Når du hyrer inn en håndverker bør du alltid inngå en skriftlig kontrakt
Når du hyrer inn en håndverker bør du alltid inngå en skriftlig kontrakt Bilde: GettyImages (illustrasjonsfoto)

Tips og råd om håndverkertjenester

Lover og regler

De fleste av oss vil i løpet av et år komme i kontakt med en håndverker. Når du leverer bilen din inn til en ordinær service, eller den leveres inn for å reparere en feil, vil det være håndverkertjenesteloven (hvtjl) som regulerer avtalen som inngås mellom deg og verkstedet.

Når du engasjerer en snekker eller en blikkenslager til å skifte ut det gamle taket på hytta, eller den eldre boligen du har kjøpet, eller du har engasjert en rørlegger og flislegger til å totalrehabilitere det gamle badet ditt, vil det på samme måte være håndverkertjenesteloven (hvtjl) som regulerer dine rettigheter og forpliktelser.

Om du har kjøpt en klokke i utlandet hvor lenken er for lang, vil arbeidet med å forkorte denne i Norge være regulert av hvtjl.

Mange har dessverre opplevd problemer, herunder frustrasjoner og forsinkelser når de har engasjert en håndverker.

Kanskje er du en av de som har tatt fri fra jobb en dag for å ta i mot rørleggeren og flisleggeren som skulle komme  kl 09, men først dukker opp kl 11, uten å ha gitt deg beskjed om at de ble forsinket.

Eller har du en eldre slektning som har betalt snekkeren hele jobben på forskudd, men opplevd at denne ikke dukker opp etter at halve jobben er utført?

Kanskje har du venner som har erfart at bilreparasjonen de fikk opplyst å koste kr 5000 plutselig har blitt til kr 10.000 når de skal hente bilen.

Les også:

Smart kildesortering

Den første tanken som slår mange som skal begynne å kildesortere er kanskje ikke «får jeg det til?», men «er det plass på kjøkkenet?».

Undertegnede har jobbet 7 år i Forbrukerrådet, og har dessverre i løpet av disse årene opplevd mange klager på håndverkere. Det skal likevel understrekes at mange håndverkere er dyktige og utfører arbeidet til avtalt pris og innenfor avtalt tid.

Vi ønsker her å komme med noen råd og tips som gjør at du forhåpentligvis vil unngå å få problemer med håndverkeren du engasjerer.

Skriftlig avtale

Inngå alltid en skriftlig avtale med håndverkeren, og husk å ta vare på en kopi av denne selv. En muntlig avtale er like bindende, men det vil gjøre det mye vanskeligere å bevise hva dere har avtalt. Det hjelper ikke om du har rett, om du ikke får rett!

Innhold

Hva bør så avtalen inneholde?

Les også:

Aske gjør det viktig å vaske

Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island gjør det ekstra viktig å vaske husveggene i år.

  • Få med navn på begge parter (husk organisasjonsnummeret til håndverkeren). Om det er et enkeltpersonforetak, vil håndverkeren være personlig ansvarlig for de eventuelle krav du måtte få mot denne.
  • Avtalen bør videre inneholde en beskrivelse av den jobben som skal gjøres. Om det f.eks gjelder rehabilitering av bad, anbefales det å få regulert i avtalen om det skal legges bunnmembran, eller smøremembran, hvilke materialer som brukes i oppbyggingen av veggene som skal tåle fukt osv.
  • Oppstartstidspunkt og når arbeidet skal være ferdigstilt bør være med.
  • Om arbeidets art gjør det vanskelig å angi en bestemt sluttdato, bør en forventet sluttdato angis så presist som mulig. Vi anbefaler videre at det avtales dagsbøter, som vil løpe dersom arbeidet ikke er ferdigstilt til avtalt tid. Dette sikrer deg kompensasjon ved eventuelle forsinkelser.
  • Prisen som skal betales for tjenesten bør fremkomme av avtalen, enten dette er en fast avtalt pris, eller et prisoverslag. I sistnevnte tilfelle kan denne ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. Det er ingen automatikk i at en håndverker kan fakturere 15 % mer enn angitt i prisoverslaget, selv om en del håndverkere synes å tro det.

Egenarbeid

Dersom du som forbruker selv skal utføre deler av jobben, bør det avtales hva dette arbeidet består i, og hvor lang tid du skal ha disponibel til å gjennomføre dette.

Forbehold

Dersom en av partene tar forbehold, bør disse fremgå i kontrakten.

Tilleggsarbeid

Eventuelle tilleggsarbeider og endringer underveis bør avtales skriftlig, hvor merpris, tid etc kommer tydelig frem.

Les også:

Smarte løsninger til vaskerommet

I utgangspunktet er ikke vaskerommet det man legger flest ressurser i, men drømmene om det perfekte arbeidsrommet lever nok i mange.

Reklamasjon

Dersom du underveis eller etter at tjenesten påstås ferdigstilt oppdager at denne ikke ble utført på en fagmessig god måte, eller er forsinket, er det viktig at du innen ”rimelig tid” reklamerer (klager) skriftlig til håndverkeren. Reklamasjonen bør angi hva du ikke er fornøyd med og grunnen til dette, hva du krever (ferdigstillelse, utbedring, prisavslag, erstatning). Be om en skriftlig tilbakemelding på reklamasjonen, der du gjerne kan informere om at du vil engasjere en annen håndverker til å ferdigstille eller utbedre (reparere) det denne skulle ha utført etter avtalen med deg, og at du vil kreve erstattet de merkostnader som påløper pga kontraktsbruddet.

Veien videre

Dersom du ikke selv klarer å oppnå en løsning på tvisten, anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat, som kan gi deg råd og informasjon om dine rettigheter og hvordan disse kan oppnås.

21. februar 2013
Mer om Lover og regler

Når slipper du dokumentavgift?

Lover og regler Staten skal ha penger ved hvert hjørne, også når du kjøper bolig. Men det finnes visse unntak.

Klipper du plenen på søndager?

Lover og regler Hvis ja, så vet du nok ikke at det kan koste deg dyrt.

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Lover og regler Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Lover og regler Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Nabostøy - hva må du akseptere?

Lover og regler Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal...

Slik unngår dere krangel om hytta

Lover og regler Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Må utepeisen byggemeldes?

Lover og regler Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar frem leca, mørtel og naturstein.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Mangler ved boligkjøp

Lover og regler I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Unngå konflikt ved arv av hytte

Lover og regler Når en fritidseiendom skal deles mellom arvinger, kan det fort oppstå konflikter. Men det er mulig å unngå det.

Hvor stor er boligen din?

Lover og regler Det vil Skatteetaten vite når de i disse dager sender ut brev til landets boligeiere. Formålet er å beregne nye ligningsverdier på landets boliger.

Nå må du passe på

Lover og regler Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kjøpt som den er

Lover og regler Nesten alle brukte boliger selges i dag med en generell ansvarsfraskivelse av typen "kjøpt som den er". Hva betyr dette for kjøpers rettigheter og...