Annonsørinnhold

Slik fyrer du riktig

Vedfyring gir god varme i vinterkulda, men bidrar også til lokal luftforurensing. Her finner du tipsene som gjør vedfyring tryggere, mer effektivt, og mer miljøvennlig.  

1. Bygg bålet riktig 

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 - 3 opptenningsbriketter øverst.

Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.

• Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger større.

2. Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

• Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

3. Sørg for nok luft

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.

Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.

• Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Derfor bør du fyre riktig

Det er mange gode grunner til å fyre riktig:

Miljøvennlig

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal luftforurensning.

Ved er en fornybar energikilde og derfor et klimavennlig alternativ til fossil oppvarming, men sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til raskere oppvarming i Arktis. Soten legger seg på snø og is, og tiltrekker seg varme. Riktig vedfyring reduserer disse negative klimaeffektene.

Lønnsomt og effektivt

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre. I stedet for at partikler og sot slipper ut gjennom pipa, blir partiklene brent opp, og veden gir mer varme. Du kan oppnå inntil dobbelt så mye varme ved å fyre riktig.

Trygt og brannsikkert

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.

Les mer om riktig vedfyring på riktigvedfyring.no, et samarbeid mellom Naturvernforbundet, Norsk Varme, Feiermesternes Landsforening og Miljødirektoratet.

Om du ikke lykkes med riktig vedfyring er det ofte samspillet mellom pipe, ildsted og luft inn i huset som bør justeres. Da kan du ta kontakt med fagperson som feier, eller Norsk varme.

 

1. januar 2015
Mer om Annonse - Miljøtipset
Annonsørinnhold

Vurderer du fornybar oppvarming?

Her finner du de fornybare og energismarte oppvarmingsløsningene som kutter energikostnadene og gjør forurensende oljefyring eller ineffektive panelovner overflødige!

Annonsørinnhold

Penger å spare ved å velge riktig produkt

Er du på jakt etter nytt kjøleskap eller vaskemaskin? Her finner du de mest energismarte hvitevarene på markedet.

Annonsørinnhold

Gode grunner til å erstatte oljefyren

Fossil oljefyring er både kostbart og klimaskadelig. Heldigvis finnes det mange gode og energismarte alternativer. Du kan også få økonomisk støtte. Her...

Annonsørinnhold

Miljøbombe nedgravd i hagen?

Er du en av 150 000 boligeiere i Norge med en nedgravd oljetank i hagen? En oljelekkasje kan gi store skader på bolig og nærområde. Her er informasjon om hva du bør gjøre med oljetanken.

Annonsørinnhold

Fra oljefyrt til oljefri

Med disse 5 stegene erstatter du trygt og enkelt oljefyren med en fornybar oppvarmingsløsning