Over til aktivhus

Jadarhus har i flere år bygd lavenergihus og smaker nå både på passivhus og aktivhus. Deres første Isobo Aktivbolig ble innviet under en høytidelighet den 18. oktober.

De siste to årene har Jadarhus jobbet med prosjektet ESM (Effektiv, Smart og Miljøvennlig). Det er et utviklingsprosjekt som Jadarhus Gruppen gjennomførte sammen med blant annet SINTEF Byggforsk. I den forbindelse var Jadarhus sammen med flere av underleverandørene, arkitekt og Sintef på besøk ved flere aktivhusprosjekter VELUX gruppen har gjennomført i Danmark.

– Før vi dro dit hadde vi ingen tanker om å bygge et aktivhus, men disse prosjektene inspirerte oss til å prøve ut noe av teknikken i Isobo lavenergi. Nå har vi tatt steget videre og har bygget et aktivhus basert på denne tankegangen.

– I dette prosjektet har vi gjort alt så realistisk som mulig. Det vil si at vi valgt flere systemer for å finne ut hvordan de virker og om de på sikt har en økonomi som passer i boligmarkedet. Vårt mål er å kunne bruke erfaringene og enkeltelementer i framtidige boligtyper.

Jadarhus har over noen år utviklet boligområdet Sandved Vest i Sandnes kommune med 82 boliger. Totalt er det bygget åtte hus over den samme bygningskroppen. Fire følger TEK 07, tre er lavenergihus og et er et aktivhus – Jadarhus Isobo Aktiv.

– Ankepunktet mot passivhusene har bl.a. vært at de kan bli for varme, særlig om sommeren. Vi bygger videre på passivhusstandarden når vi nå har bygget det første av Isobo Aktivhuset, forteller prosjektsjef Kurt Hobberstad i Jadarhus.

– Enkelte krav i passivhusstandarden har vi lempet noe på fordi vi ønsker aktiv bruk av dagslys og mulighet for naturlig ventilasjon. Likevel holder vi oss godt innenfor kravet om 15 kWh/kvm i årlig oppvarmingsbehov.

Næringsminister Trond Giske klipper over strømkabelen som symboliserer at energikostnadene klippes vesentlig i Isobo Aktiv. Adm. dir. Jarle Hatlestad i Jadarhus følger med.

Aktivt og komfortabelt
Noe av det viktigste når man bygger aktivhus er å gjøre det enkelt å betjene samt komfortabelt å bo i. Jadarhus har derfor valgt å basere styringen på VELUX io-homecontroll, som kan brukes til programmering og styring av ulike produkter.

Ved hjelp av VELUX Active controll (markedsføres foreløpig ikke i Norge) og en værstasjon styres vinduer og solskjerming. Takvinduet VELUX INTEGRA leveres med motordrift. Også Nor-Dan, som leverer fasadevinduene, har bidratt med å montere en motor i vinduskarmene på sine vinduer. Planen er at både regnsensorer og data fra værstasjonen skal bidra til riktig styring av tak- og fasadevinduer samt solskjermingen.

– Alt er programmert i et normalprogram, men beboerne kan bruke fjernkontrollen til å åpne og lukke etter eget ønske. Etter en time går alle innstillinger tilbake til grunninnstillingene slik at huset passer seg selv.

– Huset har syv VELUX takvinduer og fire VELUX solfangere. Solfangerne varmer opp vannet i en varmtvannsbereder. Dette vannet brukes til varmtvann, til radiatorer og noe til gulvvarme. Vi har valgt radiatorer som er lettere å regulere enn gulvvarme bl.a. i fht til overopphetings problematikken som har vært nevnt som en utfordring, forteller Hobberstad.

– Alle tak- og fasadevinduer mot sør har utvendig solskjerming, og alle takvinduer har innvendig blendingsgardin for å dempe varmetapet om vinteren. Vinduer mot øst, vest og nord er utstyrt med soldempende glass.

Under huset er det lagt en jordkollektor, som for-varmer luften i det balanserte ventilasjonssystemet om vinteren og for-kjøler den om sommeren.

Jadarhus har hatt med seg Sintef for å kjøre beregninger på alle løsninger i fht passivhusstandarden og optimalisering av tekniske installasjoner.

Isolasjon og andre byggtekniske detaljer er utført i tråd med passivhusstandarden.

Leverer strøm til Lyse
På taket av Isobo Aktivhuset er det montert solcellepaneler slik at huset er bortimot selvforsynt med energi. I prinsippet sendes all strømmen ut på nettet til Lyse energi og avregnes mot forbruket.

Vi ønsker å finne en kunde til dette huset, som kan bidra med konstruktive tilbakemeldinger slik at vi kan høste erfaringer sammen, avslutter Hobberstad, men først skal leverandørene få vise fram huset for sine kunder.

19. oktober 2011
Mer om Smarthus og passivhus

Denne smartdusjen varmer opp vannet for deg

Blir denne smartdusjen en realitet kan du styre den med mobilen eller stemmen.

Derfor bør du gjøre om boligen til et smarthjem

Et smarthjem gjør hverdagen langt enklere. Men passer du ikke på, kan hjemmet ditt bli et enkelt bytte for de moderne tyvene.

Slik kan du få 100.000 til oppgradering av boligen

Nå er det nok å oppgradere til dagens energistandard for å få støtte fra Enova.

I 2020 styres livet med mobilen

Vi kan allerede styre lys, husalarm og og temperaturen i huset med mobilen, men det er bare starten. I 2020 skal til og med katteskålene og blomsterpott...

Smarthus - få full kontroll i hjemmet

Kunne du tenke deg å kutte strømforbruket, gjøre huset sikrere og få en enklere hverdag? Smarthus-systemer kan installeres i både gamle og nye hus, og...

Varme- og energistyring i smarthus

Med varme- og energistyring i smarthus kan du benytte deg av nyeste teknologi for å spare energi og penger.

Passivhus er fremtiden

Passivhus er fremtiden i den nye lavenergihverdagen.

Plusshus neste skritt?

Plusshus produserer mer energi enn det forbruker. Vil vi se energiproduserende boliger i Norge i fremtiden?

Lanserer passive ferdighus

Lavenergihus lanseres nå som ferdighus.

Populært med passivhus

Flere tusen passivhus planlegges i Norge. Se video lenger ned i saken.

Lysstyring i smarthus

Smarthusteknologien åpner for spennende løsninger innen lysstyring.

Hva er smarthus?

Smarthus er det nye moteordet innen boligbygging. Men hva er egentlig et smarthus?

Smart og energivennlig ferdighus

Med Smålandsvillaen ligger husprodusenten Myresjøhus i forkant av myndighetenes nye energikrav.

Avansert miljø- og energisparehus

Arkitekt Karen Steinsvik Reinholdtsen med mann og to barn, samt fem kolleger fra Steinsvik arkitektkontor, flytter i disse dager inn i nye eneboliger...