Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Når bør du bytte vinduer?

Vinduer i dag har et betydelig mindre varmetap enn vinduer fra bare få år tilbake. Du kan derfor spare både penger og miljø ved å bytte vinduer.

Ved oppussing og rehabilitering er det naturlig å vurdere å bytte vinduene, fordi det er praktisk å gjøre det når man først er i gang med annet arbeid. Men der er også andre grunner til at man bør vurdere å bytte vinduer:

Kondens

Vi skiller mellom innvendig og utvendig kondens. Utvendig kondens er faktisk et kvalitetstegn, innvendig kondens kan bety at du bør bytte vinduer.

Dagens byggtekniske er strenge i forhold til isolasjonsverdi for vinduer. Godt isolerte ruter slipper gjennom mindre varme, de har lavere overflatetemperatur på utside og dermed kan utvendig kondens oppstå, spesielt på kalde klare morgener.

Innvendig kondens på dagens vinduer skyldes enten for dårlig ventilasjon eller for høy innvendig fuktproduksjon. Minimumskravet til ventilasjon i en boenhet er for eksempel på et soverom hele 26m3 friskluft per time per sengeplass. Har man i tillegg tilstrekkelig avtrekk på våtrom og kjøkken så er ikke kondens på innvendige vinduer et problem.

På eldre vinduer derimot, med dårligere isolasjonsverdi, er den innvendige overflaten gjerne så kald at kondens blir et vedvarende problem. Pågår dette over tid, vil det samle seg fuktighet i karmen, og dette gir økt fare for råte. Eldre vinduer med kondens på det innerste glasset, bør derfor byttes.

Punkterte vinduer

Fukt mellom glassrutene, skyldes en lekkasje. Den isolerende gassen mellom lagene har lekket ut, og isolasjonsverdien til vinduet er redusert. Fukt trenger inn i vinduet og gir flekker og skjolder. Et punktert vindu bør byttes.

Kaldras

Kaldras oppstår når luft blir nedkjølt av en kald flate. Den nedkjølte luften presses nedover og utover gulvet og det blir gulvkaldt. Varmekilder under vinduet kan hjelpe, men å bytte til 3-lags energisparevinduer vil være den beste løsningen.

Levetid

Både karm, ramme og glass er betydelig bedre isolert i dagens vinduer enn for 20 år tilbake. Dagens krav til isolasjonsverdi, eller U-verdi, er 1,2. U-verdien er bedre jo lavere tall. I 1985 var kravet 2,4.

Vinduets levetid varierer etter hvilket materiale det er laget av, hvor værutsatt vinduet er plassert og hvor godt det er vedlikeholdt. Et trevindu bør man vurdere å bytte etter ca 20 år, mens et PVC-vindu trolig vil holde i 30-40 år.

For mer informasjon om vedlikeholdsfrie vinduer, se www.hplus.no

12. september 2013
Mer om Annonse - Vindustipset
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Velg riktig glass!

Et vindu er ikke lenger bare et vindu. De siste årene har det kommet et bredt spekter av ulike valgmuligheter både når det gjelder isoleringsevne, materialvalg, funksjonsglass og så videre. Vinduene er en svært viktig del av en bolig, de skal blant annet sørge for tilstrekkelig dagslys, gi komfort og skape trivsel.