Kan jeg bygge garasje uten å søke?
Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke, men du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov til å bygge på eiendommen din. Bildet viser garasjen Fjære fra Igland Garasjen. Bilde: Igland Garasjen

Så stor garasje kan du bygge uten å søke

Du kan bygge garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke. Men du har ansvaret for at den ikke kommer i konflikt med lover eller annet regelverk. 

Byggereglene som ble innført i juli 2015 gjorde at det ble enklere å bygge små byggverk på tomten din - for eksempel kan du bygge en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke eller sende nabovarsel. 

Det er du som er ansvarlig for at garasjen ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner for eiendommen din, plan- og bygningsloven, vegloven og annet gjeldende regelverk.

Derfor er det svært viktig at du undersøker hva du kan bygge på eiendommen din før du starter.

Så sant du har alt i orden kan du raskere gå i gang med byggeprosjektet, og du kan bygge garasjen uten å søke. Du slipper å vente på at kommunen skal godkjenne byggesøknaden og du slipper å betale gebyr for byggesøknaden.

Hvis du planegger å bygge en garasje som er større enn 50 kvadratmeter må du sende byggesøknad. 

Så stor garasje kan du bygge uten å søke

Din nye garasje kan være inntil 50 kvadratmeter - dette gjelder både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA).

Garasjen kan ikke ha kjeller og bare ha en etasje, men den kan ha et mindre oppbevaringsloft. Mønehøyden kan maks være 4 meter og gesimshøyden maks 3 meter.

Det må være minimum 1 meter fra garasjen til nabogrensen. Det samme gjelder for plassering fra huset ditt eller andre bygninger på eiendommen din.

Dette må du gjøre før du begynner:

Før du begynner byggingen må du finne ut hva du har lov til å bygge på eiendommen.

Anskaff deg et situasjonskart for eiendommen, og sett deg inn i reguleringsplaner. Dette kan du skaffe fra kommunen - ofte ligger det på nettsidene.

Du må også finne ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din - det er dette som kalles grad av utbygging eller utnyttingsgrad.

Det er også viktig å passe på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør.

Finn ut om du trenger tillatelser fra myndigheter før du setter i gang med byggingen. Du må sjekke vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Ta deg også en prat med naboen, selv om du ikke er pliktig å sende nabovarsel.

– Hvis man slipper byggesaksbehandling, slipper man også å sende et formelt nabovarsel etter reglene i plan- og bygningslovgivningen. Naboene skal likevel orienteres om hva man har planer om å bygge, skriver SINTEF Byggforsk i anvisningen Carporter og små garasjer.

Kommunen skal varsles når garasjen er ferdig

Selv om du ikke trengte å søke kommunen om å få sette opp garasjen, så skal kommunen varsles i etterkant ved å sende inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Dette for at kommunen skal holde sine kart oppdatert og for å registrere garasjen i matrikkelen.

Bygge garasje større enn 50 kvadratmeter

Da må du sende byggesøknad. Garasjer opp til 70 kvadratmeter krever byggesøknad uten ansvarsrett. Du kan selv være ansvarlig for planlegging, byggesøknad og oppføring av garasjen.

Garasjen kan ikke brukes som bolig, men du kan oppholde deg der på dagtid.

– Garasjen eller uthuset kan oppføres i 1+0,3 etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller, men merk at himlingen i kjelleren ikke kan stikke høyere enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, skriver byggesøknad.no.

Hvis du ønsker å bygge en garasje som er større enn 70 kvadratmeter så kreves det byggesøknad med ansvarsretter. Det betyr at du normalt ikke kan stå for søknad eller oppføring.

– Om garasjen eller uthuset skal benyttes sammen med tiltakshavers enebolig kan tiltakshaver søke om personlig ansvarsrett som selvbygger, skriver byggesoknad.no

Kilder: SINTEF Byggforsk, byggesøknad.no og dibk.no

26. april 2018
Mer om Garasje

3 feil du må unngå når du lager carport

Skal du bygge carport, er det særlig 3 ting du skal ta høyde for før du begynner. 

6 ting du ikke burde oppbevare i garasjen

Oppbevarer du maling eller tremøbler i garasjen? De burde du slutte med en gang – hvis du ikke ønsker at tingene skal bli ødelagt.

Kommunen nektet Eric å bygge garasje

Han tok saken i egne hender, og kom opp med en genial løsning.

Bli kvitt rotet i garasjen

Er du en av de som har full kontroll på hver hammer og drill i garasjen? Eller er du en av mange som rydder aller sist nettopp der? Med riktig innredning trenger du aldri mer å rydde.

Kan du bygge garasje eller carport uten å søke?

Går du med planer om å bygge garasje eller carport? Eller frykter du at naboen skal gjøre det? Nye byggeregler fra 1. juli 2015 gjør at man slipper å...

Ryddig garasje med enkle grep

Smarte oppbevaringsløsninger er alfa og omega i garasjen, og det skal ikke så mye jobb til for å få orden i kaoset. Vi viser deg hvordan!

Velg rett garasjeport

To parallelle trender preger den nye generasjonen garasjeporter. Sikkerhet og nyskapende design. Her er noen av portene som er aktuelle i vår.

Ny garasjeport

En garasjeport skal tåle daglig bruk, være solid og funksjonell og passe til omgivelsene i form og farge. Bilen i garasjen byttes ut av og til, men...

Tips til deg som skal bygge garasje

Sven Ove Carlsen og Vidar Myhre fra 1-2-Tre-garasjen, har gode råd til deg som går med garasjeplaner.

Rydd opp i garasjen

Ikke lenger plass til bilen i garasjen? Da er tiden moden for opprydning.

Riktig plassering av garasje

Riktig plassering av garasjen krever at du følger en del regler og forskrifter.

Garasje i stil med huset

Med ferdig montert elementgarasje slipper du unna med noen dagers byggeperiode

Nytt liv i garasjen

Det ble nytt liv i garasjen da familien pusset den opp og gjorde garasjen om til et lekerom for barna.

ABC om garasjeportåpnere

En garasjeportåpner er strengt tatt ikke nødvendig, men veldig komfortabel å ha.

Velg riktig garasje

Mange drømmer om stor garasje, der bilen kan stå tørrskodd og med god plass til verktøykasser og sportsutstyr. Her gir vi de garasjeløse noen gode...