Når du hyrer inn en håndverker bør du alltid inngå en skriftlig kontrakt
Når du hyrer inn en håndverker bør du alltid inngå en skriftlig kontrakt Bilde: GettyImages (illustrasjonsfoto)

Tips og råd om håndverkertjenester

Lover og regler

De fleste av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker. Når du leverer bilen din inn til en ordinær service, eller den leveres inn for å reparere en feil, vil det være håndverkertjenesteloven (hvtjl) som regulerer avtalen som inngås mellom deg og verkstedet.

Når du engasjerer en snekker eller en blikkenslager til å skifte ut det gamle taket på hytta, eller den eldre boligen du har kjøpet, eller du har engasjert en rørlegger og flislegger til å totalrehabilitere det gamle badet ditt, vil det på samme måte være håndverkertjenesteloven (hvtjl) som regulerer dine rettigheter og forpliktelser.

Om du har kjøpt en klokke i utlandet hvor lenken er for lang, vil arbeidet med å forkorte denne i Norge være regulert av hvtjl.

Mange har dessverre opplevd problemer, herunder frustrasjoner og forsinkelser når de har engasjert en håndverker.

Kanskje er du en av de som har tatt fri fra jobb en dag for å ta i mot rørleggeren og flisleggeren som skulle komme  kl 09, men først dukker opp kl 11, uten å ha gitt deg beskjed om at de ble forsinket.

Eller har du en eldre slektning som har betalt snekkeren hele jobben på forskudd, men opplevd at denne ikke dukker opp etter at halve jobben er utført?

Kanskje har du venner som har erfart at bilreparasjonen de fikk opplyst å koste kr 5000 plutselig har blitt til kr 10.000 når de skal hente bilen.

Undertegnede har jobbet 7 år i Forbrukerrådet, og har dessverre i løpet av disse årene opplevd mange klager på håndverkere. Det skal likevel understrekes at mange håndverkere er dyktige og utfører arbeidet til avtalt pris og innenfor avtalt tid.

Vi ønsker her å komme med noen råd og tips som gjør at du forhåpentligvis vil unngå å få problemer med håndverkeren du engasjerer.

Skriftlig avtale

Inngå alltid en skriftlig avtale med håndverkeren, og husk å ta vare på en kopi av denne selv. En muntlig avtale er like bindende, men det vil gjøre det mye vanskeligere å bevise hva dere har avtalt. Det hjelper ikke om du har rett, om du ikke får rett!

Innhold

Hva bør så avtalen inneholde?

  • Få med navn på begge parter (husk organisasjonsnummeret til håndverkeren). Om det er et enkeltpersonforetak, vil håndverkeren være personlig ansvarlig for de eventuelle krav du måtte få mot denne.
  • Avtalen bør videre inneholde en beskrivelse av den jobben som skal gjøres. Om det f.eks gjelder rehabilitering av bad, anbefales det å få regulert i avtalen om det skal legges bunnmembran, eller smøremembran, hvilke materialer som brukes i oppbyggingen av veggene som skal tåle fukt osv.
  • Oppstartstidspunkt og når arbeidet skal være ferdigstilt bør være med.
  • Om arbeidets art gjør det vanskelig å angi en bestemt sluttdato, bør en forventet sluttdato angis så presist som mulig. Vi anbefaler videre at det avtales dagsbøter, som vil løpe dersom arbeidet ikke er ferdigstilt til avtalt tid. Dette sikrer deg kompensasjon ved eventuelle forsinkelser.
  • Prisen som skal betales for tjenesten bør fremkomme av avtalen, enten dette er en fast avtalt pris, eller et prisoverslag. I sistnevnte tilfelle kan denne ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Det er ingen automatikk i at en håndverker kan fakturere 15 % mer enn angitt i prisoverslaget, selv om en del håndverkere synes å tro det.

Egenarbeid

Dersom du som forbruker selv skal utføre deler av jobben, bør det avtales hva dette arbeidet består i, og hvor lang tid du skal ha disponibel til å gjennomføre dette.

Forbehold

Dersom en av partene tar forbehold, bør disse fremgå i kontrakten.

Tilleggsarbeid

Eventuelle tilleggsarbeider og endringer underveis bør avtales skriftlig, hvor merpris, tid etc kommer tydelig frem.

Reklamasjon

Dersom du underveis eller etter at tjenesten påstås ferdigstilt oppdager at denne ikke ble utført på en fagmessig god måte, eller er forsinket, er det viktig at du innen ”rimelig tid” reklamerer (klager) skriftlig til håndverkeren. Reklamasjonen bør angi hva du ikke er fornøyd med og grunnen til dette, hva du krever (ferdigstillelse, utbedring, prisavslag, erstatning). Be om en skriftlig tilbakemelding på reklamasjonen, der du gjerne kan informere om at du vil engasjere en annen håndverker til å ferdigstille eller utbedre (reparere) det denne skulle ha utført etter avtalen med deg, og at du vil kreve erstattet de merkostnader som påløper pga kontraktsbruddet.

Veien videre

Dersom du ikke selv klarer å oppnå en løsning på tvisten, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat, som kan gi deg råd og informasjon om dine rettigheter og hvordan disse kan oppnås.

21 februar 2013

På tide å planlegge vårens prosjekter

De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste....

Håndverkere som ringer på døra

Dette bør du passe på om håndverkere uoppfordret ringer på døra og tilbyr håndverkertjenester.

Håndverkertjenester - tips og råd

Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det...

Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og...

Hva er skikk og bruk i hagen?

Når bør man klippe gresset, er det greit å spise lunsj i badetøy og kan man sprade naken rundt i hagen? Vi har spurt en folkeskikkekspert om hva som er...

Trær er kilde for nabokonflikt

Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har...

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Svindlere i anmarsj

Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner,...

Kan vi stole på håndverkeren?

Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli...

Feller når du lager ny utleiedel

Planlegger du å lage en utleiedel i boligen din, bør du passe deg for disse 11 fellene.

Ferdigattest og brukstillatelse

Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Trampoline-reglene du ikke visste om

Hvordan var det der med naboen igjen?

Kan du flaggreglene?

Det er ikke bare bare å heise flagg i hagen, det finnes både flaggregler og kanskje også naboer å ta hensyn til. Vi hjelper deg med det du trenger å...