Sjekk hele huset et par ganger i året, det kan spare deg for mange penger.
Sjekk hele huset et par ganger i året, det kan spare deg for mange penger.

Slik sjekker du hele huset for feil og mangler

Det er ikke nok at huset ditt er vindtett og godt isolert. Det skal også være vanntett. Sjekk det et par ganger i året. Da unngår du en kostbar overraskelse i form av sopp, råte eller andre fuktskader i huset.

Av: Gjør det selv, 7. august 2019

  • Gjør en hussjekk

Det er ikke særlig vanskelig å gjøre en hussjekk et par ganger i året. Likevel er det noe mange forsømmer, og det er en dårlig idé.

Alt småtteriet du oppdager i tide, kan du nemlig rekke å utbedre før det har utviklet seg til fatale skader, som det koster en formue å få reparert. Det kan være vannskader i stua, som koster nye veggplater, med påfølgende listing og maling.

Eller råte i takkonstruksjonen, som koster nytt tak med alt det innebærer. Eller det kan være at huset synker, slik at du må rette opp og understøpe. Alt dette starter i det små, med nesten ubetydelige tegn som du må være oppmerksom på.

Da finner du feilene fort, og kan utbedre dem tidlig. Når du skal sjekke huset, er det en god idé å gå systematisk til verks og sjekke ett område om gangen, slik vi har gjort her: sokkelen, fasaden, vinduer og dører, tak og takrenner og selvsagt vindskier og isbord.

Lag deg en sjekkliste, skriv ned feilene du finner, og prioriter de alvorligste tingene først.

Farebarometer:

1 = Skal repareres før det utvikler seg

2 = Skal repareres veldig raskt

3 = Finn frem verktøyet og sett i gang!

  • Sjekk sokkelen

I tillegg til å danne et stabilt fundament for huset, er den viktigste funksjonen til sokkelen å holde vannet borte fra huset.

Uansett om sokkelen på huset er laget som en sammenhengende renne, en stor plate eller som punkter huset hviler på, er fellesnevneren stabilisering av huset.

Itillegg holder sokkelen bunnen på huset i god avstand fra oppstigende fukt fra bakken under og rundt huset. Blant annet fordi sokkelen holder huset hevet over bakken. Derfor skal du sørge for at det ikke ligger jord eller noe annet opp langs sokkelen, slik at bakkenivået løftes opp til selve huset.

Det er veldig viktig at sokkelen er hel, uten sprekker og hull, og at det ikke suges fukt opp nedenfra som kan trekke seg opp i husveggene. Når du går rundt huset og kikker, skal du være oppmerksom på flekker, skjolder og avskallet puss.

Finner du noe av dette, eller det er sprekker i sokkelen, skal du få undersøkt hva årsaken er. Når du finner årsaken, skal den fjernes, og skadene skal utbedres så de ikke utvikler seg.

Ellers risikerer du at kulden utvider vannet i sokkelen, slik at den sprenges eller dytter av pussen. Det vil i så fall gjøre den enda mer åpen og sårbar i fremtiden.

Er nedløpet tett eller lekk? Fare: 2

Har bakken rundt nedløpet sunket, kan det tyde på problemer med nedløpet. Er nedløpet tett, åpner du det og renser vekk løv og skitt. Sjekk deretter drenskummen, er den helt tørr, forsvinner vannet et annet sted. Da er det på tide å kontakte fagfolk.

Store trær tett på husveggen? Fare: 2

Et stort tre tett på huset kan ha røtter som borer seg inn i sokkelen under bakken. Det kan skade sokkelen, slik at det trenger vann inn i konstruksjonen. Kanskje uten at det synes sånn umiddelbart. Fjern treet. Da vil takrennen også bli mye enklere å holde ren for løv og nedfall fra treet.

Er sokkelen ventilert? Fare: 2

Ventilasjonsristene skal ikke være tettet igjen eller dekket av jord eller planter. Det skal kunne komme inn luft hvis det er en krypekjeller. Fjern alt som befinner seg foran alle rister, og rens dem med en børste.

Er pussen sprukket eller skadet? Fare: 1

Sprekker og avskalling i sokkelen kan være tegn på fukt, og kilden til fukten må finnes. Det kan skyldes et utett taknedløp, eller det kan være  andre ting som får fukten til å stige opp og ødelegge pusslaget. Når feilen er utbedret, skal all løs puss slås av, og sokkelen pusses opp igjen.

Er sluket ved kjellernedgangen tett? Fare: 1

I bunnen av kjellernedganger og lyssjakter til kjellervinduer er det avløp, slik at regnvannet kan renne vekk i stedet for å havne i huset. De skal ikke være dekket av f.eks. løv. Fjern alt fra både risten og sluket.

Oversvømmelse i kjelleren skyldes ofte et tilstoppet avløp, som her.

TIPS: Skråner plenen inn mot huset? Fare: 2

Bakken skal ikke skråne mot huset, så det blir liggende vann langs det. Enten må du senke plenen, eller gjøre slik: 

1. Bakken heller inn mot huset, slik at det samler seg vann langs sokkelen. Fallet skal være 3 cm per meter fra huset.

2. Fyll på jord, slik at det blir et fall på 6 cm fra sokkelen to meter fra huset. Fyll etter når det har regnet.

Dette bør du også sjekke:

  • Sprekker mellom mur og trapp
  • Skader på trappetrinn
  • Fuktskjolder på sokkelen
  • Sjekk fasaden

Husets vegger skal være tette, slik at du unngår råte og sopp. Kledningen på huset er en skjerm mot vær og vind. Den skal holde isolasjon og bærende konstruksjon tørr. Derfor skal du passe på at den fortsetter å holde seg intakt.

At vann ødelegger treverk, er noe de fleste er klar over. At vann i seg selv ikke ødelegger betong eller murstein, er også klart for de fleste. Men er det hull og sprekker i betong eller murstein, kan det tren­ge inn fukt i konstruksjonen, der det skjuler seg mye treverk.

Derfor skal du sørge for å sjekke husveggene for sprekker og hull, og andre tegn på at det er kommet fukt “inn i varmen”. Du skal også reparere alle steder der det kan trenge inn fukt. Hull og sprekker skaper også dårligere isolasjon.

Sprekker nedover fasaden og sokkelen, kan i tillegg være tegn på at huset synker (setter seg). Det kan for eksempel skje hvis du ikke har laget en korrekt drenering rundt huset ditt, hvis du har drenert våt jord for mye, eller hvis sokkelen til huset er feil konstruert.

Uansett krever det at du får fagfolk til å kikke på det. Ellers kan det ende opp med at huset blir ubeboelig, eller at det i verste fall raser sammen.

Er kledningen råtten i bunnen? Fare: 1

Hvis bordkledningen din ikke er skåret skrått av i bunnen når den ble satt opp, har ikke vannet klart å renne av. Dermed ender kledningen med å se ut som på bildet over.

Hvis skaden ikke har spredd seg høyere opp enn her, kan du unngå å skifte hele kledningen, og klare deg med å sette inn et vannrett bord i bunnen, et såkalt offerbord.

Sag vekk det råtne treverket med en sirkelsag i en vinkel på 15°. Sag deretter et bord til, slik at de vannrette kantene også har en vinkel på 15°, og skru på bordet der de råtne endene satt.

De skrå snittene gjør at vann som renner ned kledningen ikke renner inn over offerbordet og inn i veggen, men fortsetter nedover til det drypper ned på bakken.

Hvis offerbordet råtner senere, skifter du det bare igjen. 

Er alle fuger intakte? Fare: 2

Krafs i murfugene for å sjekke om de er harde og intakte. Løse eller manglende fuger skal repareres, slik at fukten ikke trenger inn i dem. Krafs ut, og fyll opp fugen med mørtel og en fugeskje. Husk å vaske veggen ren før mørtelen har tørket, ellers får du den aldri av igjen.

Er det fuktskjolder eller andre misfarginger på veggene? Fare: 2

Fuktskjolder og grønne områder på en husvegg kan være tegn på alvorlige problemer, og det er viktig å finne ut av hvor vannet kommer fra, og få det stoppet. Er det en nordvendt vegg, som får mye skygge fra et gammelt tre, kan du felle treet.

Men det kan også være oppstigende fukt fra bakken, kanskje fra et taknedløp eller dårlig drenering. I så fall må du ha fatt i en spade og grave etter skaden.

Er veggen myk, kan det være tegn på råte. Fare: 1

Bruk en liten skrutrekker til å stikke i kledningen med. Stikk både på flater og inne i kroker og hjørner. Hvis (når) du stikker hull i malingen, skal du huske å lappe hullet igjen med en flekk maling.

Er det hull etter skruer i veggene? Fare: 1

Har du hatt et espalier skrudd fast på en vegg, og senere fjernet det, må hullene tettes. En pusset vegg repareres som vist ytterst til høyre. Er det hull i en murstein, kan det fikses med klar silikon, eller steinen kan skiftes. I en trevegg kan du tette hullet med en treplugg. 

Hull i veggene skal tettes før vannet trenger inn.

Er det fuktskjolder på kjellerveggene? Fare: 1

Det er ikke bare på yttersiden du kan se om det er noe galt med fasaden. Inne i kjelleren skal du se etter fuktskjolder eller avskallet puss. Det kan være tegn på at det er fukt i veggen eller sokkelen. Det kommer i så fall utenfra, og kan skyldes dårlig drenering. Men skjoldene kan også skyldes dårlig ventilasjon i kjelleren. I så fall er det enkelt å ordne ved å åpne et par vinduer på klem.

Skaller malingen av på veggene? Fare: 2

Maling er akkurat som puss både til pynt og til beskyttelse av veggen på baksiden. Det kalles for en klimaskjerm, og ubehandlet tre er ikke like bra som beskyttelse, fordi det suger opp fukt. Ser du derfor hull, sprekker eller avskallinger på malte vegger, skal du rense området rent, grunne og male på nytt.

Her er der slått et ordentlig hakk i døren. Det skal repareres.

Er det hull i mursteinene? Fare: 1

Har du fjernet et gammelt espalier eller en lampe, er det hull i mursteinene etter skruer og beslag. Du kan tette dem med en gang med klar byggsilikon, men du kan også skifte ut mursteinene. Fjern først så mye av fugen som mulig med et murbor og en meisel, og fjern deretter steinen (del den evt., slik at den er lettere å få ut).

Rens vekk all mørtel i hullet, og fukt med vann. Dypp en murstein i vann, og  legg en klatt med mørtel i bunnen av hullet, samt på toppen og sidene av den nye steinen. Legg den i hullet, og fyll fugen med mørtel ved hjelp av en fugeskje.

Er det plutselig sprekker i murveggen? Fare: 3

Før du får panikk, skal du slå et par blyantstreker på tvers over sprekkene, og sjekke dem etter et par måneder. Er strekene fortsatt rett overfor hverandre, skal du bare utbedre skadene slik vi beskriver det ute til høyre.

Hvis strekene ikke lenger er rett overfor hverandre, er det tegn på at huset synker, og det skal du ha fagfolk til å kikke på og gjøre noe ved. Ellers kan du ende opp med at dører og vinduer ikke kan lukkes/åpnes, og at huset til slutt må rives ned.

TIPS: Slik fikses en pusset vegg

Avskallinger og løs puss gir regnet mulighet til å trenge inn og skape fuktproblemer. Når det fryser, vil fukten bak pussen ut-vide seg og presse den av. Deretter er det fritt frem for at vannet kan komme lenger inn i huset. Derfor skal skaden repareres.

1. Fjern all løs puss med en murhammer, og bank på pussen med skaftet for å finne de usynlige hulrommene, som også skal hakkes ut.

2. Rens området. Du kan leie deg en sandblåser hvis det er større flater. Husk å beskytte øynene, samt å dekke til vinduer og planter.

  • Sjekk vinduer og dører

Dørene og vinduene skal både være tette og isolerende, men det skal også være tett i fugene rundt dem, slik at det ikke kan blåse eller regne inn.

Knirker vinduet eller døren? Eller er det umulig å pusse vinduene så de blir rene og klare? Ta i så fall en ekstra kikk på dem, og gjør noe med problemene. Se nøye over alle vinduer og dører, for hvis hengsler, karmer eller rammer er blitt forsømt, er det kanskje noe av dette som trenger litt pleie.

Treverket skal for eksempel være intakt, uten råte, hull eller sprekker, og det skal være beskyttet av olje, beis eller maling. Dels for at det da kan holde lenger, og dels for å holde vann og fuktighet ute. Sørg for å holde malingen vedlike, og sørg for å holde den ren. Ikke at du skal vaske huset på utsiden like ofte som du vasker en ny bil, men når du pusser vinduer, kan rammer og karmer vaskes samtidig, slik at det ikke samler seg skitt som holder på fukt.

Også fugene mellom selve huset og vinduer/dører skal være hele og tette. Det er viktig at du også ser over dem når du sjekker huset, slik at det ikke kommer inn vann, ikke engang i hard vind.

Sjekk også sålbenkene under vinduene. De skal lede vekk vannet, og de skal være hele, slik at vannet ikke renner ned veggen, eller i verste fall inn i den.

Er termorutene i orden? Fare: 1

Termoruter skal ikke være punktert, for det går utover isolasjonsevnen – og særlig gjennomsiktig­heten. Er det først trengt inn fukt mellom glassene, vil det oppstå stygge skjolder som ikke kan pusses av, og ruten må skiftes.

Sjekk prisen på både ny rute og komplett nytt vindu. Ofte lønner det seg faktisk å bytte hele vinduet. Men det er en større jobb, og er vinduet ellers like fint, kan du nøye deg med å skifte bare ruten. Hvis du skal skifte bare ruten, fjerner du først defekte glasslister, før du tar ut ruten.

Sett deretter inn en ny rute (i dag bruker du energiglass) og monter en ny glasslist med nye, friske glassbånd av gummi. Dermed blir det helt tett mellom glasset og glasslisten, og vinduet er nesten som nytt igjen.

Er dører og vinduer skitne? Fare: 1

Karmer, rammer og sprosser skal vaskes, når du pusser vinduer. Skitt samler vann, som kan trenge inn og ødelegge treverket på og rundt vinduene.

Er fugene hele rundt dører og vinduer? Fare: 2

En mørtelfuge holder vind og vann ute, samtidig som den slipper fukten godt ut av huset. Men hvis noe av fugen har falt av, skal den bygges opp igjen. Rens fugen godt, og legg inn en ny fuge av mørtel som er beregnet til fuging rundt vinduer. Den skal være litt fleksibel, for å følge bevegelser i huset og vinduet.

Fugen langs vinduet har falt ut, slik at vannet kan renne inn på baksiden.

Knirker hengslene på dører og vinduer? Fare: 1

Hengsler på dører og vinduer skal virke både uproblematisk og lydløst. Da holder de lenger. Knirker de, er de tørket ut og kanskje i tillegg i ferd med å ruste. Det skal du i så fall gjøre noe med. Bruk gjerne såkalt konsistensfett til hengsler, det renner ikke som olje, og fryser ikke.

Sjekk også låsene. De skal kunne åpnes og lukkes lett, ellers står du en dag med en knekt nøkkel som sitter fast i låsen. Bruk grafitt eller spesiell låsolje, som ikke stivner og suger til seg skitt. Ellers blir problemet bare verre.

Når vinduet eller døren er løftet av, er det lett å smøre hengselet.

Er treverket nedslitt eller avskallet? Fare: 2

Råttent treverk i vinduer og dører er en alvorlig skade. Ikke bare fordi det krever en kostbar utskifting, men også fordi det gir tilgang til fukt inn i huset.

Derfor skal vinduer og annet treverk vedlikeholdes fortløpende (treverk mot sør og vest slites mest). Faktisk skal vinduet males før du kan se at det er behov for det. Er det sprekker og avskallinger, skal du til bunns, og grunne og male flere strøk – eller bytte biter.

Bunnstykker i dører og vinduer er veldig utsatt for vann, og skal kontrolleres for råte med en liten skrutrekker. Stikk i treet. Du skal ikke kunne trenge mer enn et par millimeter inn i treverket.

Er terskelen tett og vedlikeholdt?

Dørterskler skal ha olje, slik at de ikke råtner. Det er ikke så smart å male dem, fordi maling slites. Når det blir hull i malingen, kommer det fukt inn i treverket. Rens først terskelen grundig med trerens, la den tørke, og olje den to ganger med tørking mellom. Bruk en olje med soppdreper.

Dekk til med aviser. Oljen er vanskelig å få av trappen.

Er alle sålbenker i orden?

Sålbenker har som formål å lede vann som renner ned langs vinduet vekk fra veggen under. Sålbenken kan være pusset, i så fall skal du kontrollere at pussen er hel, slik at det ikke kan trenge inn vann som sprenger av biter.

Sålbenken kan også være av metall eller skifer, og da skal du kontrollere at den er hel, uten sprekker. Er det skader på metallet eller skiferen, kan det ikke repareres pent. I så fall må du bytte ut hele sålbenken.

Tips: Slik fikser du vinduene:

Kjøp en god malingsskrape, og finn frem slipemaskinen. Gi deretter vinduet eller døren en grundig avrensing, der du renser helt til bunns. Legg deretter på grunning og maling i flere omganger. Da får du et tykt lag, som beskytter i mange år.

1. Vask rammen med grunnrens, og skrap og slip av all løs maling. Ikke slip ut på glasset, dekk det eventuelt til.

2. Sparkle hull og sprekker, og legg grunningsolje på bart tre. La oljen tørke, og legg eventuelt på et strøk til.

3. Mal hele vinduet med en mellommaling, og slip lett. Mal deretter minst to strøk med vindusmaling.Sjekk tak og takrenner

Taket skal holde resten av huset tørt, og lede vekk vannet

Uansett hva taket ditt er laget av, har det begrenset holdbarhet. Derfor skal du sjekke det hvert år, slik at du oppdager skader før de blir store og kostbare.

Det er mange steder et tak kan være utett, og jo eldre det er, desto større er risikoen. Du skal se over det en gang i året, men du trenger ikke å klatre opp på det hvert år. Det meste kan du se over nede fra bakken med en vanlig kikkert.

Med den kan du se om det er noe galt med takstein, takplater eller møne og skorstein, uten at du trenger å klatre opp og ned stigen. Inndekninger rundt skorstein, ventilasjon, arker, antenner eller takvinduer er steder der det ofte oppstår utettheter. En inndekning på et tak kan være laget av metall, som bly eller sink.

Den kan også være av takbelegg eller kunststoff, som er bøyd og limt fast med et vannfast lim, slik at det danner en tett krage. Uansett materiale, skal inndekningen være hel og sitte tett rundt overalt. Mose og gress på taket kan være tegn på fukt.

Fjern det, og sjekk at mosen ikke er kommet inn mellom takplater eller -stein. Fra selve taket ledes vannet ned i drenskummen via takrennene. De skal også være tette, da vannet ellers renner alle andre steder. Er det alvorlige ting i veien på taket ditt, som råteskader eller skader på skorsteinen, skal du ha fatt i fagfolk som kan reparere skadene for deg.

Er takbelegget tett i skjøtene? Fare: 2

Takbelegg lever kanskje bare 10-15 år før det må renoveres. Sprekker og hull skal lappes straks (eventuelt midlertidig med et asfaltlim). Vannpytter på taket er tegn på feil konstruksjon, og skaper risiko for at vannet trenger inn etter hvert. Det krever at taket må rettes opp.

Duger fortsatt pipehatten? Fare: 2

Overdekningen på pipa skal være komplett og sitte godt fast. Hvis den er forvitret, som på bildet, blir det feil trekk i pipa. I tillegg kan hatten blåse av, og skade tak eller mennesker. Få fatt i en blikkenslager, slik at du kan få den skiftet.

En ødelagt pipehatt er verdiløs og kan være livs-farlig. Den skal skiftes.

Er alle gjennomføringer tette? Fare: 2

Inndekningene ved antenne, vinduer og ventilasjonshatter er viktige, for selv små hull kan gi vann i konstruksjonen og råte i treverket. Små tærehull renses og tettes med fugemasse. Hvis inndekningene har løftet seg, skal de på plass, og kantene skal limes med et lim som passer til materialet.

Som oftest vil et asfaltlim kunne klare det. På tak med takbelegg (papp) er inndekningene ofte laget av takbelegg, og de skal selvfølgelig også være tette. Om du kan klare reparasjonen med et taklim, eller om det skal nytt belegg rundt gjennomføringene, avhenger av takets alder.

Til enkelte ting, som f.eks. takhatter, kan du kjøpe en spesiell krage, som sitter helt tett rundt emnet og kan limes fast til taket med et spesiallim.

Har du husket å rense takrennene? Fare: 1

En billig og enkel forsikring er å sørge for rene takrenner: hvis takrennen er full av skitt, vil vannet fra taket renne ut over takrennen og ned på huset, med fuktskader som følge.

Løv og skitt risikerer også å tette nedløpet lenger nede, slik at vannet f.eks. renner ut ved overgangen mot terrenget, uten at du oppdager noe før skaden er skjedd.

Sett eventuelt netting over rennen, slik at løvet ikke legger seg i den.

Har du alger og mose på taket? Fare: 1

Et tak av tegl- eller betongstein kan få grønne algebelegninger som kan gjøre det såpeglatt for skorsteinsfeieren.

Vurder om det er en idé å fjerne det. Mosbelegninger kan trenge inn i sammenføyninger og gjøre taket utett, så det skal du fjerne.

En stiv kost og mye vann, renser taket uten å ødelegge overflaten.

Takstein skal sitte fast og være hele. Fare: 1

Takstein som mangler, er forvitrede, knekt eller sitter dårlig fast, skal utbedres straks, slik at regn og snøføyk ikke kan trenge inn.

Takstein som river seg løs i hard vind kan skape store skader, i tillegg til at de kan koste noen livet. Noen takstein skal underbindes, dvs. settes fast med ståltråd. Hvis de ligger litt skjevt, kan det skyldes dårlig underbinding. Rett dem opp, og bind fast.

Er gradrennene blitt utette?

Gradrennene, der to takflater møtes, er husets svakeste punkt, fordi store mengder regnvann møtes der. Er det en utetthet, kan det komme inn mye vann fra rennen. Gradrenner av metall kan ha tærehull etter syreholdige regndrypp fra takstein. Da skal de skiftes. Er de av takbelegg, skal det nytt belegg på. 

Gradrennen skal være hel og holdes fri for skitt.

Er mønesteinene på huset tette? Fare: 3

Mønet på huset er spesielt utsatt for vær og vind. Har noen av steinene gått i stykker, eller hvis det mangler en eller flere steiner, skal det fikses straks. I beste fall skaper det fukt i takkonstruksjonen. I verste fall kan flere steiner løsne og falle ned i hodet på en tilfeldig forbipasserende.

Fastmurt mønestein kan du finne på gamle murhus. Er de ødelagt, bør du søke faghjelp.

Få hjelp eller råd fra fagfolk hvis du ikke er helt sikker på hvordan du reparerer mønet. Skal du klatre opp på et bratt tak, må du også huske å sikre deg mot å falle ned.

Har vindskiene behov for å bli skiftet ut? Fare: 1

Vindskier, dekkbord og annet treverk på taket er utsatt og må skiftes ut jevnlig, hvis du ikke er flittig med vedlikeholdet. De enkelte delene skal sitte fast, og ha et intakt beskyttelseslag av maling eller annen trebeskyttelse.

Sjekk om det er råte ved å stikke i dem med en liten skrutrekker. Den skal ikke kunne presses inn mer enn et par millimeter. Bytt ut alle biter som er angrepet av råte, og spikre/skru på de delene som har jobbet seg løse. Avslutt med ett eller to strøk maling.

Nyhetsbrev

Kommentarer

Når du kommenterer må du bruke ditt egentlige navn. Vær saklig, respekter andres meninger og husk at mange leser det du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse. 

7. august 2019 Gjør det selv