solcellepanel overskuddsstrøm
Med solceller på taket produserer denne boligen på Hvaler sin egen strøm. Bilde: Newswire

Nå skal det bli enklere å selge egen strøm

Solcellepanel har så langt vært mest aktuelt for spesielt teknologi- eller miljøinteresserte. Nye regler skal gjøre det både enklere og mer økonomisk å investere i solceller. 

Foreløpig er det bare rundt 500 husstander i Norge som har montert solcellepanel og selger strømmen de har til overs, såkalte plusskunder.

Det kan være både artig og miljøvennlig å produsere sin egen strøm, men det skal altså litt til før det blir økonomisk lønnsomt. Å montere solcellepanel er en stor investering, men vil kunne gi avkastning på sikt.

– Solcellepanelet vil gi gratis strøm etter at det er nedbetalt. Nytt regelverk og nye forretningsmodeller, som tilbud om å lease anlegget, bidrar til at vi får et marked som fungerer, sier Ragnhild Bjelland-Hanley, leder av Norsk solenergiforening.

Arbeidet er i gang, ved at stadig flere strømabonnenter i Norge får montert en AMS-måler, som registrerer kraften både inn og ut av et anlegg. Foreløpig er rundt en halv million målere installert.

– I 2019 skal alle strømabonnenter i Norge ha fått installert den nye, avanserte måleren, sier seniorrådgiver Bjørnar Fladen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett bygger nå også en datasentral, Elhub, der all forbruksdata fra AMS-målerne skal samles. Etter hvert vil plusskunder, som har strøm til overs, kunne velge hvilken kraftleverandør som kjøper overskuddskraften deres. 

Til nå har plusskunder i praksis vært avhengig av at nettselskapene har vært villig til å kjøpe kraften fra dem. I 2017 kommer det dessuten regler som blant annet fritar plusskunder fra noe av kostnaden ved å sende strøm ut i nettet.

Dessuten skal NVE utvikle nye regler som legger til rette for at et boligselskap også kan selge overskuddskraft og at inntektene kan fordeles på strømkundene i boligselskapet. 

Det er også lansert såkalte Smart Nabolag, der naboer av folk med overskuddsstrøm fra solceller skal få muligheten til å kjøpe strøm til reduserte priser. 

Kilde: Newswire/Statnett


Vi vil gjerne sende deg flere relevante tips om bolig og hage – meld deg på vårt nyhetsbrev her! 

23. januar 2017
Mer om Fornybar energi

Solfangere fungerer bedre enn forventet

Du trenger ikke bo i sydligere strøk for å dra god nytte av solvarme. Boligeiere som har solfangere er overrasket over hvor mye energi de får ut av solstrålene. Som boligeier kan du få opp til 10 000 kr støtte fra Enova til solfangeranlegg. 

Fornybar energi er fremtiden

Norske myndigheter vurderer nå at all fremtidig nybygging skal skje på passivhus/aktivhus-nivå senest år 2020. Ved å velge en løsning med fornybar...

Vil ha mer solenergi i Norge

Flere barriere hindrer større bruk av solenergi i Norge. Nå foreslår Sintef Byggforsk en rekke tiltak for å endre på det.

Trivsel på hytta: Spar kroner og hev trivselen med solceller

Har du ikke strøm på hytta? Da kan et solcelleanlegg være et alternativ!

Solenergi - fornuftig sammen med andre energikilder

Det er mulig å se for seg positiv utnyttelse av solenergi også i et land som Norge.