Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Har du en garasjeport som er tilpasset vårt nordiske klima?

Tidligere var treporten den mest vanlige porten i det norske marked, og de fleste hadde en vippeport. I dag har dette endret seg, villaportmarked i dag er dominert av stålporter, og leddheiseporten er den mest vanlige varianten. Kravet til en vedlikeholdsfri port har i de senere år økt radikalt. 

Treporten har sin store ulempe i at vedlikeholdsbehovet er stort. Noen produsenter tilbyr aluminiumsporter, men dette er også et materiale som vil kreve en del vedlikehold. Aluminiumet er mykt, slik at skruer lett kan løsne, og det er et kostbart materiale. Stålporter er derfor det mest anvendte materiale i garasjeporter i dag. Stålporten er tilnærmet vedlikeholdsfri, man trenger stort sett kun å smøre de bevegelige deler, og å etterse at porten er montert i vater og lodd.

Men det er allikevel store kvalitetsforskjeller på stålporter. Forskjellene ligger ofte i hvilken stålkvalitet som er brukt, og hvilken kvalitet det er i portens øvrige komponenter. Porten består av, foruten portpanelene, skinner, hengsler, løpehjul, fjærer, vaiere og tettelister. For at produktet skal holde en kvalitet som gjør at du vil ha glede av porten din i 20 – 30 år framover, må alle disse komonentene holde en tilfredsstillende kvalitet. Norge er et land med stor variasjon i værforhold, portens komponenter må også holde en kvalitet som er tilpasset dette. Et vanlig problem med stålporten er at den ikke er tilstrekkelig beskyttet i forhold til korrosjon (rust).  

De fleste produsenter leverer porter med galvanisert stål, dette er ikke en rustbeskyttelse. Det er flere produkter på markedet som kan benyttes for rustbeskyttelse av stål, men den kanskje aller beste rustbeskyttelsen er Aluzinc behandling. Dette er en coating bestående av 55% Aluminum og 45 % Zinc, og har den spesielle egenskap at med en virkningstid på inntil 25 år.

Crawford Entrematic leverer vedlikeholdsfrie stålporter som er aluzinc behandlet, primet og lakkert dobbelt lag i ekstremt slitesterk polyesterlakk. Portene har også overflategaranti i 10 år mot rust og fargeavvik. Skal du kjøpe det en ny garasjeport er det viktig at du finner en som tilfredsttiller de designønsker du har, men det er vel så viktig å vite at du har en port som du vil ha glede av i 20 – 30 år framover. Crawford har alltid levert produkter av ypperste kvalitet, og vi viker ikke fra dette i dag heller.

11. april 2014
Mer om Annonse - garasjetipset
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Garasjeport: Beskyttelse og sikkerhet i særklasse

Vern og sikkerhet spiller en stadig viktigere rolle i økonomisk ustabile tider. Garasjeporter er ikke noe unntak her. Som den nye «Secura» fra Crawford Entrematic som i tillegg til å tilfredsstille Innbruddssikrings motstandsklasse 2, også har markedets beste beskyttelse mot energitap gjennom kraftig isolering og brutte kuldebroer. Dette sparer energi og gir porten høy stabilitet og lang levetid.

Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Hvorfor kjøpe isolert garasjeport?

Garasjeportmarkedet er dominert av stålporter. De fleste av disse er isolerte, halv- eller helisolert. De fleste garasjer i Norge er imidlertid uisolert...

Annonsørinnhold

Garasjeporter som passer til din bolig

Har du nytt hus eller gammelt? Moderne arkitektur eller eldre bygning? Stor eller liten? Fasade av tre, puss eller murstein? Frittliggende eller rekkehu...

Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Gode råd til deg som skal kjøpe ny garasjeport

Denne artikkelen henvender seg til deg som skal kjøpe ny garasjeport. Den inneholder en rekke tips og råd om hva som er viktig å tenke på, innen du gjør ditt valg. Det er selvsagt viktig at din nye garasjeport er tilpasset huset og arkitekturen. I tillegg til dette finnes det en rekke faktorer som også er viktige å ta hensyn til. Funksjon, sikkerhet, kvalitet og livslengde blant annet.

Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Valg av garasjeport

Når du skal velge en ny garasjeport er det viktig å tenke på at den skal passe i det miljøet hvor porten skal stå. Men det er vel så viktig å tenke på...