Naboens trær - ofte til besvær

Lover og regler

Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.


Foto: Colourbox. Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.
Dessuten hindrer de innsyn fra en nabo de ikke liker altfor godt. Spørsmålet mange stiller seg: Er naboens trær ulovlige i forhold til naboloven? Kan man kreve trærne fjernet? Og hva skjer dersom man tar loven i egne hender og feller naboens trær uten tillatelse?
Nedenfor følger historien om en Oslo-mann som tok loven (og motorsagen) i egne hender og startet felling av ett av naboens trær mens de var bortreist.

Treet
Hansen hadde i lang tid irritert seg over naboens høye og gamle trær. Sommeren 2003 forsøkte Hansen å felle et av naboens furutrær. Før fellingen var helt ferdig ble imidlertid Hansen stoppet av naboen som hadde kommet tilbake til huset sitt på Nordstrand. Fellingen var imidlertid kommet for langt til at treet kunne bli stående, og fellingen ble senere fullført av brannvesenet. Det ødelagte treet var ca. 10 m høyt og ca. 100 år gammelt. Treet skal ha hatt en stor krone.

Tingrettens dom
Naboen krevde erstatning av Hansen for den ulovlige fellingen av furutreet. Hansen aksepterte at handlingen hans var ulovlig og erstatningsbetingende. Spørsmålet for tingretten var konsentrert til erstatningsutmålingen. Hva var treets verdi, og hvilke utbedringstiltak skulle Hansen erstatte? For tingsretten endte saken med at Hansen ble dømt til å betale kr. 159.000,- i erstatning til naboen. I tillegg ble han dømt til å betale saksomkostninger til naboen med kr. 68.000,-.

Lagmannsrettens dom
Hansen mente dommen var feil og anket til lagmannsretten. Lagmannsretten mente at utgangspunktet for erstatningsutmålingen var skadeserstatningslovens § 4-1 som fastsetter at erstatningen skal dekke ”skadelidtes økonomiske tap”. Bestemmelsen gir imidlertid ingen dirkete anvisning på hva tapet ville utgjøre i en situasjon som den foreliggende, hvor skaden ikke relaterer seg til en økonomisk interesse som kan kvantifiseres objektivt, typisk gjennom en vurdering av omsetningsverdi før og etter skaden. Lagmannsretten la til grunn at ødeleggelsen av furutreet ikke hadde ført til en reduksjon av omsetningsverdien på eiendommen. Dermed konstaterte lagmannsretten at det ikke forelå noe direkte økonomisk tap. Under henvisning til en del rettspraksis konkluderte lagmannsretten med at utgifter til å ”forhindre, begrense eller avbøte en skade vil kunne kreves erstattet selv om den skadede interesse ikke har økonomisk verdi”.

Etter en skjønnsmessig vurdering fastsatte lagmannsretten den samlede erstatning til kr. 65.000,-. Det ble da sett hen til antatte kostnader med å kjøpe inn et stort furutre og plante det i hagen til naboen.
For lagmannsretten måtte partene i hovedsak dekke egne saksomkostninger. Lagmannsretten stadfestet i tillegg tingsrettens omkostningsavgjørelse hvoretter Hansen måtte dekke naboens saksomkostninger med kr. 68.000,-.

Oppsummering
Dersom vi forutsetter at Hansens saksomkostninger var tilsvarende naboens, nemlig kr. 68.000,- betyr det at Hansen måtte dekke kr. 136.000,- i saksomkostninger for tingsretten. Dersom vi i tillegg legger til grunn at hans egne saksomkostninger for lagmannsretten var på ca. kr. 80.000,-, og at Hansen i tillegg måtte betale kr. 65.000,- i erstatning til den forulempede nabo, ble totalregningen på kr. 281.000,- (med fradrag av eventuelle rettshjelpsordninger).

Med andre ord: Trefellingsforsøket ble svært dyr moro for Hansen.
Moralen blir dermed; Kjøpslå heller med naboen om en kompensasjon for å få lov til å felle hans trær. Ta ikke loven(eller motorsagen) i egne hender. Det vil kunne koste deg dyrt!
23. oktober 2008
Mer om Lover og regler

Når slipper du dokumentavgift?

Lover og regler Staten skal ha penger ved hvert hjørne, også når du kjøper bolig. Men det finnes visse unntak.

Klipper du plenen på søndager?

Lover og regler Hvis ja, så vet du nok ikke at det kan koste deg dyrt.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Lover og regler Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Lover og regler Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Slik unngår dere krangel om hytta

Lover og regler Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Må utepeisen byggemeldes?

Lover og regler Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar frem leca, mørtel og naturstein.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Mangler ved boligkjøp

Lover og regler I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Unngå konflikt ved arv av hytte

Lover og regler Når en fritidseiendom skal deles mellom arvinger, kan det fort oppstå konflikter. Men det er mulig å unngå det.

Hvor stor er boligen din?

Lover og regler Det vil Skatteetaten vite når de i disse dager sender ut brev til landets boligeiere. Formålet er å beregne nye ligningsverdier på landets boliger.

Nå må du passe på

Lover og regler Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kjøpt som den er

Lover og regler Nesten alle brukte boliger selges i dag med en generell ansvarsfraskivelse av typen "kjøpt som den er". Hva betyr dette for kjøpers rettigheter og...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no