kan være delvis innredet, loftsrom kan ha vanskelig atkomst og rom som tilfredsstiller krav til boligrom i arealstandarden, kan ha for lite vindusflate, være for små eller ha for lav takhøyde til å tilfredsstille kravet til oppholdsrom i den tekniske byggeforskriften, slik at de ikke er godkjent som oppholdsrom av bygningsmyndighetene.

Ved at det kan være ulik oppfatning om hvilke rom som inngår i boligarealet, kan det også oppstå uenighet om hvilke trafikkarealer som trapper og ganger/korridorer, som skal medregnes i boligarealet. Arealstandarden er under revisjon. I forslaget til ny standard er boligareal (BOA) tatt ut. Det foreslås at arealet isteden angis som bruksareal (BRA) for hver etasje.

Les også:

Liggende eller stående panel - hva er best?

De fleste velger stående panel, men liggende er både billigere og bedre. Les hvorfor!

Bruksareal (BRA)
Bruksareal er det areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger. En etasjes bruksareal er summen av bruksarealene for etasjens bruksenheter og felles deler. En leilighet er en bruksenhet. Alle måleverdige deler av bygningen medregnes i bruksarealet, også boder og garasje, men det gjøres enkelte fratrekk, som for veggene mellom leiligheter og søyler og skorsteiner som ligger inntil disse veggene.

I en vanlig enebolig vil alt areal innenfor ytterveggene medregnes i bruksarealet. Et rom, uansett funksjon, er måleverdig når det er tilgjengelige via trapp, dør eller stige, det har gulv og en fri høyde over gulvet på minst 1,9 meter i en bredde på minst 0,6 meter. Rom med skråtak regnes som måleverdig til 0,6 meter utenfor den del av rommet hvor høyden er 1,9 meter eller til begrensende vegg (knevegg). Trappeåpninger og sjakter er måleverdige selv om de ikke har gulv. 

Bruttoareal (BTA)
I dagens boligannonser oppgis også et annet areal, bta. Dette står for bruttoareal som er arealet av alle etasjene i bygningen medregnet ytterveggene, eller som det står i standarden, arealet av de måleverdige delene, begrenset av ytterveggenes utside. Brutto- arealet for hele bygningen er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, medregnet loft og kjeller. 

Grunnflate/bebygd areal (BYA)
Et annet arealbegrep som særlig brukes muntlig, er grunnflate. Det finner vi ikke forklart i standarden, men for de fleste er grunnflaten det arealet som bygningen dekker på tomta, det vil si "fotavtrykket" av bygningen. Standardens betegnelse er bebygd areal (BYA). I bebygd areal skal terrasser som ligger mer enn 0,5 m over bakken og åpne arealer som svalganger og carport medregnes. Alle utkragede bygningsdeler som ligger nærmere terrenget enn 3 meter, skal medregnes, samt de som krager ut mer enn 1,5 meter og ligger mindre enn 5 meter over terrenget.

I forslaget til ny standard er dette forenklet ved at alle utkragede bygningsdeler som ligger nærmere terrenget enn 5 meter, skal medregnes i bebygd areal. Areal som i sin helhet ligger under terreng medregnes ikke i bebygd areal, men kan medregnes i bruksarealet.

Åpent areal (OPA)
Åpent areal er arealet av deler som delvis mangler vegger eller tak som balkonger, takterrasser, overdekket inngangsparti og carport.

Les også:

Derfor må du være på vakt mot vedmusling på husveggen

Vedmusling bryter ned cellulosen i treverket og gjør at det råtner raskere. Er skadene store nok, må alt treverk byttes ut.

Nettoareal (NTA)
Dette er gulvarealet i de enkelte rom, medregnet arealet som dekkes av kjøkkeninnredningen og garderobeskapene.

Konstruksjonsareal (KA)
Konstruksjonsarealet er det arealet som vegger, sjakter og kanaler opptar i gulvnivå.

Kapasitetsgivende bruksareal
(BRA-K) Husbanken har egne arealregler. Kapasitetsgivende bruksareal er bygningens bruksareal med unntak av kjeller, loft- og sportsbod. BRA-K er det arealet som blir lagt til grunn når størrelsen på husbanklånet fastsettes og benyttes også til å angi boligens standard i forhold til Husbankens minstestandard.

Beregnet areal (BA)
For å gjøre det mulig for Husbanken å foreta en tilnærmet sammenlikning av ulike boliger, enten de ligger i skrått eller på flatt terreng, har en eller flere etasjer osv., multipliseres hvert plan med en beregningsfaktor. Denne faktoren er høyere for boligetasjen og som dermed har høyere byggkostnader, enn for kjeller- og loftsetasjen. Det arealet som da fremkommer, kalles beregnet areal. Husbankens arealgrenser uttrykkes i dette arealet.Les også:

Perfekte gjerder og porter

Mange boligstrøk er preget av variert byggestil, og derfor bør valg av gjerde også sees i sammenheng med nabohusene og området for øvrig.Et gjerde...

Anbefalt av redaksjonen

23 oktober 2008
Mer om Kjøp og salg av bolig

Foreslår angrerett etter boligkjøp

Kjøp og salg av bolig Forbrukerrådet vil ha angrerett ved boligkjøp hvor viktig informasjon om tilstanden mangler. Se hvordan forslaget kan påvirke deg som kjøper og selger her.

Boligsalgsrapport premierer gode huseiere

Kjøp og salg av bolig Fra 1. januar ble boligsalgsrapport en standard ved salg. Hvordan dette vil påvirke deg som selger eller kjøper kan du få svar på her.

Dette får du sannsynligvis aldri oppleve på visning - her får du...

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmeglere finner på mye rart for å få solgt boliger, men dette er nok det heftigste vi har sett hittil! Et eiendomsmeglerfirma i Nederland har...

Ukjente feller ved boligkjøp

Kjøp og salg av bolig Offentlige registre har langt mer informasjon om norske eiendommer enn det folk flest er klar over.

Nyttige tips ved salg av bolig

Kjøp og salg av bolig I et tregt marked er det viktig å være bevisst på hva som skal skje i salgsprosessen. Her er noen nyttige tips ved salg av bolig.

Slik gjør du boligen lettsolgt

Kjøp og salg av bolig Med noen få enkle grep, kan du få solgt boligen din allerede etter første visning. Signe Schineller fra «Boligkrise» gir deg sine beste salgstips.

Gratis arkitektråd til alle

Kjøp og salg av bolig Oslo Arkitektforening tilbyr gratis rådgivning til alle som har behov for arkitekthjelp, en gang i uken, hver torsdag mellom kl. 12 og 19.  Her, i deres lokaler i Josefines gate 32 får du gratis råd en halv time.

Rettigheter ved feil/mangler bolig

Kjøp og salg av bolig Se hvilke rettigheter du har som kjøper hvis boligen er mangelfull etter avhendingsloven.

Hytteidyll ved Gålå

Kjøp og salg av bolig Hytta ved Gålå i Gudbrandsdalen har idyllisk beliggenhet med flotte turmuligheter både til fots og på ski.

10 gode råd for et godt boligsalg

Kjøp og salg av bolig Boligmarkedet har en boost på høsten, og spesielt august står frem som en bedre salgsmåned. Står du rett foran et boligsalg kan disse rådene være verdt å lese!

Feriebolig i Marokko

Kjøp og salg av bolig Flere velger feriebolig i Marokko - et land med godt klima og trivelige levekostnader. Vi i Villa har besøkt to nordmenn som har kjøpt riad i Marrakech.

Dette koster hytta

Kjøp og salg av bolig Hytta koster mer enn hva du betaler for eiendommen. Her er utgiftene du må ha med i regnestykket.

Komfortabel hyttedrøm i Valdres

Kjøp og salg av bolig På en usjenert hyttetomt med vidåpen utsikt over fjellandskapet i Aurdal har ekteparet Kari og Odd Killengreen bygget laftet tømmerhytte i tradisjonsrik, norsk stil.

Bygge nytt hus

Kjøp og salg av bolig Drømmer du om å bygge nytt hus? Her får du generelle råd, og nyttige tips fra husleverandører og advokat Pål Morten Grande.

Hva skal følge med ved salg?

Kjøp og salg av bolig Hva skal følge med av løsøre når boligen selges?

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no