Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.
Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Tema for denne artikkelen er å gi en kort innføring i de mest sentrale, herunder praktiske bygningsbestemmelsene (byggesaksreglene) i plan- og bygningsloven, som påvirker eller setter skranker for grunneiers utnyttelse av grunnen. 

Loven skiller kort fortalt mellom tiltak som:

  • Krever søknad og tillatelse, og har krav om ansvarlig foretak.
  • Krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver.
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Noe som er likt for alle reglene for byggverkets plassering og avstand til nabogrensene, det vil si minimum fire meter. Kommunen kan imidlertid godkjenne en kortere avstand ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

1. Tilbygg og påbygg

Oppføring, tilbygging, påbygging på hus og hytte (bygning) krever søknad fra tiltakshaver og tillatelse fra kommunen. Prosessen må håndteres av foretak med ansvarsrett.

Andre tilfeller hvor de samme kravene gjelder er vesentlige endringer eller vesentlige reparasjoner av bygning og anlegg. Større ombyggingsarbeider omfattes mens ordinær oppussing faller utenom.

Les også:

Høstens kjøkkentrender

Høstens kjøkkentrender er preget av smarte løsninger og elegant design.

2. Under 70 m2.

Tilatk som krever søknad og tillatels, men som kan forestås av tiltakshaver, det vil si som ikke krever foretak med ansvarsrett, er blant annet mindre tiltak på bebygd eiendom; for eksempel et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og; en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 (feks en garasje).

3. Under 15 m2

Når det gjelder tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, vil dette omfatte mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, med areal under 15 m2 - typisk et  dukke hus eller en redskapsbod.

Mindre tiltak i "eksisterende bygning" for eksempel flytting av lettvegger, er en annen gruppe tiltak som ikke krever tiltak og tillatelse.

Mindre tiltak utendørs kan også utføres uten forutgående søknad og tillatelse, som eksempel kan nevnes; mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde, hundegård  og kaninbur.

Les også:

5 fakta om maskeringsteip du bør kunne

Maskeringsteip er helt nødvendig når du maler. Men det gjelder å unngå feil teip og feil bruk.

Hva med fasadearbeider?

Kan man male huset uten å søke? Fasadearbeider som ikke innebærer vanlig vedlikehold er søknadspliktig - for eksempel bygningsmessige inngrep som innsetting av nye vinduer og dører, eller endringer bygningskonstruksjon. "Vesentlig terrenginngrep" er også søknadspliktig; utgraving og oppfylling.

2. januar 2014

Mer om Lover og regler

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Lover og regler Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Lover og regler Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Lover og regler Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Lover og regler Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Lover og regler Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Lover og regler Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Må utepeisen byggemeldes?

Lover og regler Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar frem leca, mørtel og naturstein.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Mangler ved boligkjøp

Lover og regler I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Unngå konflikt ved arv av hytte

Lover og regler Når en fritidseiendom skal deles mellom arvinger, kan det fort oppstå konflikter. Men det er mulig å unngå det.

Hvor stor er boligen din?

Lover og regler Det vil Skatteetaten vite når de i disse dager sender ut brev til landets boligeiere. Formålet er å beregne nye ligningsverdier på landets boliger.

Nå må du passe på

Lover og regler Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kjøpt som den er

Lover og regler Nesten alle brukte boliger selges i dag med en generell ansvarsfraskivelse av typen "kjøpt som den er". Hva betyr dette for kjøpers rettigheter og...