Bilde: Colourbox

Rammelån gjør deg til din egen banksjef

Personlig økonomi

Rammelån, eller boligkreditt som det også kalles, er et fleksibelt boliglån der du som bankkunde får innvilget en låneramme, og selv kan styre opplåning og nedbetaling innenfor rammen.

Maksimal låneramme har frem til nå vært 75 prosent av boligens verdi. Finanstilsynets nye retningslinje for forsvarlig boliglånspraksis setter nå 70 prosent som en norm.

Totalt har nordmenn rammelån på i alt 450 millarder kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)  

Rammelån er et relativt nytt produkt, som for alvor kom på det norske markedet for seks år siden.

Siden den tid har stadig flere valgt å skaffe seg rammelån for å være sin egen banksjef.

Felles for de fleste rammelån er at det i stedet for avtale om faste månedlige avdrag gir mulighet til fritt å nedbetale og/eller låne mer innenfor en avtalt ramme. Man har tilgjengelig kreditt til enhver tid innenfor en avtalt kredittramme, og man unngår gebyr til bank og tinglysningsmyndigheter ved behov for ny opplåning.

Rammelån gir dermed større fleksibilitet og gjør det enklere å finansiere kjøp av hytte, bil eller båt. Dessuten er rammelånet billig. De fleste banker tilbyr i dag sine laveste boliglånsrenter på sine rammelån.

Rammelån har størst utbredelse blant lånekunder som er mellom 40 og 60 år. I utgangspunktet passer rammelån best for folk med stabil og god økonomi. Noen velger avdragsfrie perioder. Men, de aller fleste starter med å betale både avdrag og renter relativt raskt.

Rammelån gir økt likviditet

Mange bruker rammelån, til oppussing og vedlikehold.

Vi har hatt en lang periode med stigende boligpriser, noe som gjør at flere kan låne opp mer på boligen for å skaffe seg ekstra likviditet.

Nordmenn elsker å pusse opp hjemmet sitt, og med et rammelån reduseres noe av behovet for sparing og tungvindte prosedyrer for å skaffe seg lån hver gang man har behov for økt kapital.

Å håndtere et rammelån krever imidlertid disiplin, man må ikke bruke mer kapital enn nødvendig.  Også dette lånet skal betales tilbake. Usikkerhetsmomenter som arbeidsledighet, uførhet og skilsmisse /samlivsbruddbør legges inn i regnestykket når gjelden skal nedbetales.

For øyeblikket er det lave tap på rammelån.

7 av 10 betaler regelmessige avdrag

Selv om det for den enkelte låntaker er valgfritt om de vil betale avdrag på rammelånene, velger likevel 7 av 10 å gjøre dette, viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra FNO.

– De fleste som har slike lån ser ut til å håndtere fleksibiliteten som ligger i lånet på en forsvarlig måte, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i FNO.

Høy andel rammelån

Ved utgangen av oktober i år utgjorde rammelånene nærmere 28 prosent av alle lån med pant i bolig, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. Denne andelen har økt kraftig siden lånet ble lansert for seks år siden, men har stabilisert seg det siste halve året.

– Dette er i tråd med hva bankene selv sier, nemlig at dette lånet ikke passer for alle, men for de som har en ordnet økonomi, solid egenkapital i boligen og god økonomisk selvdisiplin, sier Mæhle, og legger til:

– At så mange som 7 av 10 betaler regelmessige avdrag indikerer at selvdisiplinen blant disse låntakerne er god.

Tallene er hentet fra en fersk husholdningsundersøkelse som Norstat har utført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Undersøkelsen viser også at seks av ti rammelånskunder har lavere eller uendret opptrekk på rammen i forhold til tidspunktet da lånet ble innvilget.

Fakta:

  • Rammelån er lån som er sikret med pant i fast eiendom, der lånetaker får innvilget en maksimal låneramme. Innenfor denne lånerammen kan du selv bestemme nedbetaling og opplåning.  
  • Rammelån er et godt alternativ for alle med ryddig økonomi og som kan tilby god sikkerhet.

Pluss:

  • Rammelån gir økt fleksibilitet.
  • Du kan selv være din egen banksjef og hente inn pengereserver innenfor en avtalt ramme.

Minus

  • Med enkel tilgang til kreditt kan du lett bli fristet til å bruke mer penger enn du egentlig har planlagt.
  • Opplåning reduserer din egenkapital og evne til å håndtere uforutsette situasjoner.
  • Økt forbruk nå kan redusere muligheten til tilsvarende levestandard i fremtiden.

Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

2 april 2012

Nesten halvparten vil pusse opp i vår og sommer

FINN.no har kartlagt nordmenns oppussingsplaner i vår- og sommersesongen, og nesten halvparten av oss har planer om å oppgradere boligen. Men er du en...

Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å...

6 gode sparetips

Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Konvertering av byggelån

Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Eiendom - sikker investering?

Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

Gjør boligformuen om til kontanter

Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak...

Feil og mangler ved boligkjøp

Hvis du oppdager feil og mangler ved boligkjøp bør du sende en skriftlig reklamasjon til selger så fort som mulig.

Slik setter du opp budsjett

Med et budsjett vil du lettere få kontroll over privatøkonomien. Slik går du frem for å sette opp ditt eget budsjett.

Omgå arveavgiften med årlige gaver

Det økte fribeløpet for gaver gjør det lettere å arve seg til rikdom, men det kan ikke brukes som smutthull for å overføre eiendom.

Eierskifteforsikring – en trygghet?

Et av tilbudene du kanskje får når du skal selge eiendommen din, er å tegne en egen eierskifteforsikring. Men hvilken trygghet gir en slik forsikring...

All info om eiendom på ett nettsted

For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

10 enkle sparetips i hverdagen

Det er ofte de små besparelsene som merkes i budsjettet, bare de blir mange nok. Vi gir deg 10 tips til hvordan du unngår sløsing i hverdagen!

Oppussing, verdistigning og skattemessige konsekvenser

En tommelfingerregel er at verdiøkningen ved oppussing tilsvarer en fjerdepart av investert beløp. Pusser du opp for 200 000 kroner, stiger verdien av...

Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Penger å tjene på hytteutleie

Det er penger å tjene på å leie ut familiehytta, og skattevilkårene er gode.