Bygge uten å søke
Fra 1. juli 2015 ble det mulig å sette opp tilbygg uten å søke. Bilde: Produsenten

Bygg utebod eller anneks uten å søke

Fra 1. juli 2015 ble det mulig å sette opp tilbygg uten byggetillatelse fra kommunen. Det er imidlertid noen begrensninger i forhold til størrelse, plassering og bruk.

Tilbygget til huset kan være inntil 15 kvadratmeter uten at det er nødvendig med byggetillatelse fra kommunen.

Det må stå på bakken, eller være understøttet, og det må være minst fire meter mellom tilbygget og nabogrensen.

Tilbygg til garasje

Du kan også sette opp et tilbygg til garasjen på inntil 15 kvadratmeter uten å søke kommunen om tillatelse, forutsatt at det står minst en meter fra nabogrensen.

Tilbygget og garasjen kan ikke til sammen være større enn 50 kvadratmeter. Dersom det er større enn 50 kvadratmeter, gjelder igjen regelen om at det må være fire meter fra tilbygget til nabogrensen.

Videre må gesimshøyden være maks tre meter. Denne måles i forhold til det ferdige planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygget.

Tilbygget kan ha maks én etasje og kan ikke ha kjeller.

Du må søke om soving

Tilbygget kan ikke inneholde rom for varig opphold og beboelse, som kjøkken, soverom, stue, våtrom, gang eller lignende uten at du søker kommunen om tillatelse.

Dersom du skal bruke tilbygget til å sove eller bo i, eller som verksted, kontor eller atelier, må du altså søke kommunen om godkjenning.

Uten søknad kan du bruke tilbygget som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, sykkelbod, vedbod, veksthus og dukkehus uten å søke kommunen om tillatelse. 

Det er verdt å merke seg at hvordan tilbygget blir plassert kan føre til at du likevel er nødt til å søke. Dette gjelder også dersom tiltaket er i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

Ta derfor kontakt med din kommune om du er usikker om tiltaket er søknadspliktig. Du kan også ta testen som Direktoratet for byggkvalitet har laget: byggutenasoke.dibk.no. 

Husk å sende melding til kommunen om tiltaket etter oppføring, selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. 

Kommentarer

Når du kommenterer må du bruke ditt egentlige navn. Vær saklig, respekter andres meninger og husk at mange leser det du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse. 

27. april 2016
Mer om Byggesøknad og byggeforskrifter

Når må du sende nabovarsel?

Når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig, må du vanligvis sende nabovarsel. Her får du vite hvem som skal varsles og hvordan du gjør det riktig.

TEK17 er oppdatert. Last ned nyeste versjon her

Skal du bygge bolig må du forholde deg til byggforskriftene i TEK17, og de finner du her.

Slik bygger du gapahuk "etter boka"

Endelig finnes det en anvisning til hvordan du bygger gapahuk "etter boka".

Slik er de nye byggereglene i 2016

Fra 1. januar 2016 vil det bli enklere å bygge ut og leie ut boliger. Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier.

Nå får du enkelt svar på hvor mye du kan bygge

Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje? Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Nå er det lansert en ny veiviser som...

Snart nye byggeregler: Sjekk om du kan bygge uten å søke

De nye byggereglene trer i kraft om kun få dager, og kan virke litt for gode til å være sanne. Les her hvordan du kan unngå de dyre byggetabbene. 

Bygg hus nå - kan bli svindyrt i 2016

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt frem en nye krav for mer miljøvennlige bygg. - Det blir dyrere og dyrere, men man får...

Ikke la de nye reglene ødelegge nabofreden

Vil de nye plan- og byggereglene ødelegge flere naboforhold? Ekspertene gir deg rådene for å beholde nabofreden.

De nye byggereglene kan skape konflikt

Fra 1. juli 2015 kan du bygge inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for vite hvilke.

Glemte du å søke kommunen om lov til å bygge?

I etterpåklokskapens navn - hvordan søke når bygget allerede står oppført?

Om byggesøknad

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Reglene praktiseres litt ulikt i den enkelte kommunene, men ofte praktiseres de slik: