Boligprisene i Norge synker viser de to siste månedsstatikkene fra Norges Eiendomsmeglerforbund.
Boligprisene i Norge synker viser de to siste månedsstatikkene fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Boligprisene synker

Kjøp og salg av bolig

Boligprisene for oktober viste en negativ utvikling for andre måned på rad, men det skjer uten at det finnes noen entydige faktorer som kan forklare årsakssammenhengen.

Om det er prisene som har nådd et for høyt nivå slik at det i seg selv er prisdempende, eller er det bankenes restriktive utlånspraksis som virker inn? Mulig det også er psykologiske faktorer som spiller inn, eller det et mer sammensatt bilde?  
 
- Vi vet at prisnivået på boliger i Norge har vokst mye over mange år og ser at det har vært et omslag i boligmarkedet denne høsten, men frykten for at vi står foran et boligkrakk er betydelig overdrevet.

Med fortsatt lønnsvekst, lave renter og betydelig arbeidsinnvandring vil det fortsatt være et press i boligmarkedet som vil sørge for stabile boligpriser. I enkelte områder vil vi kanskje se korreksjoner av boligpriser som har utviklet seg mye over lang tid, men det er ikke snakk om noe stort fall, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik.

- I motsetning til andre land som har opplevd prisfall i boligmarkedet, har vi i Norge heller ikke bygget for mange boliger og det vil også være med på å opprettholde etterspørselen og et stabilt marked, sier Boldvik videre.  
 
I undersøkelser Meglerinnsikt har gjort blant medlemmene av Norges Eiendomsmeglerforbund, har det gjennom flere år blitt undersøkt hvilke faktorer som påvirker boligmarkedet mest.

Følgende faktorer spiller inn:

  • Forholdet til egen økonomi
  • Lånerenten
  • Arbeidsmarkedet
  • Media
  • Bankenes utlånsvilje
  • Allmenn uro og forsiktighet, blitt vurdert av eiendomsmeglerne. 

- Eiendomsmeglere over hele landet opplever at psykologien i boligmarkedet det siste halve året har blitt mer styrt av hva som blir skrevet og sagt i media.

Selv om de fleste indikatorene i norsk økonomi tilsier et fortsatt positivt marked, har de mange negative oppslagene blitt en slags selvoppfyllende profeti og påvirket markedet i negativ retning.

Er det mange nok pessimister i avisspaltene over tid, vil det til slutt få en effekt, sier Tormod Boldvik.  
 
Da undersøkelsen startet i 2010 rådde det en positiv stemning i boligmarkedet, og optimismen til egen økonomi og renteutsiktene var de viktigste påvirkningsfaktorene.

Medias rolle var på det tidspunktet av mindre betydning. Det virkelige stemningsskiftet skjedde på forsommeren i år da media ble ansett som den største påvirkningsfaktoren nest etter bankenes utlånsvilje.

I den nyeste undersøkelsen i høst har medias rolle kommet opp på delt «førsteplass» sammen med bankenes utlånsvilje, mens renten og forholdet til egen økonomi har havnet langt nede på skalaen.  
 
- Det er viktig og riktig at media er opptatt av boligmarkedet.

Medias fokus på dommedagsprofetier og boligbobler har imidlertid bidratt sterkt til usikkerhet i markedet, mener Tormod Boldvik, og etterlyser et mer nyansert bilde enn at «nå skyter boligprisene til værs» eller «nå stuper boligprisene».

Selv etter svakere oktobertall enn forventet, ligger kvadratmeterprisen i gjennomsnitt 1,7 prosent over oktober 2012.  
 
Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene

Kilde: NEF.

10 november 2013

Foreslår angrerett etter boligkjøp

Forbrukerrådet vil ha angrerett ved boligkjøp hvor viktig informasjon om tilstanden mangler. Se hvordan forslaget kan påvirke deg som kjøper og selger...

Boligsalgsrapport premierer gode huseiere

Fra 1. januar ble boligsalgsrapport en standard ved salg. Hvordan dette vil påvirke deg som selger eller kjøper kan du få svar på her.

Dette får du sannsynligvis aldri oppleve på visning - her får du...

Eiendomsmeglere finner på mye rart for å få solgt boliger, men dette er nok det heftigste vi har sett hittil! Et eiendomsmeglerfirma i Nederland har...

Ukjente feller ved boligkjøp

Offentlige registre har langt mer informasjon om norske eiendommer enn det folk flest er klar over.

Nyttige tips ved salg av bolig

I et tregt marked er det viktig å være bevisst på hva som skal skje i salgsprosessen. Her er noen nyttige tips ved salg av bolig.

Slik gjør du boligen lettsolgt

Med noen få enkle grep, kan du få solgt boligen din allerede etter første visning. Signe Schineller fra «Boligkrise» gir deg sine beste salgstips.

Gratis arkitektråd til alle

Oslo Arkitektforening tilbyr gratis rådgivning til alle som har behov for arkitekthjelp, en gang i uken, hver torsdag mellom kl. 12 og 19. Her, i deres...

Rettigheter ved feil/mangler bolig

Se hvilke rettigheter du har som kjøper hvis boligen er mangelfull etter avhendingsloven.

Hytteidyll ved Gålå

Hytta ved Gålå i Gudbrandsdalen har idyllisk beliggenhet med flotte turmuligheter både til fots og på ski.

10 gode råd for et godt boligsalg

Boligmarkedet har en boost på høsten, og spesielt august står frem som en bedre salgsmåned. Står du rett foran et boligsalg kan disse rådene være verdt...

Feriebolig i Marokko

Flere velger feriebolig i Marokko - et land med godt klima og trivelige levekostnader. Vi i Villa har besøkt to nordmenn som har kjøpt riad i Marrakech.

Dette koster hytta

Hytta koster mer enn hva du betaler for eiendommen. Her er utgiftene du må ha med i regnestykket.

Komfortabel hyttedrøm i Valdres

På en usjenert hyttetomt med vidåpen utsikt over fjellandskapet i Aurdal har ekteparet Kari og Odd Killengreen bygget laftet tømmerhytte i tradisjonsrik...

Alt om boareal

Alt du trenger å vite om boareal!

Bygge nytt hus

Drømmer du om å bygge nytt hus? Her får du generelle råd, og nyttige tips fra husleverandører og advokat Pål Morten Grande.