Leie bolig - dette må du tenke på

Lover og regler

Dette bør du tenke på om du skal leie bolig.

De aller fleste av oss leier på et eller annet tidspunkt i livet leilighet/ bolig, og har derfor behov for at noen vi kjenner har kunnskaper om husleierett hvis vi ikke har det selv.

Husleieavtalen kan inngås både skiftlig og muntlig. Det er bare krav om å gjøre den skriftlig hvis en av partene krever det. Det er likevel upraktisk å ha en muntlig avtale all den tid muntlige avtaler skaper utfordringer i forhold til å bevise hva som er avtalt.

Partene står fritt til å avtale husleien som skal betales. Det er likevel ikke anledning til å avtale at det skal betales andre tillegg til husleien enn utgifter til strøm/oppvarming samt vann og avløp forutsatt at disse kostnadene betales etter forbruk. Det er også viktig å være klar over at hvis det avtales at det skal betales depositum, skal depositumskontoen opprettes i leietagers navn og bekostes av utleier.

Når det gjelder leieforholdets lengde, kan man avtale en fast leieperiode eller en løpende leieavtale. Avtales det en fast leieperiode skal den være lengre enn tre år, om boligen ikke er i kjelleren eller på loftet der utleier bor. Leieavtalen faller så bort etter utløpet av leieperioden. Fortsetter likevel leieforholdet, går avtalen over til en løpende, oppsigelig leieavtale.

For løpende husleieavtaler, er avtalen gjeldende inntil den sies opp. Det er etter loven tre måneders oppsigelsestid, men det er her full avtalefrihet og den kan avtales både kortere og lengre.

Mener leietager noe ikke er som det skal etter avtalen må det reklameres (si i fra at det foreligger en mangel). En reklamasjon bør være skriftlig. Den skal kort, men konkret, angi hva man mener er feil i forhold til avtalen. Reklamasjonen må følges opp med et krav om hva du ønsker utført. Reklamasjon bør sendes så snart som mulig etter at du har oppdaget forholdet. Venter man for lenge med å sende en reklamasjon mister man i utgangspunktet kravet på utbedring, prisavslag el.

Under leieforholdet har ikke utleier uten videre rett til å ta seg inn i boligen, og skal varsle og avklare det med leietaker på forhånd. Utgangspunktet er også at det bare skal være for å holde tilsyn og gjennomføre nødvendig vedlikehold.

Når leieforholdet skal avsluttes, skal boligen leveres tilbake i samme stand som den ble overtatt bortsett fra den forringelse som skyldes alminnelig slit og elde. Leilighet skal være rengjort.

Til slutt har vi tre råd som vil lette leieforholdet.

  1. Ta bilder, eller film av leiligheten ved overtagelsen. Det bør lages en overtagelsesprotokoll. Det hindrer unødig diskusjon om standard.
  2. Depositum skal være innbetalt før leietager flytter inn.
  3. Gjør samme øvelse ved utflytting som ved innflytting – befaring, bilder/film og protokoll.
15 februar 2012

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Trampoline-reglene du ikke visste om

Hvordan var det der med naboen igjen?

Må utepeisen byggemeldes?

Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar...

Mangler ved boligkjøp

I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Nå må du passe på

Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kan håndverkeren nekte?

Kan håndverkeren nekte å montere produkter du selv har kjøpt inn?

Sjekk utbyggeren før du kjøper hytte

Sjekk utbyggeren før du kjøper nybygd hytte. Reklamasjonsretten er kanskje ikke mer enn en hildring.

Naboens trær - ofte til besvær

Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.

Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?

Hvor høyt kan du bygge?

I plan- og bygningsloven skal man være særlig observant på § 70. Første punkt her er at mønehøyde ikke skal overstige 9 meter eller gesimshøyde 8 meter....

Trær er kilde for nabokonflikt

Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har...

Svindlere i anmarsj

Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner,...