Har du riktig sluk?

Det sies at det er hele 60 muligheter til å gjøre feil i overgangen mellom sluk og membran. Alle disse garanterer vannlekkasjer.

Det bør være advarsel nok til de som måtte tro at egen verktøykasse er kvalifikasjon nok til å bygge bad.
I følge Teknisk forskrift skal det være sluk i alle bad og vaskerom. Det stilles også krav om at det er godt fall mot disse, slik at vannet raskt ledes bort fra gulvet. Både sluk og membran står høyt oppe på listen over oppgaver du bør overlate til fagfolk. Her får du likevel noen anbefalinger, både med tanke på hva rørleggeren må passe på, og i forhold til ditt vedlikeholdsansvar.

Tilgjengelighet og plassering
Som en hovedregel kan vi si at alle sluk og vannledninger skal være mulig å bytte ut, lekkasjer skal kunne oppdages raskt og det skal være lett å komme til for å reparere.
Våtromsnormen sier at sluk skal plasseres minst 20 cm fra vegg. Dette er fordi det skal være mulig å komme til dersom membran må repareres eller lignende. Det skal også være enkelt å komme til for å rense sluket. Vi anbefaler at sluk ikke plasseres midt i dusjnisjen, dette er for å unngå belastningsskader.

Hele sluket skal være synlig. Det betyr for eksempel at det ikke skal være murt en flisekant over deler av sluket slik at det ikke kan åpnes. Flisleggingen og plassering av sluk må planlegges samtidig, da det er høye krav til presisjon både når det gjelder fall mot sluket og kutting av fliser. Det skal være fall på hele 1 cm på 50 cm inne i selve dusjnisjen, så det er med andre ord viktig å være nøyaktig!
Det er enklere å legge små fliser riktig, for eksempel av typen mosaikk, enn store gulvfliser som krever mye kapping og tilpasning.

Nye sluk, nye fasonger
Det har den siste tiden kommet stadig nye sluk på markedet. Noen er avlange og smale, andre er trekantede og til bruk i hjørner. Det har vært en viss debatt omkring hvorvidt denne typen sluk har tilfredsstilt norske dokumentasjonskrav, men SINTEF Byggforsk har konkludert med at disse er godkjent for bruk i Norge. Disse slukene er bygget slik at de har en egen ramme rundt selve konstruksjonen som membranen kan limes fast i. På grunn av denne alternative tetningsmekanismen er det ikke behov for 20 cm avstand til vegg slik det er for de tradisjonelle slukene.
Det er altså ingen grunn til bekymring dersom du oppdager at rørleggeren har lagt et sluk av denne typen helt inntil veggen.

Rørleggerens ansvar
* Tradisjonelle sluk skal legges minst 20 cm fra vegg.
* Hele sluket skal være tilgjengelig og lett å åpne. 
*  Det skal være tilstrekkelig fall til sluket der det er behov for å føre vann. Dette gjelder både i dusjen og i tilknytning til vaskemaskin eller tørketrommel.
* Samarbeide med flislegger for sikrest mulig resultat. 
* Gi deg tilstrekkelig informasjon om vedlikehold.

Ditt ansvar
* Jevnlig renhold slik at sluket ikke tettes igjen på grunn av såperester eller hår. 
* Med evne mellomrom skal du åpne sluket helt opp, det vi si, fjerne risten og ta opp avfall som har satt seg øverst i røret. Dette hindrer tilstopping i ledningsnettet og reduserer risikoen for vannskader. 
* Tenk på sikkerhet og funksjon, ikke bare estetikk når du velger fliser. 
* Be om vedlikeholdsinstruks for produktet.

25. juni 2011
Mer om Sluk og avløp på badet

Unngå dyre vannskader i ferien

Sommeren er høysesong for vannskader, som er blant de verste skadene du kan få i en bolig. Et par enkle tiltak kan spare deg for store utgifter og mye bryderi.

Dette bør du undersøke på badet når du skal på visning

Ta med deg en klinkekule når du skal på visning - den kan avsløre alvorlige feil på badet.

Reduser faren for vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinsta...

Slik unngår du oversvømmelse

Rundt 10 000 boliger vil bli rammet av en vannskade i juli. Stenger du hovedstoppekrana før du reiser bort, kan du unngå kostbare overraskelser.

Tette avløp - slik unngår du det

Tette avløp kommer alltid ubeleilig og er veldig irriterende. Ofte er det ganske enkelt å fikse tette avløp selv.

Steng vannet før ferien!

Steng vannet før du drar på ferie. Det kan spare deg for store skader.

Unngå oversvømmelse etter ferien

Unngå oversvømmelse etter ferien med et enkelt knep.

Kulda kommer – er du forberedt?

Kulda kommer, og med den vannskadene. Er du forberedt?

Pass opp for høyt vanntrykk

Smeller det i rørene når du skrur av vannet? Høyt vanntrykk i boligen kan føre til store skader.

Unngå frosne rør

I 2010 passerte antall vannskader 100 000. Slik unngår du frostsprengte rør.

Når hver minste detalj teller

For perfeksjonisten kan et stygt avløp ødelegge hele badet. Da er det godt å vite at det finnes designerløsninger også på dette området.

Støp rør i rørene

Støp nye rør i utslitte rør. Stort enklere blir det ikke å fornye gamle rør.

Stopper lekkasjer før du ser dem

Vannstoppventilen stopper lekkasjer før du ser dem. Det kan spare deg for store kostnader.

Færre vannskader i norske boliger

Det er færre vannskader i norske boliger enn for ti år siden. For å sikre boligen din bedre mot vannskader kan du installere en vannstoppventil.

Unngå dolukt i sommer

Med enkle grep kan du forhindre at det lukter kloakk i huset når du kommer hjem fra sommerferie.