Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.
Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Tema for denne artikkelen er å gi en kort innføring i de mest sentrale, herunder praktiske bygningsbestemmelsene (byggesaksreglene) i plan- og bygningsloven, som påvirker eller setter skranker for grunneiers utnyttelse av grunnen. 

Loven skiller kort fortalt mellom tiltak som:

  • Krever søknad og tillatelse, og har krav om ansvarlig foretak.
  • Krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver.
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Noe som er likt for alle reglene for byggverkets plassering og avstand til nabogrensene, det vil si minimum fire meter. Kommunen kan imidlertid godkjenne en kortere avstand ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

1. Tilbygg og påbygg

Oppføring, tilbygging, påbygging på hus og hytte (bygning) krever søknad fra tiltakshaver og tillatelse fra kommunen. Prosessen må håndteres av foretak med ansvarsrett.

Andre tilfeller hvor de samme kravene gjelder er vesentlige endringer eller vesentlige reparasjoner av bygning og anlegg. Større ombyggingsarbeider omfattes mens ordinær oppussing faller utenom.

2. Under 70 m2.

Tilatk som krever søknad og tillatels, men som kan forestås av tiltakshaver, det vil si som ikke krever foretak med ansvarsrett, er blant annet mindre tiltak på bebygd eiendom; for eksempel et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og; en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 (feks en garasje).

3. Under 15 m2

Når det gjelder tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, vil dette omfatte mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, med areal under 15 m2 - typisk et  dukke hus eller en redskapsbod.

Mindre tiltak i "eksisterende bygning" for eksempel flytting av lettvegger, er en annen gruppe tiltak som ikke krever tiltak og tillatelse.

Mindre tiltak utendørs kan også utføres uten forutgående søknad og tillatelse, som eksempel kan nevnes; mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde, hundegård  og kaninbur.

Hva med fasadearbeider?

Kan man male huset uten å søke? Fasadearbeider som ikke innebærer vanlig vedlikehold er søknadspliktig - for eksempel bygningsmessige inngrep som innsetting av nye vinduer og dører, eller endringer bygningskonstruksjon. "Vesentlig terrenginngrep" er også søknadspliktig; utgraving og oppfylling.

2 januar 2014

Håndverkere som ringer på døra

Dette bør du passe på om håndverkere uoppfordret ringer på døra og tilbyr håndverkertjenester.

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og...

Hva er skikk og bruk i hagen?

Når bør man klippe gresset, er det greit å spise lunsj i badetøy og kan man sprade naken rundt i hagen? Vi har spurt en folkeskikkekspert om hva som er...

Trær er kilde for nabokonflikt

Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har...

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Svindlere i anmarsj

Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner,...

Kan vi stole på håndverkeren?

Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli...

Feller når du lager ny utleiedel

Planlegger du å lage en utleiedel i boligen din, bør du passe deg for disse 11 fellene.

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Trampoline-reglene du ikke visste om

Hvordan var det der med naboen igjen?

Kan du flaggreglene?

Det er ikke bare bare å heise flagg i hagen, det finnes både flaggregler og kanskje også naboer å ta hensyn til. Vi hjelper deg med det du trenger å...

Når slipper du dokumentavgift?

Staten skal ha penger ved hvert hjørne, også når du kjøper bolig. Men det finnes visse unntak.