Oppussing, verdistigning og skattemessige konsekvenser

Personlig økonomi

En tommelfingerregel er at verdiøkningen ved oppussing tilsvarer en fjerdepart av investert beløp. Pusser du opp for 200 000 kroner, stiger verdien av boligen med 50 000 kroner – hvis du har satset på kurante farger og løsninger.

Hvert år pusses det opp for store beløp i norske hus. Den samlede oppussingsregningen beløp seg til 30 milliarder kroner i 2001. Noen bruker håndverkere, mens andre hamrer som best de kan selv. Motivene for at vi pusser opp er forskjellige; gjøre det koselig, gjøre det pent til barnas konfirmasjon, eller ganske enkelt gjøre boligen mer funksjonell og hyggelig. Andre pusser opp med tanke på å selge boligen. En oppussing kan også føre til verdinedgang, eksempelvis hvis du flytter inn i en gammel leilighet på Frogner og fjerner stukkaturer og senker takhøyden. Et par med hammer og stå-på-humør kan i løpet av noen dager ødelegge for store summer – uten å skjønne det selv. På den annen side kan riving av en vegg for å åpne opp mellom stue og kjøkken være en nivåheving som gir verdiøkning, i eldre ukurante boliger med direkte uheldige planløsninger. En oppussing kan være rent vedlikehold, men det kan også være en standardheving. Hva det er, betyr kanskje ikke så mye før du begynner å se på det skattemessige. Her skilles det mellom påkostning (standardheving) og vedlikehold.
Vi forutsetter at oppussingen gir eiendommen en økt økonomisk verdi og spør oss: Hva får dette å si rent skattemessig?
Vi har som kjent flere typer boligskatt (jfr tidligere utgave av Vi i Villa) .

Formuesskatten
Dersom ligningsverdien forandres som følge av oppussingen, vil det medføre høyere skatt. Noen dramatisk økning er dette neppe. Mange vil jo se det urettferdige i at du må betale mer skatt jo mer du legger i oppussingen, fremfor å bruke tid og penger på sydenferie og restaurantbesøk.

Inntektsbeskatningen
Dersom ligningsverdien forandres, så vil grunnlaget for beskatning bli høyere. Bunnfradraget ved prosentligning skal dekke normale vedlikeholdskostnader. Ekstraordinært vedlikehold kan derimot kreves fradratt.
Utregningen: (Ligningsverdi – bunnfradrag) x 2,5% x 28% = fordelsbeskatningen.
Ved såkalt ”påkostning” (ikke vedlikehold) påvirkes boligens inngangsverdi, det skjer en oppregulering av inngangsverdien med påkostet beløp. Som hovedregel skal en bolig (også fritidseiendom) prosentlignes når:
 • Boligen ikke inneholder mer enn én familieleilighet (enebolig), og eieren har brukt minst halve boligen til egen bolig eller fritidsformål regnet etter utleieverdi.
 • Boligen er en tomannsbolig og eieren benytter minst halvparten av den ene leiligheten til boligformål. Den andre halvparten må også benyttes til boligformål.


Gevinstbeskatning
(Skattelovens § 9-3): ”Påkostning” (i motsetning til vedlikehold) oppregulerer inngangsverdien, og du slipper derfor med lavere skatt hvis du kommer i en situasjon hvor du ikke har skattefritak. Du må forsøke å øke inngangsverdien så mye som mulig. Inngangsverdien består av opprinnelig kostpris, dokumentavgift, tinglysingsgebyr, annonsering, og senere påkostninger på boligen. Påkostninger er arbeid som gjør boligen bedre enn den opprinnelig var. Med opprinnelig menes hvordan den var i sin storhetstid, gjerne da den var ny. Hvis du kjøper et falleferdig kråkeslott, vil du antagelig aldri komme lenger enn til vedlikehold.
Det er også verdt å merke seg at eget fritidsarbeid kan tillegges kostprisen. Men det må være definert som påkostning. Inntektsbeskatning, jfr. skatteloven §§ 7-1, 7-10 og 7-11.

Oppsummering:
 • Nordmenn pusser opp for nærmere 30 milliarder i året
 • Oppussingen øker normalt boligens verdi med en fjerdepart av oppussingsbeløpet
 • 200 000 kroner i oppussing gir verdiøkning på 50 000 kroner
 • Kurante farger og løsninger øker verdien mest
 • Formueskatten, jfr skatteloven § 4-10, kan øke etter oppussing
 • Inntektsbeskatning, jfr skatteloven §§ 7-1, 7-10 og 7-11, kan øke etter oppussing
 • Gevinst ved salg av boligen, skatteloven § 9-3, kan reduseres ved at påkostning legges til inngangsbeløpet
 • I tillegg kommer i mange kommuner Eiendomsskatt til kommunen, jfr. lov av 6. juni 1975 nr 29. Her vil oppussing kunne medføre økning i skatten i noen tilfelle
 • Det er god økonomi i å vedlikeholde boligen
 • Jevnt vedlikehold gjør at boligen holder seg i verdi, og påkostninger kan gjøre den mer attraktiv

Anbefalt av redaksjonen

23 oktober 2008

Nesten halvparten vil pusse opp i vår og sommer

FINN.no har kartlagt nordmenns oppussingsplaner i vår- og sommersesongen, og nesten halvparten av oss har planer om å oppgradere boligen. Men er du en...

Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å...

6 gode sparetips

Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Konvertering av byggelån

Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Eiendom - sikker investering?

Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

Gjør boligformuen om til kontanter

Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak...

Feil og mangler ved boligkjøp

Hvis du oppdager feil og mangler ved boligkjøp bør du sende en skriftlig reklamasjon til selger så fort som mulig.

Slik setter du opp budsjett

Med et budsjett vil du lettere få kontroll over privatøkonomien. Slik går du frem for å sette opp ditt eget budsjett.

Omgå arveavgiften med årlige gaver

Det økte fribeløpet for gaver gjør det lettere å arve seg til rikdom, men det kan ikke brukes som smutthull for å overføre eiendom.

Eierskifteforsikring – en trygghet?

Et av tilbudene du kanskje får når du skal selge eiendommen din, er å tegne en egen eierskifteforsikring. Men hvilken trygghet gir en slik forsikring...

All info om eiendom på ett nettsted

For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

10 enkle sparetips i hverdagen

Det er ofte de små besparelsene som merkes i budsjettet, bare de blir mange nok. Vi gir deg 10 tips til hvordan du unngår sløsing i hverdagen!

Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Penger å tjene på hytteutleie

Det er penger å tjene på å leie ut familiehytta, og skattevilkårene er gode.

Eiendom og arv – hva koster det?

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.

vilkårene
Avbryt

Velkommen til viivilla.no!

Som medlem på viivilla.no er du en del av Vi i Villa - din tipser i villahverdagen.

På viivilla.no kan du få svar på dine spørsmål, snakke med andre kunnskapsrike villaeiere, si hva du mener i Villapanelet, delta i konkurranser og ta del i Vi i Villas unike tilbud samt mye mer.

Viivilla.no er en plattform i stadig utvikling for å kunne være din beste tipser i villahverdagen!

Dersom du har problemer eller spørsmål om noen av våre tjenester kan du sende en epost til [email protected] 

Trykk OK for å registrere deg som bruker på viivilla.no. 

Husk å oppdatere din profil med opplysninger ved å trykke på "Min side" oppe til høyre når du har logget inn. Opplysningene brukes når du deltar i konkurranser osv.

Med vennlig hilsen

Viivilla.no