Fjerne sopp og alger
Sopp og alger er et vanlig problem på trehus. Bilde: Pixabay

Slik blir du kvitt sopp og alger

Sopp og alger kan skade treverket i boligen din. Slik blir du kvitt problemet.

Sopp og alger er et vanlig problem på norske trehus, og de kan være både skjemmende og direkte skadelig.

Sopp- og algedrepende middel får i mange tilfeller bukt med problemet, men like viktig er det å hindre at det oppstår på nytt.

Vi skiller mellom fem hovedtyper mikroorganismer, og disse har noe ulike behandlingsmåter.

Råtesopp (trenedbrytende sopper)

Dette er en fellesbetegnelse på flere sopptyper med ulik evne til å skille ut enzymer som angriper celleveggen i trevirket og bryter det ned. Råtesopp vokser hvis det er høyt fuktinnhold i treverket, det vil si 30-50 vektprosent.

Råtesoppen kan vi igjen dele inn i flere undertyper:

Brunråtesopp er den mest vanlige i Norge. Den fører til at treverket blir brunt og sprekke opp.

De vanligste typene av brunråtesopp er ekte hussopp, kjellersopp, vedmusling og tømmersopp.

Hvitråtesopp bryter ned trevirket så det blir mykt, trevlete, svampaktig og forholdsvis lyst. Denne soppen er mest vanlig på løvtre, men forekommer også på bartre ved høy fuktighet.

Gråråte skyldes blant annet muggsopper og bakterier som dannes etter trevirket har vært vått over tid.

Behandling av råtesopp: 

All råtesopp forebygges ved å holde treverket tørt. Benytt impregnerte materialer og råtehindrende midler på særlig fuktutsatte steder.

Hvis du har fått råte, må årsaken til råte ubedres og råteskadet treverk skiftes ut.

Svertesopper (overflatesopp)

Svertesopp kjennetegnes ved sorte prikker eller spindelvevlignende nettverk på treverk eller overflatebehandling.

I tillegg til at svertesoppen er skjemmende, kan kraftig vekst svekke overflatebehandlingen og føre til fukt- og råteskader.

Behandling av svertesopper

Svertesopp fjernes ved vask. Bruk husvask til årlig rengjøring eller kraftvask ved nymaling. Desinfiser deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling skal utføres.

Grønske/alger

Grønske og alger er for det meste et kosmetisk problem. Det kan forårsakes av støv og forurensning, jordsprut eller nedfall fra trær i nærheten.

Det vokser kun ved høy fuktighet over lengre tid, noe som gir fare for råteskader.

Finnes oftest på nordvendte vegger og bak busker og trær som står nær husveggen.

Behandling av grønske og alger:

Vask vekk med  sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen som står inntil det utsatte stedet.

Lav

Lav består av alger og sopp i symbiose, men er ikke et stort problem på utvendig kledning. Lav er vanligst på utsatte steder som gjerder, vannbord og vindskier.

Behandling av lav: 

Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel

Mose

På bygninger opptrer mose mest på nordvendt takstein, i renner og på grunnmurer med meget høy og stabil fuktbelastning.

Mose taper ofte i konkurransen mot lav, alger og svertesopper. Mose er ikke noe stort problem på malte overflater.

Behandling av mose:

Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen.

2. mai 2017
Mer om Husmaling

Det er spesielt én grunn til at maling må oppbevares frostfritt om...

Her får du malingsekspertenes beste tips til vinteroppbevaring av maling.

Slik unngår du stygge malingsflekker når du skal male ute

Det er lett å søle maling når man maler utendørs. Her er ekspertenes tips for å unngå malingsflekker på vinduer, terrassegulv og møbler utendørs.

Denne typen maling bør du male vinduer med

Når du skal male vinduene, må du velge maling med omhu.

4 tegn på at du må male om huset

Det er ikke alltid like lett å vite når det er på tide å male om huset. Men det er visse tegn du kan se etter for å vite om du bør ta fatt i malerull og pensel snart.

Treverket ute bør males på sensommeren

Er du klar for å male treverk ute? Sørg for å gjøre det på riktig tidspunkt. På den måten unngår du at arbeidet blir bortkastet.

Derfor bør du grunne huset nå

Grunn fasaden før vinteren kommer og slipp fuktskader og begroing på nytt og bart treverk.

Eksperten: Slik maler du husfasaden

Forbered deg godt, jobb etappevis og bruk godt verktøy så går husmalingen som en drøm. Her får du ekspertens beste tips. 

Bruker du for lite maling risikerer du råteskader og avflassing

Det lønner seg ikke å være gjerrig på malingen når du skal male huset. Følg produsentens anvisninger, er ekspertenes råd.

Gi huset et fargerikt løft

Har fargen begynt å flasse på fasade, veranda og utemøbler? På tide å male om! Her får du ekspert­tips for alle sommerens maleprosjekter.

Dette må du gjøre nå om du skal male huset i sommer

Sommeren er tiden vi begir oss ut for å vaske, beise og male. Men skal du få en håndverker til å gjøre det for deg, bør du booke en nå.

– Denne fargesettingen er ikke svensk

Bernth Uhnos valg av husfarge har skapt furore i Sverige. Nå vil kommunen vil at han skal male om huset fordi fargesettingen ikke er svensk.

Jobb trygt i høyden

Vaklende stiger er langt fra perfekt om du skal jobbe høyt oppe. Med et stillas gjør du jobben både raskere og sikrere.

Det er ikke for sent å male huset i høst

Var det for varmt eller var det andre årsaker til at du ikke fikk malt huset i sommer? Fortvil ikke - det er fortsatt ikke for sent!

Du må skrape før du kan male huset

Skal du male huset? Da må all løs maling fjernes før du kan male på ny.

Tips til deg som skal male huset

Her er noen tips til deg som skal male huset fra Jotun, og de mest populære fargene.