Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Lover og regler

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?


Krev kontrakt og sluttdokumentasjon fra håndverkeren.

En sluttdokumentasjon fra håndverker på jobben som er gjort er svært viktig. Ikke bare som informasjon om vedlikehold, men også som verdipapir når boligen skal selges videre.

Over halvparten av de spurte i en ny boligundersøkelse blant 3266 boligeiere i Norge er ikke klar over at de kan miste rettigheter ved brann, fuktskader og lekkasjer, om de ikke har sluttdokumentasjon å vise til.

Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Vi i Villa, i samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), NELFO, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og Norges Byggmesterforbund.

– Undersøkelsen viser at så mange som 8 av 10 boligeiere er klar over at de mister rettigheter som reklamasjons- og forsikringsrettigheter ved brann og lekkasjer dersom de har benyttet svart arbeidskraft, mens bare 46 prosent er klar over at de samme rettighetene kan falle bort dersom de mangler sluttdokumentasjon. Det er urovekkende, og her må begge parter – både håndverkere og boligeiere ta sin del av ansvaret, sier Tor Erik Solberg, sjefredaktør i Vi i Villa.

Han mener håndverkerbransjen må ta selvkritikk på at de ikke uoppfordret gir oppdragsgiver den dokumentasjon vedkommende har krav på, mens oppdragsgiver på sin side har et ansvar for å etterspørre denne dokumentasjonen for å unngå unødvendige konfrontasjoner og problemer ved en senere anledning.

– Jeg vil driste meg så langt som til å si at boligeiere som ikke tar ansvar for å få en sluttdokumentasjon opptrer på grensen til naivt. Hvem ville for eksempel kjøpt en bil, et kjøleskap eller en dyr veske uten å få kvittering for kjøpet? En sluttdokumentasjon fungerer nettopp som en spesifisert kvittering på ditt kjøp av tjenester, og som regel er det snakk om beløp av en viss størrelse, sier Solberg.

Kontraktsslurv
Videre viser Vi i Villas landsdekkende undersøkelse at det også er et stort forbedringspotensial i håndverkerbransjen når det kommer til å skrive kontrakter før arbeidet settes i gang.

3 av 10 boligeiere mener de verken fikk tilstrekkelig informasjon om hvor lang tid jobben ville ta, eller hvor mye det ville koste, sist de benyttet seg av en håndverker. Under halvparten av de spurte fikk en skriftlig kontrakt, og bare 16 prosent av disse fikk kontrakten uoppfordret.

Adm. direktør Tor Backe i NRL reagerer på dette:

– Viktigheten av at det foreligger en skriftlig kontrakt eller avtale mellom håndverker og boligeier før selve arbeidet settes i gang kan ikke understrekes ofte nok.

Erfaringsmessig er begge parter så absolutt tjent med en slik avtale, fordi det i mange tilfeller vil kunne spare dem for mye frustrasjon, pengekrangler og usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, sier han.

Selv om det i en del tilfeller kan være vanskelig å forhåndsdefinere omfanget av arbeidet som skal gjøres, anbefaler han likevel alle boligeiere å skaffe til veie en håndverkerkontrakt som minimum inneholder følgende punkter:

  • Et prisoverslag, med hvilke forbehold det skal tas hensyn til dersom prisen avviker fra dette overslaget
  • En liste over alt arbeidet som håndverker skal utføre, vær så detaljert som mulig.
  • Tidspunkt for når arbeidet skal påbegynnes og når det skal ferdigstilles.
  • Eventuelle økonomiske konsekvenser for håndverker dersom datoen ikke overholdes.
  • Hva slags type materialer som skal benyttes.
23 oktober 2008
Mer om Lover og regler

På tide å planlegge vårens prosjekter

Lover og regler De fleste føler nok at vårsesongen er langt unna, men for dem som har lyst til å bygge nytt når sola begynner å varme igjen er det ingen tid å miste. Advokat Vegard Syvertsen gir deg oversikt over de viktigste byggesaksreglene.

Håndverkere som ringer på døra

Lover og regler Dette bør du passe på om håndverkere uoppfordret ringer på døra og tilbyr håndverkertjenester.

Håndverkertjenester - tips og råd

Lover og regler Håndverkertjenester er ofte en kilde til konflikter. Her gir advokat Vegard Syvertsen råd.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Slik unngår du unødvendige nabokonflikter

Lover og regler Sommeren nærmer seg, og like sikkert som at snøen smelter er det at nabokonfliktene trapper seg opp. Men hva er det som gjelder, hvilke rettigheter og...

Hva er skikk og bruk i hagen?

Lover og regler Når bør man klippe gresset, er det greit å spise lunsj i badetøy og kan man sprade naken rundt i hagen? Vi har spurt en folkeskikkekspert om hva som er...

Trær er kilde for nabokonflikt

Lover og regler Mange nabokonflikter har sin bakgrunn i trær. Pene trær. Stygge trær. Trær som stjeler utsikten. Trær som tar ettermiddagsolen. For villaeiere har konfliktene vært en slager i alle år.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Lover og regler Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Svindlere i anmarsj

Lover og regler Like sikkert som snøen forsvinner om våren, dukker svindlerne opp hos villaeiere. Noen tilbyr seg å reparere taket ditt, andre skal skifte takrenner, og noen spesialiserer seg på brannstiger. Eldre huseiere i eldre boliger er favorittofrene. Svindlerne er ute etter penger, og bruker vinterhalvåret til å tenke ut lure knep.

Kan vi stole på håndverkeren?

Lover og regler Håndverkere hjelper deg med å realisere drømmen om blant annet et penere bad, eller et funksjonelt kjøkken. For noen kan imidlertid denne drømmen bli...

Feller når du lager ny utleiedel

Lover og regler Planlegger du å lage en utleiedel i boligen din, bør du passe deg for disse 11 fellene.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når byggelånet skal konverteres og forsikringer skal tegnes.

Trampoline-reglene du ikke visste om

Lover og regler Hvordan var det der med naboen igjen?

Kan du flaggreglene?

Lover og regler Det er ikke bare bare å heise flagg i hagen, det finnes både flaggregler og kanskje også naboer å ta hensyn til. Vi hjelper deg med det du trenger å...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no