Eiendom og arv – hva koster det?

Personlig økonomi

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.


Foto: Einar Vestheim
Derfor kan det være lurt å få vurdert hvorvidt det er mulig å få redusert arveavgiften, sier sier advokat Lars Marius Holm hos Advokatgruppen Kjelland & Co, og peker på to alternativer som er aktuelle for mange:

* Fordeling av arv og gave på flere mottakere

* Overdragelse av eiendom som gave med påhefte av bo- eller bruksrett

Beløpene gjelder arv fra én arvelater. En arving kan således motta til sammen kr. 500.000 avgiftsfritt i gave eller arv fra sine to foreldre. Arv eller gave som overskrider fribeløpet skal det beregnes arveavgift av. Mottar man i gave eller arv 1 million kroner fra hver av foreldrene, vil man altså måtte betale 228.000 kroner til statskassen. For en fjernere arving vil avgiften utgjøre
kr. 330.000 kroner.

Fordel arven
Mottagelse av arv og gaver utløser arveavgift.
De avgiftssatsene som i dag gjelder er:
Arvebeløp Barn som arver Øvrige arvinger
0-250 000 kr 0 % 0 %
250 - 550' kr 8 % 20%
Mer enn 550' 20 % 30 %
Arvespesialisten hos Kjellandgruppen mener at ved å fordele arven på flere mottakere, vil den samlede avgiftsbelastning reduseres fordi at flere arvinger mottar arv innenfor fribeløpet (jfr. ovenfor). Dette kan for eksempel være aktuelt ved overføring av fritidseiendommer eller generasjonsboliger når arvingen har egne livsarvinger.
I slike tilfeller vil eiendommen bli i sameie mellom arvingene, en løsning som normalt forutsetter at arvingene har langsiktige og forenlige interesser mht. bruk av eiendommen. Man bør vurdere behovet for særskilte avtaler om forkjøpsrett, bruk og lignende.

Flere besparelser
– Det kan videre oppnås flere besparelser ved at arvelater overdrar eiendom i levende live med påhefte av bo- eller bruksrett, noe som er særlig aktuelt for fritidseiendommer, sier Marius Holm.
– Verdien av bruksretten kommer da til fradrag i avgiftsgrunnlaget etter nærmere beregningsregler. Dersom, for eksempel, en 60 år gammel kvinnelig arvelater (kvinner har en høyere forventet levealder enn menn) overdrar som gave sin hytte til en verdi av 1.500 000 kroner til sin arving med påhefte av en livsvarig bruksrett, vil avgiftsgrunnlaget reduseres med hele kroner 463.530.
Og fradraget blir større jo yngre arvelateren er.

Boligeiendommer
Holm opplyser at når det gjelder boligeiendommer, så skal det litt mer til for å oppnå fradrag for borett. For at rådigheten av eiendommen i arveavgiftsmessig forstand skal anses overført til mottakeren, er det et vilkår at arvelateren/ giveren har oppgitt den vesentlige rådigheten over eiendommen.
– I tillegg til dette må bruksrettsarealet dessuten ha en fornuftig avgrensning. Dette alternativet kan derfor særlig være aktuelt for generasjonsboliger med flere avgrensede boenheter, sier han.

Søk bistand
Faktisk er det ikke så kostbart å innhente en første vurdering fra en advokat om hvilke muligheter som står til rådighet i det enkelte tilfellet, mener Holm. – Ofte kan det oppnås ikke ubetydelige besparelser i tillegg til at utgifter til juridisk bistand, også kommer til fradrag ved avgiftsberegningen. Advokaten vil også kunne gode gi råd om andre arverettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med et generasjonsskifte, noe som svært ofte skjer, sier advokat Holm. 
 

23. oktober 2008
Mer om Personlig økonomi

Nesten halvparten vil pusse opp i vår og sommer

Personlig økonomi FINN.no har kartlagt nordmenns oppussingsplaner i vår- og sommersesongen, og nesten halvparten av oss har planer om å oppgradere boligen. Men er du en av dem bør du skynde deg.

Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Personlig økonomi Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å...

6 gode sparetips

Personlig økonomi Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Konvertering av byggelån

Personlig økonomi Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Eiendom - sikker investering?

Personlig økonomi Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

Gjør boligformuen om til kontanter

Personlig økonomi Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak...

Feil og mangler ved boligkjøp

Personlig økonomi Hvis du oppdager feil og mangler ved boligkjøp bør du sende en skriftlig reklamasjon til selger så fort som mulig.

Slik setter du opp budsjett

Personlig økonomi Med et budsjett vil du lettere få kontroll over privatøkonomien. Slik går du frem for å sette opp ditt eget budsjett.

Omgå arveavgiften med årlige gaver

Personlig økonomi Det økte fribeløpet for gaver gjør det lettere å arve seg til rikdom, men det kan ikke brukes som smutthull for å overføre eiendom.

Eierskifteforsikring – en trygghet?

Personlig økonomi Et av tilbudene du kanskje får når du skal selge eiendommen din, er å tegne en egen eierskifteforsikring. Men hvilken trygghet gir en slik forsikring selger og kjøper?

All info om eiendom på ett nettsted

Personlig økonomi For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

10 enkle sparetips i hverdagen

Personlig økonomi Det er ofte de små besparelsene som merkes i budsjettet, bare de blir mange nok. Vi gir deg 10 tips til hvordan du unngår sløsing i hverdagen!

Oppussing, verdistigning og skattemessige konsekvenser

Personlig økonomi En tommelfingerregel er at verdiøkningen ved oppussing tilsvarer en fjerdepart av investert beløp. Pusser du opp for 200 000 kroner, stiger verdien av boligen med 50 000 kroner – hvis du har satset på kurante farger og løsninger.

Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

Personlig økonomi I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Penger å tjene på hytteutleie

Personlig økonomi Det er penger å tjene på å leie ut familiehytta, og skattevilkårene er gode.

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no