Offentlige registre har mye viktig informasjon om alle eiendommer
Offentlige registre har mye viktig informasjon om alle eiendommer Bilde: Colourbox

All info om eiendom på ett nettsted

Personlig økonomi

For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

Norsk Eiendomsinformasjon har nå lansert søkeportalen infolandprivat.no, der man kan hente ut opplysninger om sin egen eller andres eiendom.

– Hvem som helst kan kjøpe utskrift fra grunnboken, gammel grunnbok, matrikkel og få kart med eiendomsgrenser. Det er første gang all denne informasjonen er samlet på ett sted, sier markedsdirektør Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

Opplysningene kan være nyttige i mange sammenhenger, ikke minst om man vurderer å kjøpe bolig, ved arveoppgjør, bruksendringer eller hvis man vil sjekke grenser og rettigheter knyttet til eiendommer.

– Mange konflikter kan unngås dersom folk blir flinkere til å undersøke hva som finnes av rettslig bindende avtaler, sier Landmark.

Tinglyst gir rettsvern

Grunnboken er et register over tinglyste rettigheter og heftelser knyttet til fast eiendom og andeler i borettslag.

– Svært mange dokumenter er tinglyst, som skjøter, pantedokumenter, festekontrakter og avtaler om gjerder, veiretter, forkjøpsrett eller leierett. Når dokumenter er registrert i grunnboken, får de rettsvern, som betyr at de er bindende også for en tredje person, som for eksempel en ny kjøper, sier Sindre Landmark.

I tinglyste dokumenter finnes det også opplysninger om pant og pengeheftelser på eiendommer.

Matrikkelen er et register som gir tekniske opplysninger om bygninger som er nyttige å ha oversikt over dersom man vurdere å kjøpe en eiendom. I matrikkelen ligger også informasjon om areal og grenser.

– Matrikkelen har også opplysninger om eierforhold som ikke er tinglyst, og viktige bygningsopplysninger som for eksempel antall boenheter. Skal du kjøpe bolig med utleiedel, er det viktig å vite at den er godkjent for utleie. Det vil matrikkelen fortelle.

I matrikkelen finnes dessuten informasjon om det er registrert grunnforurensing på en tomt eller om det ligger kulturminner på stedet. Kulturminner kan gjøre det vanskelig å gjøre noe med eiendommen.

– En eiendomsmegler er pliktig til å oppgi korrekt grunnareal på tomten i forbindelse med en eiendomsomsetning, men dette trenger ikke nødvendigvis inkludere et kart med nøyaktige grenser. Eiendomskart med grenser er tilgjengelig på infolandprivat.no.

Historiske avtaler

Elektronisk utskrift fra gammel grunnbok kan både ha historisk og praktisk interesse. Ikke minst hvis man vil vite historien til et gammelt hus, bruksendinger og gamle avtaler.

Gammel grunnbok, som er et håndskrevet register, ble digitalisert for en del år siden og er nå tilgjengelig på nettet.
Registrene som nå er gjort tilgjengelige gir også opplysninger om andeler i borettslag, både med bygningsmessige opplysninger og informasjon om heftelser.

– Det er første gang all denne informasjonen er gjort tilgjengelig elektronisk på ett nettsted. Man kan få alle opplysninger samme dag som de bestilles. Det er kun bekreftet og historisk utskrift fra grunnboken som sendes i posten, sier Sindre Landmark i Norsk Eiendomsinformasjon.

23 oktober 2013

Nesten halvparten vil pusse opp i vår og sommer

FINN.no har kartlagt nordmenns oppussingsplaner i vår- og sommersesongen, og nesten halvparten av oss har planer om å oppgradere boligen. Men er du en...

Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å...

6 gode sparetips

Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Konvertering av byggelån

Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Eiendom - sikker investering?

Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

Gjør boligformuen om til kontanter

Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak...

Feil og mangler ved boligkjøp

Hvis du oppdager feil og mangler ved boligkjøp bør du sende en skriftlig reklamasjon til selger så fort som mulig.

Slik setter du opp budsjett

Med et budsjett vil du lettere få kontroll over privatøkonomien. Slik går du frem for å sette opp ditt eget budsjett.

Omgå arveavgiften med årlige gaver

Det økte fribeløpet for gaver gjør det lettere å arve seg til rikdom, men det kan ikke brukes som smutthull for å overføre eiendom.

Eierskifteforsikring – en trygghet?

Et av tilbudene du kanskje får når du skal selge eiendommen din, er å tegne en egen eierskifteforsikring. Men hvilken trygghet gir en slik forsikring...

10 enkle sparetips i hverdagen

Det er ofte de små besparelsene som merkes i budsjettet, bare de blir mange nok. Vi gir deg 10 tips til hvordan du unngår sløsing i hverdagen!

Oppussing, verdistigning og skattemessige konsekvenser

En tommelfingerregel er at verdiøkningen ved oppussing tilsvarer en fjerdepart av investert beløp. Pusser du opp for 200 000 kroner, stiger verdien av...

Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Penger å tjene på hytteutleie

Det er penger å tjene på å leie ut familiehytta, og skattevilkårene er gode.

Eiendom og arv – hva koster det?

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.