Jugendvindu fra gamlebyen i Fredrikstad. Døren er jo fantastisk flott også med glasset over.
Jugendvindu fra gamlebyen i Fredrikstad. Døren er jo fantastisk flott også med glasset over. Bilde: Christel E. Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Vinduer: Gamle vinduer kan pusses opp og bli gode som nye

Et gammelt vindu vil med stor sannsynlighet vare lengre enn ett nytt, dersom du tar godt vare på det. Det er nemlig fullt mulig å oppgradere gamle vinduer slik at de isolerer bra både mot kulde og sjenerende lyd.

Av: , 25. juli 2012

Gamle vinduer er en vesentlig del av en bygnings utseende. Det forteller om tidsperioder og estetiske preferanser, om stilhistorie og teknologihistorie.

Når gamle vinduer skiftes ut med nye  kan fin detaljering i treverk og beslag, og ujevnhetene i det gamle glasset blir borte.

Normalt bør derfor bygningen få beholde de opprinnelige vinduene.  Må man bytte ut vinduene, bør de nye vinduene være nøyaktige eller nesten nøyaktige kopier tilpasset det gamle huset..

Miljøvennlig

Å skifte ut gamle vinduer med nye er ikke nødvendigvis et riktig miljøtiltak selv om de nye vinduene isolerer noe bedre. Levetiden til nye vinduer anslås til å være 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt.

Erfaringen viser at  mange vinduer kan oppgraderes uten større reparasjonsarbeider. Levetiden for et vindu har mye å si både for huseierens økonomi og for miljøbelastningen ved produksjonen.

Det viktigste er likevel energiforbruket mens bygningen er i bruk. Miljøbelastningen i forbindelse med oppgradering av for eksempel nye glass er liten i forhold til miljøbelastningen fra produksjonen av ny energi dersom dette ikke er "ren" energi.

Mest lønnsomt

For å finne ut hva som lønner seg økonomisk er det mange forhold som må vurderes. Det er ikke kun tilstrekkelig å sammenligne prisen på billigstefabrikkframstilte vindu med prisen på omfattende restaurering av de gamle vinduene.

Prisen på istandsetting avhenger av hvor omfattende vedlikeholdet/istandsettingen av det gamle vinduet blir. For noen vinduer kan det være nok  med enkel justering og ny overflatebehandling, for andre kan det være store råteskader som må utbedres.

Av og til blir det gjort for grundig istandsettingsarbeid, og dette blir unødig dyrt. Det er også slik at prisene på arbeid varerier sterkt. Vi anbefaler at det innhentes priser fra flere og gjerne fra håndverkere som holder til utenfor pressområdene. Priser på nye vinduer varierer også avhengig av detaljering.

Energi som forsvinner ut gjennom vinduene

Litt forenklet kan man si at for boliger av litt eldre årgang  går omtrent halve energiforbruket  med til å dekke varmtvann, husholdningsapparater og til å dekke tap av varme gjennom naturlig ventilasjon.

Den andre halvdelen fordeler seg på varmetap gjennom tak, vegger, vinduer og gulv, med omtrent like mye på hver.

I en eldre bygning bygget før 1965 betyr dette at varmetapet fra vinduene står for om lag 15 prosent av energiforbruket. Hvis man forbedrer vinduene kan man kanskje komme ned mot 10 prosent.

Vindu i Drøbak kirke fra 1776. Ingen observert råte på vinduene!

Kan gamle vinduer bli gode nok?

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de fungerer godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Det første og enkleste man kan gjøre er å montere tettelister mellom ramme og karm.

Det er viktig at det innvendige varevinduet tetter godt slik at det ikke trenger varm og fuktig luft ut i mellomrommet – i såfall  blir det da dogg på innsiden av yttervinduet.

Ta også forsiktig av geriktene rundt vinduet og sørg for god tetting mellom karmen og veggen. Dette kan man spare mye energi på, og trekk kan reduseres vesentlig.

Senempire, blått vindu. 

Slik kan du forbedre U-verdien

Gamle vinduer uten innvendige varerammer isolerer svært dårlig. Har du det, bør du montere innervinduer. Har du allerede innervinduer eller koblede vinduer kan du vurdere å skifte ut glasset i innervinduet til et glass som isolerer bedre.

Dersom du bruker energiglass som er et enkelt glass med hardt lavemisjonsbelegg eller energirute (et 2-lags glass som blir holdt sammen av en avstandslist, pålagt mykt lavemisjonsbelegg på det ene glasset og med en isolerende gass i hulrommet mellom glassene) vil man oppnå vesentlige forbedringer.

Det er fullt mulig å oppnå enda bedre resultater, men da begynner glasset i innervinduet å bli så tungt at rammen som holder det må gjøres så kraftig at det går utover utseende og størrelsen på lysåpningen.

Har du et innervindu med vanlig glass kan du levere innervinduet til en glassmester for å skifte til lavemisjonsglass. Vil du skifte til en 2-lags energirute kan det hende at eksisterende innerrammer ikke er solide eller dype nok.

Da kan løsningen være å lage et nytt innervindu. Dette er enkle tiltak, som kan være langt enklere og rimeligere enn å skifte hele vinduer.

Empire, buet vindu.

Støyisolasjon

Gammeldagse vinduer  med varevinduer isolerer godt mot støy. God tetting er svært viktig for å oppnå best mulig lydisolasjon. Glassene bør ha ulik tykkelse og avstanden mellom dem bør være størst mulig.

Undersøkelser gjort i Danmark viser at tradisjonelle vinduer oppnår nesten samme lydisolering som lyddempende termovinduer allerede ved montering av varevinduer med 4 mm glass.

Dersom en bruker glass med lyddempende egenskaper i varevinduet oppnår en verdier som er langt bedre enn moderne konstruksjoner.

Kilde: Bygg og Bevar

25. juli 2012