Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen, lytter engasjert til seniorforsker Judith Thomsen i SINTEF Byggforsk når hun forteller om EBLE.
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen, lytter engasjert til seniorforsker Judith Thomsen i SINTEF Byggforsk når hun forteller om EBLE. Bilde: SINTEF Byggforsk

Statssekretæren besøkte EBLE-pilotprosjekt

Statssekretær Per Willy Amundsen besøkte forrige uke OBOS-prosjektet Stenbråtlia, som er et pilotprosjekt som inngår i EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov).

OBOS-prosjektet Stenbråtlia er ett av syv pilotprosjekter som inngår i EBLE (2012-2016), finansiert av NFR og partnere.

I forkant

Prosjektleder i OBOS, Egil Wahl, innledet møtet med å forklare hvorfor de bygger 34 rekkehus med passivhusstandard på Mortensrud selv om prosjektet ikke oppfyller OBOS' normale krav til lønnsomhet.
 
– Vi ønsker å forske, og være i forkant av utviklingen, sa Wahl, som understreket at dette blir gode hus å bo i på tross av mange myter om passivhus.

Tverrfaglig tilnærming

– I EBLE har vi en tverrfaglig tilnærming og ser på ulike aspekter av energieffektive boliger. Vi gjennomfører forskjellige type målinger og intervjuer beboerne etter de har bodd i huset ca ett år, sa seniorforsker Judith Thomsen ved SINTEF Byggforsk.
 
Det foretas inneklimamålinger, bygningsfysiske målinger og måling av energibruk. Målet er å kartlegge hvordan innetemperatur, relativ fukt og CO2 varierer i ulike rom i husene gjennom året.

Energibruk til romoppvarming, varmtvann, belysning og annet elektrisk utstyr blir kartlagt, og reelt energiforbruk blir sammenlignet med estimert energiforbruk.

De 34 rekkehusene i Stenbråtlia får vannbåren varme, varmet opp av solfangere på hver enkelt bolig. Foto: SINTEF Byggforsk

– Må lønne seg å være god

Guro Hauge i Lavenergiprogrammet var opptatt av at det må lønne seg å gå foran og være god.
 
– Skal vi lykkes med innføringen av nye energiregler og ENØK-tiltak i eksisterende bygg, er det en forutsetning byggenæringen får høyere kompetanse på energieffektivisering, sa Hauge.

– Viktig å høste erfaringer

Statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga uttrykk for at han fikk mange gode innspill på møtet, som var arrangert av Lavenergiprogrammet.
 
– Det er viktig å høste erfaringer, og at det er kunnskapsbasert når vi skal innføre nye tekniske forskrifter. Man må være trygg på gjennomføringsevnen og at markedet fungerer som det skal, sa Amundsen.

Erfaringer så langt

Resultater fra det første EBLE-prosjektet på Rossåsen i Sandes viser at det er generelt høy tilfredshet med husene og de valgte løsningene. Beboerne er tilfredse med innetemperatur om sommeren, mens noen synes det er periodevis litt kaldt om vinteren.

Luftkvaliteten oppfattes generelt som bra, men enkelte dager om vinteren oppleves luften som tørr.
 
De tekniske løsningene er enkle å håndtere. Flere ønsker seg bedre justeringsmuligheter, for eksempel at man kan ha ulik temperatur i forskjellige rom, noe som det er tatt høyde for i OBOS-prosjektet.

Beboerne legger vekt på at det er viktig med nok informasjon om hvordan huset skal brukes, gjerne ved en personlig gjennomgang.

FAKTA

  • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE)
  • Prosjekteier: Lavenergiprogrammet
  • Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk
  • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  • Partnere:Obos, Block Watne, Jadarhus, Fjogstad-Hus, Mesterhus, Skanska Bolig, Veidekke, Boligprodusentenes landsforening
  • Støttespillere: Enova, Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
3. februar 2014
Mer om Smarthus og passivhus

Denne smartdusjen varmer opp vannet for deg

Blir denne smartdusjen en realitet kan du styre den med mobilen eller stemmen.

Derfor bør du gjøre om boligen til et smarthjem

Et smarthjem gjør hverdagen langt enklere. Men passer du ikke på, kan hjemmet ditt bli et enkelt bytte for de moderne tyvene.

Slik kan du få 100.000 til oppgradering av boligen

Nå er det nok å oppgradere til dagens energistandard for å få støtte fra Enova.

I 2020 styres livet med mobilen

Vi kan allerede styre lys, husalarm og og temperaturen i huset med mobilen, men det er bare starten. I 2020 skal til og med katteskålene og blomsterpott...

Smarthus - få full kontroll i hjemmet

Kunne du tenke deg å kutte strømforbruket, gjøre huset sikrere og få en enklere hverdag? Smarthus-systemer kan installeres i både gamle og nye hus, og...

Over til aktivhus

Jadarhus har i flere år bygd lavenergihus og smaker nå både på passivhus og aktivhus. Deres første Isobo Aktivbolig ble innviet under en høytidelighet den 18. oktober.

Varme- og energistyring i smarthus

Med varme- og energistyring i smarthus kan du benytte deg av nyeste teknologi for å spare energi og penger.

Passivhus er fremtiden

Passivhus er fremtiden i den nye lavenergihverdagen.

Plusshus neste skritt?

Plusshus produserer mer energi enn det forbruker. Vil vi se energiproduserende boliger i Norge i fremtiden?

Lanserer passive ferdighus

Lavenergihus lanseres nå som ferdighus.

Lysstyring i smarthus

Smarthusteknologien åpner for spennende løsninger innen lysstyring.

Hva er smarthus?

Smarthus er det nye moteordet innen boligbygging. Men hva er egentlig et smarthus?

Smart og energivennlig ferdighus

Med Smålandsvillaen ligger husprodusenten Myresjøhus i forkant av myndighetenes nye energikrav.

Avansert miljø- og energisparehus

Arkitekt Karen Steinsvik Reinholdtsen med mann og to barn, samt fem kolleger fra Steinsvik arkitektkontor, flytter i disse dager inn i nye eneboliger...