Bilde: Getty Images

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Lover og regler

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til. 

Nabokonflikter blusser ofte opp nå i sommerhalvåret når vi tilbringer mye av tiden ute i hagen og på terrassen. Ofte handler det om naboer som klipper plenen tidlig søndag morgen eller hagefesten som varer til langt på natt. 

Det er til og med skrevet bok om norske nabokonflikter og de kan være ganske heftige: trær forgiftes, skjul kappes i to og noen hevner seg på naboen med kloakklukt. Heldigvis går ikke de fleste så langt.

Vi har tatt en prat med vår ekspert på eiendomsrett, advokat Elisabeth Bartnes Sylten om hvilke lover og regler som gjelder når det gjelder støy.

To lover regulerer naboforhold

Det er i hovedsak to lover huseiere må forholde seg til:

– Naboloven (granneloven) gjelder for alle i nabolaget. Etter loven kan en eier ikke ha, gjøre eller sette i verk tiltak som er til en unødvendig skade eller ulempe for en nabo og nabolaget, forteller Sylten

– Det fins også en egen lov som skal verne om gudstjenestelig liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet. Det skal være helligdagsfred i samsvar med reglene i lov om helligdager og helligdagsfred, sier Sylten. 

Helligdager er naturligvis alle søndager, men loven definerer også flere andre dager som helligdager, hvor det ikke skal bråkes med gressklippere og andre motoriserte hageredskaper. 

– I henhold til lov om helligdager og helligdags fred skal det på helligdager fra klokka 00:00 til 24:00, samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16:00 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm, sier Sylten. Brudd på loven kan straffes med bøter. 

Når det gjelder naboloven gjelder den hele døgnet:

– Reglene i naboloven gjelder til alle døgnets tider, men om noe er til «unødvendig skade eller ulempe» vil være avhengig av tiltakets karakter sett opp mot tidspunktet på døgnet dette utføres.

Hvis det for eksempel skal graves med gravemaskin i hagen din eller du skal felle noen trær, så skal det mindre til for å si at det er «unødvendig skade eller ulempe» for naboen hvis arbeidet skjer om natten. Her bør man ta hensyn til sine naboer og utføre arbeidet på dagtid. 

– Men hvis du for eksempel skal pusse opp inne i boligen din, så er det naturlig slik arbeid også utføres etter arbeidstid og på kveldstid uten at dette er «unødvendig skade eller ulempe for naboen», sier Sylten.

– I forhold til brudd på reglene i naboloven kan du bli erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet naboen eller nabolaget har lidt som følge av skaden eller ulempen du har påført den eller de i rundt deg. 

Borettslagloven og eierseksjonsloven

Dersom du bor i en andelsleilighet gjelder reglene i borettslagsloven, mens reglene i eierseksjonsloven gjelder dersom du bor i en seksjonsleilighet.

– Både borettslagsloven og eierseksjonsloven inneholder bestemmelser om at en beboer ikke kan bruke boenheten eller fellesarealene på en måte som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for de øvrige beboerne. Vurderingen her vil i det vesentlige være lik vurderingen etter naboloven. I vurderingen må det imidlertid tas i betraktning at en beboer må forvente å høre mer til naboene i leilighetskompleks enn i eneboliger eller rekkehus, sier Sylten.

– Samtidig vil støy og lignende påvirke naboer i enda større grad når man bor tett sammen. Leilighetskompleksets alder vil videre ha betydning for hvor lytt man kan forvente at det er i bygget, hvilket også har betydning for hvor mye støy man må tåle fra naboen. 

– Mange borettslag og boligsameier har nedskrevne husordensregler som beboerne må overholde. Dette kan f.eks. være regler for hvilket klokkeslett det skal være alminnelige ro i boligen, at lek og unødig opphold i fellesareal ikke er tillatt og at festlig anledning som medfører mer støy enn alminnelig, skal varsles på forhånd. Husordensreglene er ofte spesifikke, og det er forholdsvis enkelt å avgjøre om naboen har brutt reglene eller ikke.

Opptreden i strid med borettslagsloven, eierseksjonsloven eller husordensreglene kan medføre advarsler, og ytterste konsekvens pålegg om salg.

Politiet prioriterer sjelden støy

Støysaker blir sjelden prioritert av politiet. Grunnen er rett og slett at politiet må prioritere viktigere saker enn gressklipping og middagsselskaper utover natten. Men hvis støyen vedvarer og flere naboer klager, kan politiet be beboerne om å avslutte aktiviteten eller dempe seg. 

– Men det vil sjelden få større konsekvenser utover dette, så fremt man innretter seg etter advarselen fra politiet, sier Sylten.  

Konflikter om nabostøy havner sjelden i rettssystemet, i de fleste tilfeller finner man løsninger på problemene.

– I tillegg er støy og ulempe subjektivt, og det kan derfor være høy risiko med å ta en slik sak til retten. Dersom man tar en slik sak til retten er det i utgangspunktet enten for å få naboen til å avslutte tiltaket som medfører støyen/ulempen eller for å få erstatning for den skade eller ulempe støyen har påført naboen.

– I tillegg er saksbehandlingstiden i forliksråd og tingrett såpass lang, at ofte er tiltaket som medførte støyen eller ulempen avsluttet når saken skal behandles.

Ofte er det enkleste og beste å ta direkte kontakt med naboen for å finne en løsning på problemet. 

– Kanskje man kan lage felles kjøreregler for nabolaget. Dersom du bor i et sameie, aksje- eller borettslag, hvor støyen er vedvarende og det har vært nytteløst å snakke med naboen selv, vil jeg anbefale at du tar kontakt med styreleder. Styret har mulighet for å gi skriftlig advarsel til vedkommende, og den ytterste konsekvens hvis vedkommende ikke innretter seg etter lagets husordensregler kan være pålegg om salg, avslutter Sylten.  

15 juli 2016
Mer om Lover og regler

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Håndverkere som ringer på døra

Lover og regler Dette bør du passe på om håndverkere uoppfordret ringer på døra og tilbyr håndverkertjenester.

Håndverkertjenester - tips og råd

Lover og regler Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Lover og regler Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og...

Hva er skikk og bruk i hagen?

Lover og regler Når bør man klippe gresset, er det greit å spise lunsj i badetøy og kan man sprade naken rundt i hagen? Vi har spurt en folkeskikkekspert om hva som er...

Trær er kilde for nabokonflikt

Lover og regler Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har konfliktene vært en slager i alle år.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Lover og regler Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Svindlere i anmarsj

Lover og regler Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner, og noen spesialiserer seg på brannstiger. Eldre huseiere i eldre boliger er favorittofrene. Svindlerne er ute etter penger, og bruker vinterhalvåret til å tenke ut lure knep.

Kan vi stole på håndverkeren?

Lover og regler Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli...

Feller når du lager ny utleiedel

Lover og regler Planlegger du å lage en utleiedel i boligen din, bør du passe deg for disse 11 fellene.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når byggelånet skal konverteres og forsikringer skal tegnes.

Trampoline-reglene du ikke visste om

Lover og regler Hvordan var det der med naboen igjen?

Kan du flaggreglene?

Lover og regler Det er ikke bare bare å heise flagg i hagen, det finnes både flaggregler og kanskje også naboer å ta hensyn til. Vi hjelper deg med det du trenger å...