Viktig med sluttdokumentasjon fra håndverkeren

Lover og regler

Sluttdokumentasjon fra håndverkeren er viktig. Visste du at du kan miste rettigheter hvis sluttdokumentasjonen mangler?


Krev kontrakt og sluttdokumentasjon fra håndverkeren.

En sluttdokumentasjon fra håndverker på jobben som er gjort er svært viktig. Ikke bare som informasjon om vedlikehold, men også som verdipapir når boligen skal selges videre.

Over halvparten av de spurte i en ny boligundersøkelse blant 3266 boligeiere i Norge er ikke klar over at de kan miste rettigheter ved brann, fuktskader og lekkasjer, om de ikke har sluttdokumentasjon å vise til.

Undersøkelsen er landsdekkende og gjennomført av Vi i Villa, i samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), NELFO, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund og Norges Byggmesterforbund.

– Undersøkelsen viser at så mange som 8 av 10 boligeiere er klar over at de mister rettigheter som reklamasjons- og forsikringsrettigheter ved brann og lekkasjer dersom de har benyttet svart arbeidskraft, mens bare 46 prosent er klar over at de samme rettighetene kan falle bort dersom de mangler sluttdokumentasjon. Det er urovekkende, og her må begge parter – både håndverkere og boligeiere ta sin del av ansvaret, sier Tor Erik Solberg, sjefredaktør i Vi i Villa.

Han mener håndverkerbransjen må ta selvkritikk på at de ikke uoppfordret gir oppdragsgiver den dokumentasjon vedkommende har krav på, mens oppdragsgiver på sin side har et ansvar for å etterspørre denne dokumentasjonen for å unngå unødvendige konfrontasjoner og problemer ved en senere anledning.

– Jeg vil driste meg så langt som til å si at boligeiere som ikke tar ansvar for å få en sluttdokumentasjon opptrer på grensen til naivt. Hvem ville for eksempel kjøpt en bil, et kjøleskap eller en dyr veske uten å få kvittering for kjøpet? En sluttdokumentasjon fungerer nettopp som en spesifisert kvittering på ditt kjøp av tjenester, og som regel er det snakk om beløp av en viss størrelse, sier Solberg.

Kontraktsslurv
Videre viser Vi i Villas landsdekkende undersøkelse at det også er et stort forbedringspotensial i håndverkerbransjen når det kommer til å skrive kontrakter før arbeidet settes i gang.

3 av 10 boligeiere mener de verken fikk tilstrekkelig informasjon om hvor lang tid jobben ville ta, eller hvor mye det ville koste, sist de benyttet seg av en håndverker. Under halvparten av de spurte fikk en skriftlig kontrakt, og bare 16 prosent av disse fikk kontrakten uoppfordret.

Adm. direktør Tor Backe i NRL reagerer på dette:

– Viktigheten av at det foreligger en skriftlig kontrakt eller avtale mellom håndverker og boligeier før selve arbeidet settes i gang kan ikke understrekes ofte nok.

Erfaringsmessig er begge parter så absolutt tjent med en slik avtale, fordi det i mange tilfeller vil kunne spare dem for mye frustrasjon, pengekrangler og usikkerhet rundt hva som faktisk ble avtalt, sier han.

Selv om det i en del tilfeller kan være vanskelig å forhåndsdefinere omfanget av arbeidet som skal gjøres, anbefaler han likevel alle boligeiere å skaffe til veie en håndverkerkontrakt som minimum inneholder følgende punkter:

  • Et prisoverslag, med hvilke forbehold det skal tas hensyn til dersom prisen avviker fra dette overslaget
  • En liste over alt arbeidet som håndverker skal utføre, vær så detaljert som mulig.
  • Tidspunkt for når arbeidet skal påbegynnes og når det skal ferdigstilles.
  • Eventuelle økonomiske konsekvenser for håndverker dersom datoen ikke overholdes.
  • Hva slags type materialer som skal benyttes.
23. oktober 2008

Mer om Lover og regler

Skjerming for innsyn - hva er lov?

Lover og regler Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen?

Nå er det enklere å innrede hybel i egen bolig

Lover og regler Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? De nye reglene som kom etter nyttår vil gjøre det både enklere og billigere for deg.

Test: Hva slags nabo er du?

Lover og regler Er alt bare fryd og gammen, eller irriterer du deg over "den jævla naboen"? Les de elleville nabohistoriene og ta testen som avslører hvordan du er som...

Nabostøy - hva må du akseptere?

Lover og regler Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldstid, støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Hvor går grensa for hva man skal akseptere?

Slik unngår dere krangel om hytta

Lover og regler Dersom du eier eller har planer om å kjøpe fritidsbolig sammen med andre familiemedlemmer, bør dere lage en avtale som fordeler rettigheter og forplikte...

Arbeidsulykker kan ramme lommeboka di

Lover og regler Skal du leie inn arbeidskraft for å utføre arbeid hjemme? Da bør du undersøke om du er godt nok forsikret. Det kan nemlig bli dyrt dersom arbeideren...

Må utepeisen byggemeldes?

Lover og regler Et utekjøkken med peis er en sommerdrøm for mange, og det er nok en og annen som planlegger å bygge et i sommerferien. Men tenk på dette – før du tar frem leca, mørtel og naturstein.

Nabokonflikter - hvilke regler gjelder?

Lover og regler I denne artikkelen gir advokat Vegard Syvertsen informasjon om de mest sentrale bestemmelsene i naboloven, som regulerer rettigheter og forpliktelser...

Mangler ved boligkjøp

Lover og regler I denne artikkelen vil vi informere nærmere om hvilke grunnlag som etter avhendingsloven kan medføre at leiligheten/ boligen er mangelfull.

Bli mer kritisk ved boligkjøp

Lover og regler I løpet av de siste par årene viser dommer fra både Høyesterett og lagmannsrettene i Norge at det ikke har blitt enklere å være boligkjøper, ved at det stilles strengere krav til kjøper enn til selger dersom det oppdages en feil.

Unngå konflikt ved arv av hytte

Lover og regler Når en fritidseiendom skal deles mellom arvinger, kan det fort oppstå konflikter. Men det er mulig å unngå det.

Hvor stor er boligen din?

Lover og regler Det vil Skatteetaten vite når de i disse dager sender ut brev til landets boligeiere. Formålet er å beregne nye ligningsverdier på landets boliger.

Nå må du passe på

Lover og regler Fra og med denne måneden har en rekke nye regler trådt i kraft som vil få innvirkning på deg som huseier.

Ferdigattest og brukstillatelse

Lover og regler Formelt skal alle boliger ha brukstillatelse eller ferdigattest. Denne dokumentasjonen er blant annet viktig overfor forsikringsselskap og bank når...

Kjøpt som den er

Lover og regler Nesten alle brukte boliger selges i dag med en generell ansvarsfraskivelse av typen "kjøpt som den er". Hva betyr dette for kjøpers rettigheter og...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no