Sjekk downlights-belysningen på badet!

Ved montering av downlight i våtrom må du velge armaturer med tilfredsstillende kapslingsgrad.

Kravet til kapslingsgrad er avhengig av sonen i våtrommet hvor armaturen plasseres.

Alle godkjente armaturer skal være merket med kapslingsgrad. Monteringsmåten er for øvrig som i tørre rom.

Sonedefinisjoner for elektriske installasjoner

For elektriske installasjoner er våtrommet delt inn i soner med krav til hvilke installasjoner som kan monteres i de ulike sonene avhengig av blant annet kapslingsgraden for installasjonen.

Ved mindre romhøyde enn 2,25 m og plassering av downlight mindre enn 1,20 m ut fra dusjhodet eller mindre enn 0,6 m utenfor badekar, vil plasseringen være i sone 1 eller 2, og med følgende kaplingsgrad.

Montert elektrisk utstyr, inkludert downlight, skal minst ha følgende beskyttelsesgrad i samsvar med NEK EN 60529:

• – Sone 0: IPX7 (i praksis IP67)

• – Sone 1 og 2: IPX4 (i praksis IP44)

Kapslingsgrad minst IP 44 anbefales også i himling i sone 1 og 2 høyere enn 2,25 m over golvet. Brytere skal være montert utenfor sone 0, 1 og 2. I våtrom tilgjengelige for publikum skal elektrisk utstyr utsatt for spyling ha beskyttelsesgrad minst IPX5 (i praksis IP55).

Kilde: SINTEF Byggforsk, Byggforskserien 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger.

Feil downlights kan gi stor skade

Utette downlightstilkoblinger kan gi omfattende skader. Dette kan skape både mugg- og råteskader.

Hvis downlightsene er utette, vil varm, fuktig inneluft møte den kalde luften på loftet. Dermed oppstår det kondens i konstruksjonen med varm luft som blir avkjølt.

Konsekvensen kan bli alvorlige muggskader og råteskader. Når mildværet kommer renner vannet inn i konstruksjonen og kan gjøre skader.

Det er også viktig å ivareta dampsperren når man monterer downlights. Eldre downlights bør kvalitetssikres.

Et alternativ er å fjerne downlightsene. Men da må man også fikse dampsperren som er ødelagt. Himlingen kan fjernes og fornyes, med det kan bli kostbart.

Slik unngår du fellene:

• Vanlige downlights med strøm skal bygges inn i en kasse litt oppe i taket. Det er viktig å ikke lage unødvendige hull i dampsperren når man installerer kassene.

• Lekt eller for ned himlingen slik at du får plass til kassene innenfor dampsperren.

• I gamle boliger har du ikke mulighet til å fore ned. Da må du få tak i kasser som er mulige å montere slik at du får en tett overgang mellom plastfolien og kassa.

• Øverst på kassen kommer ledningene til lysene inn, disse hullene må tettes med tettemasse for å være sikre.

18. februar 2013
Mer om Baderomsbelysning

Husets vanskeligste lys

I kulda fører downlights på badet til is på mange loft.

Baderomsbelysning - slik velger du riktig

Riktig baderomsbelysning handler om sikkerhet, funksjon og design.

Slik velger du riktig baderomsbelysning

Riktig baderomsbelysning handler om sikkerhet, funksjon og design.

Belysning på badet

Trygg og riktig belysning på badet er alfa og omega. Her gir vi deg rådene du trenger.

God baderomsbelysning er viktig

Badet benyttes til ulike formål som rekreasjon, renhold og til å pynte seg. Da er det viktig å ha god baderomsbelysning.

Badet i lys

Baderommet er husets innerste sfære. Der trekker vi oss tilbake fra omverdenen for å pleie kropp, sinn og fordype oss i stille kontemplasjon. Riktig...