Fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne.
Fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne. Bilde: If

Du som huseier er ansvarlig for gamle oljetanker i hagen

Fra 2020 er det forbudt å fyre med olje. Som huseier må du vite at selv er ansvarlig for oljetanken i hagen, og eventuelle oljelekkasjer.

– Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Som vi har skrevet om tidligere gir Enova tilskudd til huseiere til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode til og med 2018 under visse vilkår.

– Oljefyring har i mange år stått sterkt i Norge som fyringskilde, både i private boliger og boligsameier. Huseiere har vært flinke til å finne alternative fyringsformer til oljefyring. Men fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne, sier Vennesland.

– Oljetankene kan skape hodebry, selv om de er frakoplet oljefyren. Levetiden på en oljetank i stål er i dag omtrent 30 år. Etter den tid er risikoen høy for at det kan ruste hull i tanken eller i tilførselsledningene, og for at oljerester kan renne ut, sier hun.

Kommuner kartlegger oljetanker

Mange kommuner har fokus på både registrering og fjerning av gamle, frakoblede oljetanker. – Det er positivt med tanke på risikoen for forurensingsskader på miljøet, som ikke vil være dekket av husforsikringen til den enkelte, mener Vennesland.

Noen skader på oljetanker er dekket av husforsikringen, mens andre er den enkelte huseier ansvarlig for, ifølge If.

En vanlig bygningsforsikring vil dekke bruddskader som inntreffer på en utvendig oljetank som er i bruk, på lik linje med vann– og avløpsledninger. Men det gjøres fradrag for hvert år tanken er eldre enn 20 år.

Frakoblede oljetanker og skader disse forårsaker, vil imidlertid ikke være omfattet av bygningsforsikringen.

– Vi anbefaler huseiere å bruke et godkjent firma på tømming og rengjøring av tanker, og få et bevis på at tanken er riktig rengjort, råder Kjetil Sømoen, takstmann i If.

50–60 oljetankskader i året

–Oljelekkasjesaker mottar vi med jevne mellomrom, og de har en ting til felles at sakene kan bli kostbare. Skader på hageanlegg er mest vanlig, men vi har også oljelekkasje som ligger under sålen på huset, som gjør at folk ikke kan bo der på grunn av lukt, sier Kjetil Sømoen.

Gulvet måtte pigges opp for fjerne forurenset masse.Foto: If

Oljetankskader kan forårsake store bygningsskader, som vil være dekket av bygningsforsikringen.

– Det forekommer brudd på tilførselsledninger til oljetanken, og da siger fyringsolje ut på tomten. Da må infisert jord graves vekk, og behandles som spesialavfall. Det kan ta mange måneder å sanere tomten forsvarlig, selv om det avhenger av grunnforholdene der forurensingen har oppstått. Disse skadene koster gjerne 100.000 – 200.000 kr og oppover å utbedre, sier Sømoen.

Det er heldigvis mer sjeldent at det siver olje fra oljetanken i grunnen under huset, men hvis det gjør det, er det svært ofte omfattende skader fordi såle/betonggulv må åpnes opp. Dette er skader som raskt nærmer seg opp mot millionen å utbedre, sier Kjetil Sømoen i If.

Fakta om oljetanker:

  • If råder huseiere til å tømme gammel oljetank, og fjerne den helt. Hvis oljetanken fjernes må også alle rør på vegg tømmes og fjernes. Hvis man har innvendig oljetank i kjeller må oljetanken tømmes, demonteres og fjernes.
  • Skulle det oppstå skader på naboens eiendom kan du som ansvarlig eier/bruker av oljetanken gjøres erstatningsansvarlig etter Forurensningslovens regler. I noen situasjoner kan ansvarsforsikringen du har tilknyttet bygningsforsikringen dekke disse utgiftene, helt eller delvis.
  • Vær oppmerksom på at den som er ansvarlig for en oljetank, oftest tomteeier, har plikt til å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken og tilhørende ledninger til enhver tid er i betryggende stand. Dette skyldes at myndighetene har et ønske om å motvirke faren for forurensing. Erfaringene viser at jo eldre tanken er, dess større er mulighetene for at lekkasjer kan oppstå.
  • Enova gir tilskudd til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode. Oljerester suges ut av oljetanken når den graves opp, og leveres på avfallsplass. Hvis det er umulig å fjerne tanken, tømmes den for olje før den fylles med pukk.

Kilde: If

6. desember 2017
Mer om Annet om energi

Derfor bør du fjerne oljefyr og tank i 2018

I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Nå skrur Enova opp støtten til de som er tidlig ute med å fjerne oljefyren.

Slik slipper du å fjerne oljetanken

Etter 2020 skal alle norske boliger fase ut bruken av tradisjonell fyringsolje. Men visste du at du kan bruke biofyringsolje som et miljøvennlig alterna...

Varmtvannsbereder - når bør den byttes?

Når bør du bytte ut varmtvannsberederen, og hvor mye kan du spare?

Varmeanlegg

Som energikilde kan du velge elektrisitet, olje, gass, biobrensel, varmepumpe, solenergi eller kombinasjon av de fleste av disse kildene.

Bioenergi i vannbårne systemer

Vannbåren varme er blitt veldig populært, og bioenergi kan lett brukes i vannbårne systemer.

Slik fjerner du parafintank og rør ute

Hvordan går du frem når du skal fjerne parafintanken din?

Du kan demontere parafinovnen selv

Du trenger hjelp til å fjerne parafintanken, men selve parafinovnen kan du fint fjerne selv.

Har du tenkt på tanken?

En lekk olje- eller parafintank i plenen kan gi deg flere ubehagelige overraskelser.

Gjør deg klar til kjøligere dager

Vi er inne i årets første høstmåned. Det er på tide å gjøre seg klar til kjøligere dager.

Fyr med pellets

Økonomisk og miljøvennlig bruk av bioenergi gir deg 4000–5000 kroner i investeringsstøtte avhengig av hvor i landet du bor.

Flere velger pellets

Flere velger pelletskaminer når de søker om tilskudd fra Enova.

Hva vet du om pelletsfyring?

Det er tre gode grunner til at stadig flere velger å fyre med pellets: komfort, design og økonomi.

Vil ha pant på gamle ovner

Oslo (NW): Utslipp av svevestøv fra fyring kan reduseres med 80 prosent hvis alle gamle vedovner i Norge skiftes ut med nye. Opposisjonen på Stortinget vil ha en nasjonal panteordning for å få fortgang i utskiftningen. Regjeringspartiene nøler.

Mer gass på kjøkkenet

Oslo (NW): Nordmenn er på verdenstoppen i bruk av gass på hyttekjøkkenet. Nå kommer norske hjem etter for fullt.