Sats på tette, støydempede vinduer som er spesiallaget for å hindre støy hvis du er plaget med for eksempel trafikkstøy utenfor vinduene.
Sats på tette, støydempede vinduer som er spesiallaget for å hindre støy hvis du er plaget med for eksempel trafikkstøy utenfor vinduene. Bilde: Colourbox

Ro og fred med støydempende vinduer

Støydempede vinduer gir deg ro innendørs selv om trafikken dundrer forbi utendørs. Her får du vite mer om vinduer som holder støyen ute.


Ulike glasstyper og vinduskonstruksjoner påvirker graden av støydempingen. Her gir vi deg en liten innføring i hva som er viktig å være klar over når du er på jakt etter så støytette vinduer som mulig.

Slik bedrer du støydempingen

•    Når glassets tykkelse øker, blir ruten tyngre og lydbølgene kan ikke sette den like lett i svingning.
 
•    Glassrutens lyddempingstall øker med 6 dB for hver gang man dobler rutens vekt. Det gjelder fra lavfrekvent lyd opp til koinsidens¬frekvensen (der den ytre lydens form overensstemmer med glassets egensvingning).

•    Når glasset er tykkere enn 4 mm, bør du forsikre deg om at lyden ikke blir sjenerende pga. koinsidens. Glassrutenes egenfrekvens varierer med tykkelsen.

•    I et vindu med like tykke glassruter, svinger rutene i takt. Dette kalles grunnresonans, og forringer støydempingen.

•    Med asymmetri, dvs, med ulike tykkelser på glassene, avtar problemet og vinduets lyddempingstall øker. Dersom flere glass lamineres sammen, slik at man får mindre bøyestivhet, reduseres lydbølgene over ca. 1000 Hz effektivt, da koinsidensfrekvensen flyttes et stykke høyere opp på frekvensskalaen.

•    To 4 mm glass som lamineres sammen, er bedre egnet til støydemping av høyfrekvent lyd enn en 8 mm homogen glassrute. For den lavfrekvente lyden opp til ca. 1000 Hz, merkes derimot ingen forbedring.

•    Når glassenes tykkelse er gitt, er det avstanden mellom dem som avgjør ved hvilken frekvens grunnresonansen oppstår. Jo større avstand, desto lengre ned i frekvensområdet oppstår resonansen. Ved avstander inntil 20 mm er forbedringen marginal, men ved betydelig større avstand, får man en kraftig forbedring av støydempingen.

Måletall for støydemping

•    Vi kan skille mellom lavfrekvente, mellomfrekvente og høyfrekvente støykilder.
 
•    En gitt glassløsning eller glasskonstruksjon vil ha divergerende dempeeffekter i de forskjellige frekvensområdene. Derfor benyttes ulike benevnelser på dempetallet for å tilkjennegi hvilket frekvensområde dempetallet gjelder for.

•    Rw brukes når lyden er mellomfrekvent, f.eks. fra landeveis- og togtrafikk. Dersom støyen er lavfrekvent, f.eks. fra by¬trafikk med innslag av tungtrafikk, brukes i stedet måletallet RAtr. Internasjonalt (i EN/ISO standarder) brukes Rw sammen med tilpassingstermene C og Ctr innenfor frekvensområdet 100 – 3.150 Hz. De ulike tallene henger sammen på en slik måte at RAtr = Rw + Ctr.

•    Dersom støykilden er ekstremt lav- eller høy¬frekvent kan Ctr hhv. C beregnes for et større frekvensområde, 50 – 5.000 Hz. Da det er vanskeligere å dempe lavfrekvent lyd enn middelfrekvent lyd, blir RAtr alltid mindre enn Rw.

Om plassering

Dype vindusnisjer forringer glassrutens støydempende egenskaper. Derfor bør vinduet plasseres i flukt med veggens ytterkant. Støydempende glasskonstruksjoner basert på PVB laminat vil alltid få redusert dempeeffekt i kaldt vær på grunn av temperaturens påvirkning på PVB folien.

Dobbelte vinduer for ekstremsoner

•    Dobbelt sett vinduer er det eneste som nytter hvis man skal få bukt med de verste støynivåene.

•    Det er mulig ved blant annet å sette inn for eksempel et husmorvindu ytterst, og et Nor-Dan vindu innenfor der igjen for å svare til forskriftenes decibelnivå.
 
•    Det er vekten av glasset som først og fremst betyr noe når det gjelder støyreduksjon.

•    Man bør også ha betydelig variasjon i rutenes glasstykkelse. Det må være en forskjell på minst tretti prosent for å få best effekt. Poenget er at rutene ikke må "svinge i takt" når de utsettes for lydbølger

•    2-lagsglasset gir best lydisolerende virkning. Derfor bør vi beholde det, framfor å satse på 3-lagsglass.

•    Med 3-lagsglass får du flere hulrom. Hver gang du innfører et nytt hulrom svekkes lydisolasjonen.

•    Ellers er det i første rekke vekten av glasset som er viktig for at det skal virke støydempende.
 
•    Jo tyngre glass, jo bedre resultat får man i prinsippet men det ikke er noe poeng i at det enkelte glasset er for tykt. 8-10 mm er den øvre grensen, ellers får man resonansproblemer.

•    For å unngå lydlekkasjer er det også viktig at man er nøye med monteringen.  I praksis handler det om å sikre at det er tettest mulig. Selv veldig små sprekker i fugeforbindelsen gjør at lyd sliper gjennom.

Kilder: Pilkingtons og SINTEF

16. oktober 2013
Mer om Vinduer
Annonsørinnhold

VELUX Bonus - et bonusprogram for montører

At god luft er viktig for alle, er nemlig noe VELUX tar på alvor, og gjør sitt beste for å bidra til, men vi kunne aldri klart det uten montøren! 

Annonsørinnhold

Ta kontroll for et sunt inneklima

Har du noen gang tenkt over hvor mye du egentlig befinner deg innendørs? Trolig er du ikke i nærheten av svaret.

Annonsørinnhold

Løsningen for dagslys i hus med flate tak!

Med et vindu montert i flate hustak forvandles hjemmets mørkeste krok til en opplyst oase.

Annonsørinnhold

Puss opp med takvinduer!

Mange erfarer at etter hvert som tiden går og familien vokser, så oppstår behovet for modernisering og oppdatering av huset.

Forleng vinduets levetid - 9 tips til hvordan du gjør det selv

Du kan selv forlenge vinduets levetid - vi viser deg hvordan.

Finn ditt perfekte vindu

Å skifte vinduer er en investering med flere viktige aspekter – utseende, funksjon, vedlikehold og pris. Hvilke passer deg og ditt hus best? Her får du...

Smart maling av vinduer

Har vinduskarmene begynt å flasse? Uten maling trekker det fukt inn i treverket, så gjør noe med saken før vinduet blir ødelagt. Vi viser deg den beste framgangsmåten for å friske opp vinduene utendørs.

Ikke skift ut eldgamle vinduer

Har du vinduer fra før 1940, bør du tenke deg godt om før du bytter dem ut. Eldre vinduer er ofte langt bedre enn nye.

Når bør du bytte vinduene?

Begynner husets øyne å se litt slitne ut? Gamle vinduer kan fint repareres, men noen ganger lønner det seg å kjøpe nye. Estetikk og energiforbruk er to...

Velg vinduer med god u-verdi

Jo lavere u-verdi det er på vinduet ditt, desto større isoleringsevne har det. Varmetapet gjennom vinduet måles i u-verdi, derfor er det viktig at du sjekker vinduets u-verdi før du bestemmer deg for nytt vindu.

Spar penger med nye vinduer

Vinduene er husets øyne, det er de som gir huset personlighet og særpreg. Derfor er det et viktig valg når de gamle vinduene skal skiftes ut med nye....

Vedlikehold av vinduer

Enten vinduene i boligen er nye eller gamle, trenger de regelmessig vedlikehold.

Norske vinduer best i verden

I Norge produseres verdens beste trevinduer. Det hevder SINTEF Byggforsk.

Bør du bytte vinduer?

Bør du bytte vinduer? U-verdien avgjør.

Mer enn bare glass

Valget av vindusglass påvirker energiutgifter, inneklima, støynivå og sikkerhet.