Annonsørinnhold

Vurderer du fornybar oppvarming?

Her finner du de fornybare og energismarte oppvarmingsløsningene som kutter energikostnadene og gjør forurensende oljefyring eller ineffektive panelovner overflødige!

Det finnes mange fornybare og energismarte oppvarmingsløsninger å velge mellom. Her er de vanligste alternativene når vurderer å erstatte fossil oljefyring eller gamle panelovner:

Varmepumper

Varmepumper bruker strøm, men er langt mer effektive enn panelovner. En kWh inn i varmepumpen gir deg mer enn tre kWh i varmeenergi tilbake over året. Varmepumpen henter nemlig varmeenergi fra omgivelsene og hever temperaturen før varmen avgis til boligen.

Det finnes en rekke forskjellige typer varmepumper:

En luft-vann-varmepumpe dekker store deler av boligens oppvarmingsbehov . Slik ser varmepumpens  utedel ut.

Luft-luft-varmepumpen  er godt egnet om du ikke har vannbåren varme. Den er rimelig i investering og gir et høyt varmeutbytte, men du trenger en ekstra varmekilde de kaldeste dagene, f.eks en rentbrennende vedovn.

Har boligen oljefyr eller el-kjel/el-kasett og vannbåren varme, eller vurderer du å legge vannbåren varme i boligen, kan disse varmepumpeløsningene være aktuelle:

Luft-vann-varmepumpe henter varmeenergi fra luften ute, hever temperaturen og avgir varmen til det vannbårne varmesystemet i boligen. Luft-vann varmepumpene har lavere investering enn f.eks bergvarmepumper, men har også lavere virkningsgrad over året. 

Bergvarmepumpe henter varmeenergi fra berget gjennom en energibrønn (70 – 250 meter ned) i berget, hever temperaturen og avgir varmen til det vannbårne varmesystemet i boligen. Bergvarmepumper er stillegående og driftssikre og et godt alternativ for deg som skal erstatte oljekjelen.

Sjøvarmepumpe eller jordvarmepumpe fungerer på samme måte som en bergvarmepumpe, men henter varmeenergi fra en vannkilde i nærheten (max 100 meter unna), eller fra jorden i hagen din  (400 – 600 m2).

I moderne boliger kan også en avtrekksvarmepumpe være et alternativ. Varmepumpen bruker venitlasjonsluften som varmekilde.

Bioenergi

Etter strøm er ved allerede den desidert mest brukte energikilden i Norge, og ved er bioenergi. Bioenergi er samlebetegnelsen på energikilder som er produsert fra biologisk materiale. De er basert på forbrenning, enten i en ovn som avgir varme til luft, eller i en kjel som avgir varme til vann.

En vedkjel kan dekke hele oppvarmingsbehovet. Veden legges i brennkammeret.

En rentbrennende vedovn er et godt alternativ om du ikke har vannbåren varme. Mens gamle ovner har lav virkningsgrad (35 – 50 %), utnytter nye ildsteder opp til 80 % av energien i brenselet, og gir mye lavere partikkelutslipp. Velger du et ildsted som kan lagre varme i f.eks stein får du i tillegg en mer langvarig og effektiv utnyttelse av varmen.

Vedfyring gir likevel betydelige partikkelutslipp, ikke bruk ved som hovedenergikilde i byene. Mye av veden du kjøper i butikken er også importert – prøv å få tak i kortreist brensel.

Pelletsovn er et annet godt alternativ. Trepellets er et brensel laget av komprimert trevirke formet som små sylindere, et homogent og effektivt brensel. Pelletsovnene har termostat og varmestyring. Du fyller derfor ovnen en gang om dagen, og resten skjer automatisk, men ovnen bruker noe strøm.

Har boligen vannbåren varme (oljefyr eller el-kjel(kasett), eller planlegger du å legge vannbåren varme, er dette bioenergiløsninger som kan være aktuelle:

Ovner med vannkappe  finnes for både pellets og ved.  Dette er ovner som varmer både rommet de står i, samtidig som de gir varme til det vannbårne varmeanlegget. Løsninger som avgir mye varme til rommet de står i er vanskelige å bruke til helårsdrift, men om vinteren kan de dekke store deler av energiforbruket. Disse løsningene er godt egnet i kombinasjon med f.eks solfangere.

Pelletskjeler fungerer som oljekjeler, bare at brenselet er trepellets. Trepellets transporteres fra et brenselslager til brenneren og det produseres varme. Det homogene brenselet gjør at er . Undersøk at trepellets er tilgjengelig der du bor.

Vedkjel er et godt alternativ om du har tilgang til egen ved, og trives med å gjøre litt manuelt arbeid. Veden må fylles for hånd, men det holder stort sett å fyre opp en gang om dagen. Det er viktig å ha et varmelager som er tilpasset varmebehovet og fyringsmønsteret ditt.

For enkelte som skal erstatte fossil oljefyring med fornybar energi kan også biofyringsolje være et greit alternativ, spesielt om den brukes som reserve på de kaldeste dagene. Da bør den eksisterende oljekjelen være i god stand, og den bør ha et styringssystem sånn at du ikke bruker mer olje enn nødvendig.

Solfangere og solceller

Solfangere fanger varmen fra sola og avgir denne varmen til boligenvann. Et solfangeranlegg kan dekke rundt halvparten av varmtvannsbehovet eller oppvarmingsbehovet ditt.

Solfangere trenger ikke se stygt ut. Disse panelene dekker halvparten av boligens varmtvannsforbruk.

Du trenger ikke å ha vannbåren varme for å installere solfangere. De fleste huseiere kan spare mye strøm på et enkelt solfangeranlegg til å varme forbruksvannet. Det er også mulig å installere et solfangeranlegg for større deler av oppvarmingsbehovet, men husk at solfangerene har lavest effekt når behovet for oppvarming er størst. Du trenger en annen oppvarmingskilde i tillegg.

Selv om du ikke får et like høyt energiutbytte fra solceller som fra solfangere, er dette en mulighet. I kombinasjon med solfangere, kan f.eks socellene produsere strøm til solfangerenes pumpe. Stadig flere installerer solceller og produserer strøm til eget forbruk og til videresalg.

Kvalitetssikrede installatører

Kompetansen når det gjelder vannbåren varme er varierende. For å gjøre det lettere og tryggere for deg å installere fornybare oppvarmingsløsninger har Naturvernforbundet gjennom klimaprosjektet Oljefri laget en kvalitetssikringsordning for installatører. Gjennom denne ordningen samarbeider vi med bedrifter som er eksperter på fornybare oppvarmingsløsninger flere steder i landet. På nettsiden oljefri.no  kan du sende dem en forespørsel, og avtale tid for befaring.

Ler mer om kvalitetssikringsordningen.

Økonomisk støtte til energismart oppvarming

Gjennom Enovatilskuddet har Enova nå økt sin støtte til fornybare oppvarmingsløsninger. Enovatilskuddet gir deg rett til å få tilskudd for luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, avtrekksvarmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe, utfasing av oljekjel og tank, utfasing av oljekamin og tank, varmestyringssystem, varmegjenvinning av gråvann, solfanger, el-produksjon og energirådgivning. Tilskuddet er beregnet ut ifra en prosentandel av totalkostnadene for prosjektet ditt, opp i mot en maksgrense.

Les mer om støtteordningen her. 

18. januar 2015
Mer om Annonse - Miljøtipset
Annonsørinnhold

Penger å spare ved å velge riktig produkt

Er du på jakt etter nytt kjøleskap eller vaskemaskin? Her finner du de mest energismarte hvitevarene på markedet.

Annonsørinnhold

Slik fyrer du riktig

Vedfyring gir god varme i vinterkulda, men bidrar også til lokal luftforurensing. Her finner du tipsene som gjør vedfyring tryggere, mer effektivt, og...

Annonsørinnhold

Gode grunner til å erstatte oljefyren

Fossil oljefyring er både kostbart og klimaskadelig. Heldigvis finnes det mange gode og energismarte alternativer. Du kan også få økonomisk støtte. Her...

Annonsørinnhold

Miljøbombe nedgravd i hagen?

Er du en av 150 000 boligeiere i Norge med en nedgravd oljetank i hagen? En oljelekkasje kan gi store skader på bolig og nærområde. Her er informasjon om hva du bør gjøre med oljetanken.

Annonsørinnhold

Fra oljefyrt til oljefri

Med disse 5 stegene erstatter du trygt og enkelt oljefyren med en fornybar oppvarmingsløsning