De nye byggereglene kan koste deg dyrt hvis du misforstår.
De nye byggereglene kan koste deg dyrt hvis du misforstår. Bilde: Getty Images

Snart nye byggeregler: Sjekk om du kan bygge uten å søke

De nye byggereglene trer i kraft om kun få dager, og kan virke litt for gode til å være sanne. Les her hvordan du kan unngå de dyre byggetabbene. 

1. juli trer de nye byggereglene i kraft. Fra og med da kan du blant annet bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter, eller et tilbygg på 15 kvadratmeter, som vedbod eller veranda.

Alt dette kan du bygge innenfor 1 meter fra tomtegrensen, helt uten godkjennelse fra naboen. 

Reglene kan virke for gode til å være sanne, og kanskje er de nettopp det.

Anders Kirkhus, seniorrådiver i Sintef, har flere gode råd å komme med:

- De nye reglene kan lett misforstås, og det er nettopp derfor vi har kastet oss rundt her på Sintef og laget en veiledning. Vi ønsker ikke at flere skal bombygge, og ende opp med å ha ulovlige bygg på tomta, sier Kirkhus. 

Unngå nabobråk

Det er flere regler å forholde seg til, og det er din jobb å undersøke at du bygger innenfor disse.

Sjekk at din byggeplan er i samsvar med din kommunes arealplaner, reglene i plan- og byggeloven og en rekke andre lover. 

- En lov de aller fleste glemmer er naboloven. Ja, det er helt riktig at du nå ikke lenger trenger å formelt søke naboens godkjennelse, men naboloven sier at du må muntlig fortelle om dine planer, før du begynner å bygge, forteller Kirkhus.

Kommunen har en rekke regler som ikke er å komme utenom. En av de er reguleringsplanen. Din tomt har en begrensning for hvor mye areal du kan bygge på.

Guider fra DIBK og Sintef

Både Sintef og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har skrevet en veiledning til deg som skal bygge.

Følger du disse veilederne vil ingen dyre tabber bli gjort. DIBKs sin veileder og mer informasjon finner du på www.dibk.no. Sintef sin veileder blir publisert bks.byggforsk.no i morgen. 

I DIBKS veiledning blir du stilt en rekke spørsmål og kan du svare på ja må du sende søknad til kommunen før du starter.  

Ett av spørsmålene er:

Skal noen bo eller sove i bygningen? 

Du har ikke lov til å bygge en garasje med hybel over uten å søke, akkurat som du heller ikke har lov til å bygge kjeller og loftsleilighet eller bygge over vann- og avløpsledninger.

Kan du svare ja på disse spørsmålene må kommunen godkjenne, eventuelt hjelpe deg finne ny plassering. 

Ikke sikkert du får lov 

Kvalitetet på bygget spiller også en stor rolle, spesielt med tanke på brannsikkerhet.

Småbygg må stå oppreist i minst tretti minutter etter en påbegynt brann. Dette for å sikre at taket ikke faller sammen før du kommer trygt ut.

I tillegg har tettheten på byggene mye å si. Selv om flere av dine naboer har fått bygge betyr ikke det at du får lov.

- Det er regler for hvor mye areal som kan bygges tett oppå hverandre. Dette har med hvor mye areal vi risikerer at brenner ned. Hvis en garasje først tar fyr, så skal brannmannskapet først sikre menneskene, og deretter at brannen ikke sprer seg. Hvis nabolaget er tettbebygd er spredningsfaren større. Så hvis fire av dine naboer har fått lov til å bygge garasje, er det ikke sikkert du får lov, sier Kirkhus.

For å ikke glemme strand- og LNF-områder

Det er fortsatt ikke lov å bygge i disse områdene, så lenge du ikke allerede har søkt om dispensasjon og fått det godkjent.

Har din søknad blitt godkjent kan du i senere tid bygge 50 kvadratmeter, så lenge du er innenfor de andre reglene, uten å sende inn ny søknad.

I tillegg er det sånn at om du bor i et skred- eller flomutsatt område må kommunen godkjenne eller om mulig finne et passende byggeområde. 

Si din mening om de nye byggereglene i kommentarfeltet under. 

15. juni 2015
Mer om Byggesøknad og byggeforskrifter

Når må du sende nabovarsel?

Når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig, må du vanligvis sende nabovarsel. Her får du vite hvem som skal varsles og hvordan du gjør det riktig.

TEK17 er oppdatert. Last ned nyeste versjon her

Skal du bygge bolig må du forholde deg til byggforskriftene i TEK17, og de finner du her.

Slik bygger du gapahuk "etter boka"

Endelig finnes det en anvisning til hvordan du bygger gapahuk "etter boka".

Slik er de nye byggereglene i 2016

Fra 1. januar 2016 vil det bli enklere å bygge ut og leie ut boliger. Se hvordan de nye byggereglene vil påvirke deg som boligeier.

Nå får du enkelt svar på hvor mye du kan bygge

Planlegger du tilbygg, påbygg eller ny garasje? Da må du først finne ut hvor mye du har lov å bygge på tomten. Nå er det lansert en ny veiviser som...

Bygg hus nå - kan bli svindyrt i 2016

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt frem en nye krav for mer miljøvennlige bygg. - Det blir dyrere og dyrere, men man får lite igjen, mener Huseiernes Landsforbund. Les videre for å se de nye kravene vil påvirke deg! 

Ikke la de nye reglene ødelegge nabofreden

Vil de nye plan- og byggereglene ødelegge flere naboforhold? Ekspertene gir deg rådene for å beholde nabofreden.

De nye byggereglene kan skape konflikt

Fra 1. juli 2015 kan du bygge inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller advare naboen. Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for...

Glemte du å søke kommunen om lov til å bygge?

I etterpåklokskapens navn - hvordan søke når bygget allerede står oppført?

Om byggesøknad

Må man søke kommunen om en slik utvidelse av terrassen? Reglene praktiseres litt ulikt i den enkelte kommunene, men ofte praktiseres de slik: