fukt i kjeller
Fuktig kjeller kjennetegnes av kjellerlukt. Bilde: iStockphoto

Tiltak mot fukt i kjeller

Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå både bygg- og helseskader. Drenering er en vanlig måte å løse problemet på, men det finnes også andre tiltak du kan bruke mot fukt i kjeller.

Fukt i kjeller skaper den karakteristiske kjellerlukten.

Den er igjen et tegn på at det er på høy tid å utbedre fuktproblemet i boligen.

– Muggsoppvekst kan gi ubehagelig lukt og representerer en helserisiko for enkelte. Råtesopp svekker konstruksjonene. Muggsopp vokser bare hvis luftfuktigheten i materialoverflaten overstiger 80–85 %. Veksthastigheten øker med temperaturen. Ved fuktpåkjenning over lengre tid dannes det etter hvert råtesopper, skriver Sintef Byggforsk i anvisningen 727.121 Fukt i kjellere – årsaker og utbedring.

– Særlig i kjellere som innredes som oppholdsrom kan det oppstå alvorlige sopp- og fuktskader dersom konstruksjonene har feil oppbygning.

Kan være flere årsaker

Fuktproblemet oppstår på grunn av en eller flere årsaker.

Det kan være at grunnmuren tar opp vann fra jorda eller det kan skyldes at luftfuktigheten kondenserer på veggen.

– I og med at grunnmuren som regel er fuktig, noe som igjen holder luftfuktigheten på et høyt nivå, vil det alltid være gode forhold for etablering av muggsoppvekst. Når luftfuktigheten øker, vil denne kondensere der det er kaldest, som regel på grunnmur fra gulv og oppover, men også på gulv og på lagrede eiendeler, forklarer Tørt Bygg, et selskap som har spesialisert seg på avfukting av boliger.

En annen årsak er lekkasjer fra utsiden som opptrer i svake punkter i veggen, som i overgangen mellom yttervegg og kjellergulv eller sprekker i murveggen.

Tiltak mot fukt i kjelleren:

Ventilasjon
Det første du bør gjøre er å undersøke ventilasjonsforholdene, spesielt om du har mistanke om at fukten skyldes kondens.

– Økt ventilering av kjelleren kan bidra til å tørke ut fukt tilført fra grunnen. Ved kondensproblemer på dårlig isolerte vegger kan det derimot være gunstig å redusere ventilasjonen i fuktige og varme perioder sent om våren og om sommeren, skriver Sintef.

En avfukter kan redusere kondensen i kjelleren. Foto: Tørt Bygg

En avfukter kan redusere kondensen i kjelleren. Foto: Tørt Bygg

Avfukter
– Avfukteren produserer tørr luft ved å trekke fuktighet ut av luften i rommet, fuktigheten transporteres ut av bygget via en kanal. Avfukteren styres av en hygrostat og holder dermed automatisk fuktigheten på et akseptabelt nivå, hevder Tørt Bygg.

Led bort regn- og smeltevann
Terrenget bør ha et fall som leder vannet bort fra huset, og takvannet bør enten føres ut på terreng eller i tette ledninger til en kum eller grøft.

– Ved stor vannbelastning og manglende fall, må vannet avledes med en drensgrøft

Utvendig isolering og drenering
– Svært mange fuktproblemer i kjelleryttervegger kan avhjelpes ved utvendig etterisolering og fuktsikring. Utvendig isolering eliminerer kondensproblemer, i tillegg til at man samtidig kan løse problemer knyttet til lekkasjer og drenering, skriver Sintef.

Innvendig etterisolering
Innvendig etterisolering kan løse problemet ned kondensering på kalde overflater, men er spesielt krevende da man risikerer å bygge inn problemet om det ikke er riktig utført. Du kan unngå innvendig isolering ved å isolere utvendig.

– Innredet kjeller må ikke isoleres innvendig før skadde materialer er fjernet, årsaken til fuktskadene er utbedret og kjelleren er tørr, advarer Sintef Byggforsk.

Innvendige tettetiltak
– På kjellervegger der utvendige tiltak ikke er mulig eller er for kostbare, kan man forsøke å bruke et vanntettende produkt som kan smøres på innvendig side av kjellerveggen, mener Sintef Byggforsk.

Elektroosmose
– Dette er et sinnrikt system av elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det positive vannet ledes mot den negative elektroden til jord, slik at vannet presses ut av hele muren. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn i muren, forklarer EPS fuktfjerning.

 

Elektroosmose: Fuktigheten drives ut fuktighet med pulserende likestrøm. Foto: EPS fuktfjerning

 

Elektroosmose: Fuktigheten drives ut fuktighet med pulserende likestrøm. Foto: EPS fuktfjerning

Finn årsaken

For å finne det tiltaket som egner seg best i din egen kjeller, bør du først utrede årsaken til at det er fukt i kjelleren. Det hjelper lite å bekjempe kondens hvis det er lekkasjer som er hovedårsaken, eller omvendt. 

29. august 2018
Mer om Fukt og drenering
Annonsørinnhold

Kom fuktskader i forkjøpet

Trenger boligen din drenering? Sjekk grunnmuren og avløpsrørene dine i dag.

Derfor må du være på vakt mot vedmusling på husveggen

Vedmusling bryter ned cellulosen i treverket og gjør at det råtner raskere. Er skadene store nok, må alt treverk byttes ut.

Slik sjekker du om boligen tåler klimaendringene

Endret klima byr på store utfordringer for norske boliger. Derfor bør du lære hvordan du beskytter boligen din mot klimaendringene.

Slik lukter du deg fram til fuktskader

Hvert år får tusenvis av norske hjem problemer med fuktskader, muggsopp og hussopp. Nesen din kan være et viktig redskap for tidlig inngripen.

5 tips for å fuktsikre huset

Rundt 60 000 hus rammes av ­fuktskader hvert år. Les mer om de vanligste tegnene på fukt og hvordan du forebygger fuktskader.

Greit å lagre klær i råkjeller?

Ja, hvis du har kontroll på fukten, mener Anticimex.

Unngå helseskader med etterisolering

Visste du at fukt kan gi deg allergi og luftveisinfeksjoner? Færre enn én av ti husstander har likevel reparert påviste skader på grunnmur og kjeller, viste en undersøkelse gjennomført av SINTEF Byggforsk i 2013. 

Hundre tusen nye hull i kongeriket?

Nye fuktmålingsstandarder vil få store konsekvenser. Blir det konkurs for boligbyggere eller bedre bygg og mindre krangel? Nasjonalt fuktseminar vil...

Mange fuktskader etter mangelfull oppussing

En av de vanligste årsakene til alvorlige vannskader i hus og hytter, er at ivrige hobbysnekkere utfører prosjekter de ikke har nok kunnskaper om.

Fukt, sopp, gnagere og frost er boligens verste fiender

Det er enkelte ting som er verre for boligen enn andre. Disse er de fem verste fiendene du har i huset.

Vannskader og fukt på badet koster millioner

Forsikringsselskapene utbetaler årlig 40-50 millioner kroner etter vannskader i privatboliger på grunn av håndverkerfeil. Skal du kjøpe ny bolig bør du...

Mange helseplager skyldes fukt i boligen

I motsetning til for få år siden, er man i dag klar over at fukt i boliger er årsaken til mange og alvorlige helseplager. Med fukt følger muggsopp. Med...

Fukt i hus gir mugg i hjemmet

Luftfuktigheten fra hverdagssysler i hjemmet kan føre til mugg.

Slik blir kjelleren fri for lukt

Vær nøyaktig med alle faser av arbeidet. Da får du aldri mer tull med fukt som trenger inn i huset via kjelleren. Her gjennomgår vi prosjektet trinn...

Fjern fukten – før den når huset

Sniker fukten seg inn i huset? Da bør du stoppe den utenfor kjelleren. Men unngå halve løsninger. Drenering rundt hele huset kombinert med utvendig...