Mangler ved kjøp av eiendom

Kjøp og salg av bolig

Så raskt må du melde fra om mangler ved kjøp av eiendom.

De aller fleste av oss vil i løpet av livet kjøpe en brukt leilighet/bolig, og noen av oss vil finne feil eller mangler ved eiendommen vi har kjøpt. Det er da viktig å være klar over reglene som sier hvor raskt du må si i fra til selger, samt hva som må til for at du skal kunne få prisavslag, utbedring eller heving.

Utgangspunktet for hva som er en feil/mangel eller ikke, er som ellers, hva det er avtalt at du skal få. Det som likevel er annerledes ved avtaler om kjøp av brukt leilighet/bolig er at det i disse kjøpekontraktene som hovedregel avtales at boligen kjøpes som den er – ”as is”. Det innebærer at, med mindre selger har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake opplysninger, må foreligge en vesentlig feil/mangel ved leiligheten/boligen for at det skal være grunnlag for å kreve prisavslag, utbedring eller heving.

Vesentlig mangel
Hvorvidt leiligheten/ boligen er i vesentlig dårligere stand enn du som kjøper kunne forvente, vil bero på en helhetsvurdering.  I dom fra Høyesterett i 2010 ble det understreket at det måtte være et utvilsomt misforhold mellom hva kjøper kunne ha en berettiget forventning om, og hva kjøper har fått.

#br

Når det skal vurderes om det foreligger et vesentlig misforhold, vil et utgangspunkt for vurderingen være at utbedringskostnadene må ligge på 3-6 prosent av kjøpesummen for å utgjøre en vesentlig mangel i følge Høyesterett. De tilføyde at utbedringskostnadene må ligge i det øvre sjiktet, dvs  5-6 prosent. Mindre feil og mangler gir således ikke grunnlag for prisavslag ved at man gjennom kontrakten har akseptert å kjøpe boligen som den er. Det er viktig å påpeke at en slik prosentvis vurdering bare er et utgangspunkt for en vurdering.

Det skal foretas en helhetsvurdering hvor flere momenter har betydning, herunder om det er snakk om en ny eller nesten ny bolig, om det er en meget kostbar bolig, om skadene er i en sentral bygningsdel, om skaden har potensiale til å utvikle seg mm.

Det er når man etter en helhetsvurdering kommer til at det foreligger et vesentlig misforhold mellom kjøpers berettigede forventninger og det man har fått, at man kan ha krav på prisavslag, utbedring eller heving.

Advokatene Vegard Syvertsen og Pål-Morten Grande besvarer spørsmål i Eksperthjelpen - send inn ditt spørsmål her.

Reklamasjonstiden
Hvis det er avdekket at det forligger en feil eller mangel, har man av hensyn til selger en plikt til å si i fra om forholdene innen rimelig tid. Hva rimelig tid er, har vært mye diskutert. I høyesterettsdommen fra 2010 uttales det at det er få grunner til å akseptere lengre reklamasjonsfrist enn to måneder etter at kjøper oppdager en feil, og at tre måneder er i ytterkant av hva man kan beregne seg av tid.

Høyesterett sier videre at jo lengre ut i den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år man er, (regnet fra man overtar boligen) desto raskere bør kjøper reklamere. Dvs at selv om man i utgangspunktet har 2-3 måneder til å reklamere på like etter overtagelsen, bør man nok si i fra raskere når 5 års fristen nærmer seg slutten.

Hvis den aktuelle skaden har potensiale til å utvikle seg, eller det er behov for bevissikring, mener Høyesterett at man bør være ennå raskere enn normalt med en reklamasjon.

Vurdering av saken
Om man er i tvil om man har en god sak, vil vi anbefale å få saken vurdert av en advokat med kompetanse på området. Det er en billig ”forsikring” mot å gå videre med grunnløse krav.

26 oktober 2011

Derfor er boligsalgsrapport viktig når du skal selge boligen

Med en boligsalgsrapport har man alt svart på hvitt - og det blir vanskeligere for kjøper å klage på feil i ettertid.

Kjøp av hytte

Kjøp av egen hytte enten på fjellet eller ved sjøen er drømmen for mange. Men hva anbefaler ekspertene deg for at du skal få mest mulig igjen for pengen...

Slik får du skreddersydd ferdighus

Et skreddersydd ferdighus er fullt mulig. Start tidlig og søk faghjelp, og du kan få et ferdighus som er unikt for deg.

Nordmenn vil ha murhus

Nordmenn vil ha murhus etter ferieturene. Og erfarne etablerere er de ivrigste.

Begreper for boligers størrelse

Begrepene som brukes for å angi størrelsen på en bolig er mange. Etter mange klagesaker og diskusjoner rundt boligstørrelser, har vi nå fått nye regler...

Nyttige tips ved salg av bolig

I et tregt marked er det viktig å være bevisst på hva som skal skje i salgsprosessen. Her er noen nyttige tips ved salg av bolig.

Sjekkliste for visning i hovedetasjen

Hovedetasjen er ofte den viktigste delen av boligen, fordi det er der du oppholder deg det meste av din våkne hverdag. Derfor bør du begynne visningen...

Sjekkliste for utvendig visning

Begynn visningen med å gå over eiendommen utvendig først. Vi gir deg sjekklista for hva du skal se etter.

Få klager på takstmannen

Få klager på takstmannen, og de siste årene har klagene blitt færre.

Slurv og byggefeil største skadeårsak

Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen.

Ebud blir nå godtatt

E-bud på boliger blir nå godtatt, melder nettstedet forbruker.no.

Feriebolig i Marokko

Flere velger feriebolig i Marokko - et land med godt klima og trivelige levekostnader. Vi i Villa har besøkt to nordmenn som har kjøpt riad i Marrakech.

Hytteidyll ved Gålå

Hytta ved Gålå i Gudbrandsdalen har idyllisk beliggenhet med flotte turmuligheter både til fots og på ski.

Komfortabel hyttedrøm i Valdres

På en usjenert hyttetomt med vidåpen utsikt over fjellandskapet i Aurdal har ekteparet Kari og Odd Killengreen bygget laftet tømmerhytte i tradisjonsrik...

Fristende med feriehus i utlandet

Stadig flere nordmenn rømmer fra elendig norsk vær og skyhøye priser på attraktive ferie-eiendommer her til lands og kjøper seg leilighet i utlandet....