byggeregler 2017
Du kan bruke mer av BRA på vinduer, men det er strengere krav til tetthet i de nye byggereglene for 2017. Bilde: Getty Images

Tettere hus og større vinduer – se de nye byggereglene for 2017

Fra nyttår 2017 blir det strengere byggeregler for alle nye boliger. Kravene skal sikre bedre energieffektivitet og spare miljøet. 

Krav om bedre energieffektivitet ved nybygg ble lansert ved nyttår 2016 med en ett års overgangsperiode. Det betyr at fra 1. januar 2017 må alle nye boligprosjekter holde seg innenfor minimumskravene i byggereglene

Målet er mer miljøvennlig boligbygging, og alle som ikke søkte før nyttår 2017 må forholde seg til de nye boligreglene.

Hovedpunktene på listen av krav innebærer:

  • Bedre vinduer
  • Bedre tetthet
  • Bedre isolerte gulv
  • Høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi

Hensikten med kravene er å redusere unødvendig tap av varme og begrense eventuelle kjølebehov.

De nye grensene sier at totalt netto energibehov (kWh/m2 oppvarmet BRA) pr år ikke skal overstige 100 for småhus og 95 for boligblokk.

Hvis du ikke har mulighet til å beregne hele energirammen for boligen, kan du i stedet velge å forholde deg til listen med ni punkter med tiltak for bedre energieffektivitet. Holder du deg innenfor på alle ni, slipper du å tenke på totalkravet.

Den viktigste forandringen i regelverket som trådte i kraft med full effekt fra 1. januar 2017, er den som omhandler tetthet. Det vil si hvor mye lekkasje som tillates. Her reduseres minimumkravet fra 2,5 til 0,6 (pr. time ved 50 Pa trykkforskjell).

Minste tillatte U-verdi for dører og vinduer reduseres til 0,8 (ned fra fra 1,2) og på gulv fra 0,15 til 0,10.

Prosenten av BRA som kan benyttes til vinduer/dører økes fra 20 prosent til 25 prosent.

Det er ikke bare nybyggere som bør tenke på bedre energieffektivitet. Les mer om hvilke tiltak du kan gjøre for å spare penger og miljøet

Hold deg oppdatert på gjeldende byggeregler – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kilde: dibk.no og lavenergiprogrammet.no.

2. januar 2017
Mer om Byggesøknad og byggeforskrifter

Når må du sende nabovarsel?

Når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig, må du vanligvis sende nabovarsel. Her får du vite hvem som skal varsles og hvordan du gjør det riktig.

TEK17 er oppdatert. Last ned nyeste versjon her

Skal du bygge bolig må du forholde deg til byggforskriftene i TEK17, og de finner du her.

Slik bygger du gapahuk "etter boka"

Endelig finnes det en anvisning til hvordan du bygger gapahuk "etter boka".

Slik er de nye byggereglene i 2016

Fra 1. januar 2016 vil det bli enklere å bygge ut og leie ut boliger. Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier.

Nå får du enkelt svar på hvor mye du kan bygge

Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje? Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Nå er det lansert en ny veiviser som...

Snart nye byggeregler: Sjekk om du kan bygge uten å søke

De nye byggereglene trer i kraft om kun få dager, og kan virke litt for gode til å være sanne. Les her hvordan du kan unngå de dyre byggetabbene.

Bygg hus nå - kan bli svindyrt i 2016

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt frem en nye krav for mer miljøvennlige bygg. - Det blir dyrere og dyrere, men man får lite igjen, mener Huseiernes Landsforbund. Les videre for å se de nye kravene vil påvirke deg! 

Ikke la de nye reglene ødelegge nabofreden

Vil de nye plan- og byggereglene ødelegge flere naboforhold? Ekspertene gir deg rådene for å beholde nabofreden.

De nye byggereglene kan skape konflikt

Fra 1. juli 2015 kan du bygge inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for...

Glemte du å søke kommunen om lov til å bygge?

I etterpåklokskapens navn - hvordan søke når bygget allerede står oppført?

Om byggesøknad

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Reglene praktiseres litt ulikt i den enkelte kommunene, men ofte praktiseres de slik: