Eiendom og arv – hva koster det?

Personlig økonomi

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.


Foto: Einar Vestheim
Derfor kan det være lurt å få vurdert hvorvidt det er mulig å få redusert arveavgiften, sier sier advokat Lars Marius Holm hos Advokatgruppen Kjelland & Co, og peker på to alternativer som er aktuelle for mange:

* Fordeling av arv og gave på flere mottakere

* Overdragelse av eiendom som gave med påhefte av bo- eller bruksrett

Beløpene gjelder arv fra én arvelater. En arving kan således motta til sammen kr. 500.000 avgiftsfritt i gave eller arv fra sine to foreldre. Arv eller gave som overskrider fribeløpet skal det beregnes arveavgift av. Mottar man i gave eller arv 1 million kroner fra hver av foreldrene, vil man altså måtte betale 228.000 kroner til statskassen. For en fjernere arving vil avgiften utgjøre
kr. 330.000 kroner.

Fordel arven
Mottagelse av arv og gaver utløser arveavgift.
De avgiftssatsene som i dag gjelder er:
Arvebeløp Barn som arver Øvrige arvinger
0-250 000 kr 0 % 0 %
250 - 550' kr 8 % 20%
Mer enn 550' 20 % 30 %
Arvespesialisten hos Kjellandgruppen mener at ved å fordele arven på flere mottakere, vil den samlede avgiftsbelastning reduseres fordi at flere arvinger mottar arv innenfor fribeløpet (jfr. ovenfor). Dette kan for eksempel være aktuelt ved overføring av fritidseiendommer eller generasjonsboliger når arvingen har egne livsarvinger.
I slike tilfeller vil eiendommen bli i sameie mellom arvingene, en løsning som normalt forutsetter at arvingene har langsiktige og forenlige interesser mht. bruk av eiendommen. Man bør vurdere behovet for særskilte avtaler om forkjøpsrett, bruk og lignende.

Flere besparelser
– Det kan videre oppnås flere besparelser ved at arvelater overdrar eiendom i levende live med påhefte av bo- eller bruksrett, noe som er særlig aktuelt for fritidseiendommer, sier Marius Holm.
– Verdien av bruksretten kommer da til fradrag i avgiftsgrunnlaget etter nærmere beregningsregler. Dersom, for eksempel, en 60 år gammel kvinnelig arvelater (kvinner har en høyere forventet levealder enn menn) overdrar som gave sin hytte til en verdi av 1.500 000 kroner til sin arving med påhefte av en livsvarig bruksrett, vil avgiftsgrunnlaget reduseres med hele kroner 463.530.
Og fradraget blir større jo yngre arvelateren er.

Boligeiendommer
Holm opplyser at når det gjelder boligeiendommer, så skal det litt mer til for å oppnå fradrag for borett. For at rådigheten av eiendommen i arveavgiftsmessig forstand skal anses overført til mottakeren, er det et vilkår at arvelateren/ giveren har oppgitt den vesentlige rådigheten over eiendommen.
– I tillegg til dette må bruksrettsarealet dessuten ha en fornuftig avgrensning. Dette alternativet kan derfor særlig være aktuelt for generasjonsboliger med flere avgrensede boenheter, sier han.

Søk bistand
Faktisk er det ikke så kostbart å innhente en første vurdering fra en advokat om hvilke muligheter som står til rådighet i det enkelte tilfellet, mener Holm. – Ofte kan det oppnås ikke ubetydelige besparelser i tillegg til at utgifter til juridisk bistand, også kommer til fradrag ved avgiftsberegningen. Advokaten vil også kunne gode gi råd om andre arverettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med et generasjonsskifte, noe som svært ofte skjer, sier advokat Holm. 
 

23. oktober 2008

Mer om Personlig økonomi

Ikke betal håndverkeren kontant

Personlig økonomi Husk at det 1. januar ble innført nye regler for kjøp av tjenester fra næringsdrivende. Kjøper du tjenester for over 10 000 kr bør du betale via bank, ellers kan du bli gjort ansvarlig om håndverkeren unndrar skatt og avgifter.

Fem råd til deg som skal kjøpe bolig i utlandet

Personlig økonomi Drømmer du om en fritidsbolig i utlandet? Her er fem råd før du går i gang.

Privat kjøp og salg av bolig

Personlig økonomi Hvilke fordeler og ulemper er det for deg om du kjøper eller selger bolig uten at megler er involvert?

Banktjenester i turbulente tider

Personlig økonomi Å ta hånd om privatøkonomien kan ha mer langtrekkende virkninger enn du aner.

Økonomiske tips for julestria

Personlig økonomi Slik takler du julestria uten å tømme lommeboka helt.

Forbrukerøkonomens sju råd

Personlig økonomi Vi i villas økonomiekspert gir deg sju råd om hvordan du tar grep om privatøkonomien.

Ingen finanskrise for norske boligeiere

Personlig økonomi Norske boligeiere frykter ikke høyere kostnader og bekymrer seg lite for endringer i økonomien. Tre av fem tror deres økonomiske situasjon framover blir omtrent som den er i dag, og det til tross for internasjonal krise i økonomien.

Gode forhold tross krise

Personlig økonomi Renten er på vei oppover. Det plager ikke det norske folk. Vi har hatt det bra under krisa.

Vær en smart lånetaker

Personlig økonomi Vær en smart lånetaker og behold mer av pengene selv.

Boligtips i et turbulent marked

Personlig økonomi Et turbulent boligmarked har gjort folk usikre. Skal du inn på boligmarkedet som førstegangsetablerer, bør du lese denne artikkelen.

Hva bør du gjøre med rentepengene?

Personlig økonomi Hva bør du gjøre med pengene nå som renta går ned?

Sparing i tunge tider

Personlig økonomi Tunge tider til tross – nordmenn sparer fremdeles penger. Og de fleste setter dem i banken.

Konvertering av byggelån

Personlig økonomi Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Bør du binde renta?

Personlig økonomi I dag får du fastrentelån rundt fire-tallet - bør du binde eller ikke binde renta?

Eiendom - sikker investering?

Personlig økonomi Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no