Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.
Et dukkehus går fint an å bygge uten å søke om tillatelse, så lenge det er mindre enn 15 kvm.

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Tema for denne artikkelen er å gi en kort innføring i de mest sentrale, herunder praktiske bygningsbestemmelsene (byggesaksreglene) i plan- og bygningsloven, som påvirker eller setter skranker for grunneiers utnyttelse av grunnen. 

Loven skiller kort fortalt mellom tiltak som:

  • Krever søknad og tillatelse, og har krav om ansvarlig foretak.
  • Krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver.
  • Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

Noe som er likt for alle reglene for byggverkets plassering og avstand til nabogrensene, det vil si minimum fire meter. Kommunen kan imidlertid godkjenne en kortere avstand ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

1. Tilbygg og påbygg

Oppføring, tilbygging, påbygging på hus og hytte (bygning) krever søknad fra tiltakshaver og tillatelse fra kommunen. Prosessen må håndteres av foretak med ansvarsrett.

Andre tilfeller hvor de samme kravene gjelder er vesentlige endringer eller vesentlige reparasjoner av bygning og anlegg. Større ombyggingsarbeider omfattes mens ordinær oppussing faller utenom.

2. Under 70 m2.

Tilatk som krever søknad og tillatels, men som kan forestås av tiltakshaver, det vil si som ikke krever foretak med ansvarsrett, er blant annet mindre tiltak på bebygd eiendom; for eksempel et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 og; en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 (feks en garasje).

3. Under 15 m2

Når det gjelder tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, vil dette omfatte mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, med areal under 15 m2 - typisk et  dukke hus eller en redskapsbod.

Mindre tiltak i "eksisterende bygning" for eksempel flytting av lettvegger, er en annen gruppe tiltak som ikke krever tiltak og tillatelse.

Mindre tiltak utendørs kan også utføres uten forutgående søknad og tillatelse, som eksempel kan nevnes; mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde, hundegård  og kaninbur.

Hva med fasadearbeider?

Kan man male huset uten å søke? Fasadearbeider som ikke innebærer vanlig vedlikehold er søknadspliktig - for eksempel bygningsmessige inngrep som innsetting av nye vinduer og dører, eller endringer bygningskonstruksjon. "Vesentlig terrenginngrep" er også søknadspliktig; utgraving og oppfylling.

2 januar 2014

Ikke la nabokrangler ødelegge sommeren

Sommer og sol er høytid for nabokrangler som skyldes støy. Disse lovene og reglene må du forhold deg til.

Dette må du vite før du leier ut boligen

Skal du leie ut deler av boligen? Her får du en full oversikt over viktige lover og regler ved oppsigelse av leiekontrakten.

Trampoline-reglene du ikke visste om

Hvordan var det der med naboen igjen?

Må utepeisen byggemeldes?

Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar...

Mangler ved boligkjøp

I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Nå må du passe på

Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kan håndverkeren nekte?

Kan håndverkeren nekte å montere produkter du selv har kjøpt inn?

Sjekk utbyggeren før du kjøper hytte

Sjekk utbyggeren før du kjøper nybygd hytte. Reklamasjonsretten er kanskje ikke mer enn en hildring.

Naboens trær - ofte til besvær

Naboens trær er ofte til besvær. De stjeler sol, luft og utsikt. Men for naboen er disse trærne verdifulle.

Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?

Hvor høyt kan du bygge?

I plan- og bygningsloven skal man være særlig observant på § 70. Første punkt her er at mønehøyde ikke skal overstige 9 meter eller gesimshøyde 8 meter....

Trær er kilde for nabokonflikt

Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har...

Svindlere i anmarsj

Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner,...