Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet.
Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet. Bilde: Colourbox

Isolere - og spar energi

Energisparing kan du oppnå med å isolere bedre. Et godt isolert hus krever mindre oppvarming. Ved å isolere huset mer effektivt tar du også vare på miljøet.

Dagens byggeforskrifter krever 25 centimeter isolasjon i ytterveggene og 30 centimeter isolasjon på kaldloft, som er kravene etter Energitiltaksmetoden i Teknisk forskrift. Dette er et effektive tiltak, for å spare energi.

─ En god del gamle hus i Norge har kun 10 centimeter isolasjon i veggene, og det sier seg selv at det er lett å ”fyre for kråkå” i boliger som ikke oppfyller dagens standardkrav til isolering, sier Roar Hugnes, prosjektansvarlig i Enova.

─ Vi har i flere år kjørt kampanjer for å vekke huseiere som allerede har planer om gjøre større utbedringer på sine eiendommer – for å bli mer bevisste på betydningen av riktig isolasjon, og for å spare energi.

─ Ved å etterisolere opp til 25 centimeter isolasjon i vegger og minst 30 centimeter i tak, blir huset langt mindre sårbart for kulde. Strømregningene blir mindre, og man sparer miljøet, understreker Hugnes.

─  Huseiere som skal i gang med å etterisolere huset for å spare energi og som i den forbindelse ønsker å skifte ut vinduer, bør bruke profesjonell byggmester.  Innvendige loft kan man, etter litt veiledning etterisolere selv, sier Roar Hugnes.

Mellom 1960 og 1990 ble det bygget om lag 600 000 småboliger her i landet, bestående av rekkehus, eneboliger, og flerfamilieboliger.

Denne boligmassen er bygget etter en standard der det var vanlig med kun 10 centimeter tykt isolasjonsmateriale, noe som betyr at store deler av norske boliger er mangelfullt isolert, sier Hugnes.

─ Det trekker også fra gamle vinduer. For å eliminere faren for kaldras/trekk fra vinduene og dermed gi en bedre komfort inne, samt spare energi, anbefaler Enova, vinduer med U-verdi på 1,0 W/m2 K eller lavere. Offisielle krav til U-verdi i dagens byggeforskrift er på 1,2. Enova går dermed litt lenger i våre krav, og 3-lags lavenergivinduer er langt bedre til å holde på varmen når det blåser og er kaldt ute enn tradisjonelle 2-lags vinduer. Kravene til vindu i passivhus er for øvrig enda strengere, med U-verdi på 0,8 eller lavere. Når en skifter vinduer blir også gjerne vindtettingen rundt vinduene utbedret, i sum blir dette effektive tiltak for den enkelte, påpeker Hugnes.  

Lekker huset ditt varme? Da bør du etterisolere! Foto: Colourbox

Isolering gir effekt
─ Et godt isolert hus gir god effekt i forhold til energisparing, gir lavere strømutgifter og økt komfort, samtidig vil en oppgradering av boligen gi økt verdi og spare miljøet.

Enova fortsetter sitt arbeid for å få flere huseiere til å forstå betydningen av bedre etterisolering.

En undersøkelse foretatt av Norstat høsten 2008 viste at åtte av ti nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert. 60 prosent mente at det finnes et miljøpotensial i egen bolig, men de fleste fokuserte på sparedusj, resirkulering og sparepærer.

Enova har engasjert seg i kampen for å etterisolere boligene, også fordi dette har stor betydning for å redusere vårt energiforbruk i fremtiden.

Enova mener dessuten at huseiere raskt vil merke på lommeboka at huset et bedre isolert. Særlig gjelder dette etterisolering av kaldloft. Den store bonusen i tillegg til bedre inneklima, gjevn innetemperatur uten kald trekk, er lavere strømregninger fremover.

─ Regjeringen vurderer allerede fra 2020 å innføre passivhusstandard på alle nybygg her i landet. Her stilles det svært strenge miljøkrav til nybygg.

For eksisterende bygningsmasse som har behov for en større oppgradering, er rådet å etterisolere. For boliger uten ventilasjonsanlegg eller mekanisk avtrekk vil det da være nødvendig med et godt ventilasjonsanlegg. Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner er da løsningen. Dette sikrer kontrollert lusftskifte i boligen og tar vare på det meste av varmen i lufta på vei ut, til forvarming av frisk filtrert luft, sier Roar Hugnes.

Isoleringstips

  • Enova har en tipstelefon, der forbrukerene kan ringe gratis og få gode råd om energisparing og etterisolering.
  • ─ Ved å etterisolere et hus på om lag 100 kvadratmeter med de nye standardkravene, vil man kunne oppnå 25 prosent besparelse på strømregningen, og det er noe som monner over tid, sier Roar Hugnes.
  • ─ Vi får også en del spørsmål om hvilke isoleringsmaterialer som bør brukes. Det vanligste her er mineralull, som kom på markedet i 1955. Nå finnes det også minerallull som isolerer bedre enn tidligere, påpeker Roar Hugnes.
  • For huseiere som har store problemer med å avdekke hvor i huset det er størst ”energilekkasje”,  kan termografering være et godt tiltak. Ved å termografere rommet kan man påvise hvor det trekker mest i huset.

Fakta:

Enova håper at energisparing gjennom bedre isolering kan stimulere flere tusen huseiere til å foreta en helhetlig rehabilitering. Gevinsten ved å etterisolere boligen er stor. I tillegg til reduserte utgifter til oppvarming i årene fremover, vil huseiere umiddelbart merke høyere boligkomfort.

Gratis energiråd får du på telefon hos Enova, ring 800 49003.

Kilde: Enova

13. januar 2012
Mer om Isolasjon

Snø og is på taket avslører dårlig isolasjon

Om sommeren virker alt i sin skjønneste orden, men når vinteren kommer avsløres mangelfull isolering. Dette er tegnene du bør se etter.

Denne typen isolasjon kan være en brannbombe

Brannvesenet advarer nå mot å bruke visse typer isolasjonsplater av plast. Om de først tar fyr, kan det være en brannbombe og få fatale konsekvenser.

Lydisolering - enkelt og effektivt

Er du plaget med sjenerende støy fra naboen eller ønsker deg et hjemmekinoanlegg? Da kan lydisolering være løsningen.

Hvordan velge miljøvennlig isolasjon

SINTEF Byggforsk har sammenliknet åtte isolasjonsmaterialer med hensyn til energibruk, klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Resultatet er en ny veileder som gjør det enklere å ta miljøriktige valg.

Etterioslering av taket

Her får du på effektivt vis vite hvordan du på en trygg måte gir skråtretaket og loftsbjelkelaget av tre best mulig etterisolering.

Lydisolasjon av yttervegger

Økt støy i lokalmiljøet kan skape et behov for å forbedre lydisolasjonen av yttervegger. Det er flere måter å gjøre det på.

Etterisolering av murhus

Er det mulig å etterisolere murhus? Ja, hevder Sintef Byggforsk, men advarer at det ikke er helt uten problemer.

Tre former for etterisolering

Etterisolering senker fyringsutgiftene og øker bokomforten.

Kaldt hus

Hvordan kan du unngå kuldesjokk? Her er grep du kan gjøre nå, midt på vinteren.

Bør du etterisolere?

Bør du etterisolere boligen? Bedre bokomfort og lavere strømregninger er noen av fordelene.

Slik kan du spare energi

Myndighetene har iverksatt en offensiv for å få oss til å etterisolere boligene våre. Dette vil blant annet få stor betydning for energibruken.

Mye å spare på etterisolering

Det kan være mye å spare på å etterisolere boligen. Får du penger igjen på skatten i år, vil etterisolering være en investering du tjener på med sikt.

Tette hus gir økonomi- og miljøgevinst

Nye krav til isolering betyr at det årlige energibehovet i nybygg reduseres med over 400 millioner kilowatttimer (kWh). Det tilsvarer det årlige energiforbruket for omkring 20 000 boliger.

Spar penger med tettere hus

Nye krav til isolering har gitt husprodusentene nok å gjøre de siste to årene. 1. januar 2009 skal alt være på plass.

Isoler toppetasjen

Er du først i gang med å reparere tak og legge nytt tekke, er kanskje tiden inne til å gjøre noe med isolasjonen på loftet. Det kan bety tusenvis av...