Leie bolig - dette må du tenke på

Lover og regler

Dette bør du tenke på om du skal leie bolig.

De aller fleste av oss leier på et eller annet tidspunkt i livet leilighet/ bolig, og har derfor behov for at noen vi kjenner har kunnskaper om husleierett hvis vi ikke har det selv.

Husleieavtalen kan inngås både skiftlig og muntlig. Det er bare krav om å gjøre den skriftlig hvis en av partene krever det. Det er likevel upraktisk å ha en muntlig avtale all den tid muntlige avtaler skaper utfordringer i forhold til å bevise hva som er avtalt.

Partene står fritt til å avtale husleien som skal betales. Det er likevel ikke anledning til å avtale at det skal betales andre tillegg til husleien enn utgifter til strøm/oppvarming samt vann og avløp forutsatt at disse kostnadene betales etter forbruk. Det er også viktig å være klar over at hvis det avtales at det skal betales depositum, skal depositumskontoen opprettes i leietagers navn og bekostes av utleier.

Når det gjelder leieforholdets lengde, kan man avtale en fast leieperiode eller en løpende leieavtale. Avtales det en fast leieperiode skal den være lengre enn tre år, om boligen ikke er i kjelleren eller på loftet der utleier bor. Leieavtalen faller så bort etter utløpet av leieperioden. Fortsetter likevel leieforholdet, går avtalen over til en løpende, oppsigelig leieavtale.

For løpende husleieavtaler, er avtalen gjeldende inntil den sies opp. Det er etter loven tre måneders oppsigelsestid, men det er her full avtalefrihet og den kan avtales både kortere og lengre.

Mener leietager noe ikke er som det skal etter avtalen må det reklameres (si i fra at det foreligger en mangel). En reklamasjon bør være skriftlig. Den skal kort, men konkret, angi hva man mener er feil i forhold til avtalen. Reklamasjonen må følges opp med et krav om hva du ønsker utført. Reklamasjon bør sendes så snart som mulig etter at du har oppdaget forholdet. Venter man for lenge med å sende en reklamasjon mister man i utgangspunktet kravet på utbedring, prisavslag el.

Les også:

Pia Danns beste interiørtips

Tilsynelatende ser stuene på Lennartsfors herregård ut som en eksklusiv utopi for de fleste av oss. Men bak den perfekte fasaden skjuler deg seg både...

Under leieforholdet har ikke utleier uten videre rett til å ta seg inn i boligen, og skal varsle og avklare det med leietaker på forhånd. Utgangspunktet er også at det bare skal være for å holde tilsyn og gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Når leieforholdet skal avsluttes, skal boligen leveres tilbake i samme stand som den ble overtatt bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Leilighet skal være rengjort.

Til slutt har vi tre råd som vil lette leieforholdet.

  1. Ta bilder, eller film av leiligheten ved overtagelsen. Det bør lages en overtagelsesprotokoll. Det hindrer unødig diskusjon om standard.
  2. Depositum skal være innbetalt før leietager flytter inn.
  3. Gjør samme øvelse ved utflytting som ved innflytting – befaring, bilder/film og protokoll.
15 februar 2012
Mer om Lover og regler

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Håndverkere som ringer på døra

Lover og regler Dette bør du passe på om håndverkere uoppfordret ringer på døra og tilbyr håndverkertjenester.

Håndverkertjenester - tips og råd

Lover og regler Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Lover og regler Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og...

Hva er skikk og bruk i hagen?

Lover og regler Når bør man klippe gresset, er det greit å spise lunsj i badetøy og kan man sprade naken rundt i hagen? Vi har spurt en folkeskikkekspert om hva som er...

Trær er kilde for nabokonflikt

Lover og regler Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har konfliktene vært en slager i alle år.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Lover og regler Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Svindlere i anmarsj

Lover og regler Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner, og noen spesialiserer seg på brannstiger. Eldre huseiere i eldre boliger er favorittofrene. Svindlerne er ute etter penger, og bruker vinterhalvåret til å tenke ut lure knep.

Kan vi stole på håndverkeren?

Lover og regler Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli...

Feller når du lager ny utleiedel

Lover og regler Planlegger du å lage en utleiedel i boligen din, bør du passe deg for disse 11 fellene.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når byggelånet skal konverteres og forsikringer skal tegnes.

Trampoline-reglene du ikke visste om

Lover og regler Hvordan var det der med naboen igjen?

Kan du flaggreglene?

Lover og regler Det er ikke bare bare å heise flagg i hagen, det finnes både flaggregler og kanskje også naboer å ta hensyn til. Vi hjelper deg med det du trenger å...