Bilde: GettyImages (illustrasjonsfoto)

Unngå problemer ved leie eller utleie av bolig

Personlig økonomi

I følge husleietvistutvalget øker antallet tvister mellom uteleier og leietaker.

Også forbrukerrådet opplever stor pågang fra folk som har spørsmål om denne typen spørsmål.

– Uenigheter vil alltid forekomme, men det gjelder å sikre seg så godt som mulig. Med noen enkle grep kan både leietaker og utleier sove trygt, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice.

Hos Husleietvistutvalget er krav om erstatning er på klagetoppen sammen med manglende betaling av husleia.

– Som leietaker unngår du krav i etterkant hvis du passer på at utleier er til stede når du flytter inn, og når du flytter ut. Vi har en inventarliste, samt skjema for utflytting og innflytting. Her kan dere skrive ned skader, slik at det ikke er noe tvil om hva som er skjedd i leieperioden, sier Ingeborg Flønes.

Hun har også gode råd til utleier:

– Ved siden av å ha en signert kontrakt, bør du som utleier sjekke referanser hos forrige utleier eller andre som kan gå god for leietakeren, for å sikre at du får betaling, sier forbrukerservicedirektøren.

Depositum

Husleietvistutvalget nevner også at det er mye uklarheter rundt depositum.

– Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Du har ingen kontroll med den, og det kan bli vanskelig å få pengene tilbake, advarer Flønes.

Utleiere kan ikke kreve at depositum skal dekke mer enn seks måneders husleie. Depositum skal settes på egen depositumkonto, og den skal stå i leietakerens navn.

– Er du student, er det viktig å vite at denne regelen gjør unntak for Studentsamskipnadene. De kan sette pengene dine på en felles depositumkonto som tilhører foreningen, legger hun til.

Sjekk om alt er inkludert i leien

 • Husleien skal dekke alle utgifter, men strøm er som regel unntatt.
 • Er det vannmåler i boligen kan utleier ta betalt for vann og avløp, men det skal være avtalt i kontrakten.
 • Leietaker kan ikke forvente at internett og kabel-TV er inkludert. Men utleier kan heller ikke plutselig sende ekstraregninger i utleieperioden. Det er leien i kontrakten som gjelder, i følge Ingeborg Flønes.

Vedlikehold

Ved siden av husleien har leietakeren også visse plikter for å holde boligen i stand:

 • I tillegg til vanlig rengjøring, har du som leietager ansvar for dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett og varmtvannsbereder. Du må også bytte batteri i røykvarslerne, og skifte sikringer om de går. 
 • Loven åpner for å avtale mer, så det er viktig å sjekke hva som ligger i kontraktsvilkårene. 
 • Deler leieboer bolig med utleier bør man for eksempel sjekke hvem som har ansvar for snømåking.

Oppsigelsestid

Mye kan skje i løpet av et år. Da er det greit at begge er enige i hvordan oppsigelsesreglene er i avtalen.

 • Det vanlige er å ha en løpende avtale med tre måneders oppsigelsesfrist, men mange utleiere vil sikre seg ved at avtalen bare gjelder fra en dato til en annen dato.
 • Ønsker utleier en tidsbestemt avtale skal den minimum være på tre år. 
 • Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier bor i huset. Da sier regelen ett år. 
 • Har du som utleier en annen god grunn, som at du skal på utenlandsreise ett halvt år, er det mulig å avtale kortere periode. Men det må være med i avtalen.
 • Husleieloven er streng på dette punktet. Hvis leietaker skriver under på en avtale som gir dårligere vilkår enn loven, går den over til å bli en løpende avtale.

Ved uenighet

 • Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, fins det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som hjelpe deg. 
 • Bor du et sted som ikke har Husleietvistutvalg kan du gå til Konfliktrådet eller Forliksrådet.

Kilde: Forbrukerrådet

6 februar 2014

Nesten halvparten vil pusse opp i vår og sommer

FINN.no har kartlagt nordmenns oppussingsplaner i vår- og sommersesongen, og nesten halvparten av oss har planer om å oppgradere boligen. Men er du en...

Har ikke råd til å arve – frykter konflikt

Hele 3 av 4 nordmenn kjenner noen som er blitt uvenner på grunn av arv. Den samme høye andelen sier dessuten at de er usikre på om de har råd til å...

6 gode sparetips

Vi snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl om hvor man bør begynne, hvor man kan spare og hvorfor det kan gå galt.

Konvertering av byggelån

Byggelånet kan, som vi tidligere har berørt, sees på som en "kreditt" og ikke som et vanlig lån.

Eiendom - sikker investering?

Er eiendom en sikker investering? Renten er fortsatt lav, og folk låner store beløp til bolig, fritidseiendom, rehabilitering eller oppussing. Investeri...

Gjør boligformuen om til kontanter

Hvis du eier din egen bolig og er over 60 år kan du frigjøre mer penger til forbruk med et seniorlån. 5000 nordmenn har allerede gjort det, og en årsak...

Feil og mangler ved boligkjøp

Hvis du oppdager feil og mangler ved boligkjøp bør du sende en skriftlig reklamasjon til selger så fort som mulig.

Slik setter du opp budsjett

Med et budsjett vil du lettere få kontroll over privatøkonomien. Slik går du frem for å sette opp ditt eget budsjett.

Omgå arveavgiften med årlige gaver

Det økte fribeløpet for gaver gjør det lettere å arve seg til rikdom, men det kan ikke brukes som smutthull for å overføre eiendom.

Eierskifteforsikring – en trygghet?

Et av tilbudene du kanskje får når du skal selge eiendommen din, er å tegne en egen eierskifteforsikring. Men hvilken trygghet gir en slik forsikring...

All info om eiendom på ett nettsted

For første gang er all viktig informasjon om alle norske eiendommer tilgjengelig på ett sted på internett.

10 enkle sparetips i hverdagen

Det er ofte de små besparelsene som merkes i budsjettet, bare de blir mange nok. Vi gir deg 10 tips til hvordan du unngår sløsing i hverdagen!

Oppussing, verdistigning og skattemessige konsekvenser

En tommelfingerregel er at verdiøkningen ved oppussing tilsvarer en fjerdepart av investert beløp. Pusser du opp for 200 000 kroner, stiger verdien av...

Penger å tjene på hytteutleie

Det er penger å tjene på å leie ut familiehytta, og skattevilkårene er gode.

Eiendom og arv – hva koster det?

Det kan bli dyrt å arve eiendom, særlig gjelder dette for familier med verdifulle hus og hytter og/eller få arvinger.