Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

EcoConsult AS tar markedsandeler i et fallende marked

Markedet for varmepumper hadde totalt sett en reduksjon i 2011 i forhold til 2010. Denne trenden har fortsatt inn i første kvartal 2012. Administrerende direktør i EcoConsult AS, Per Christian Olsen, kan bekrefte dette – men legger til at det er ulik utvikling innenfor de enkelte produkt-kategoriene.

Den største nedgangen ser vi i kategorien luft/luft under 10kW. Dette er produkter som stort sett selges til private husholdninger og fritidsboliger. En sterkt medvirkende faktor til dette er selvsagt de milde vintrene og lave strømprisene vi har hatt de to siste årene. Dette kombinert med over 600.000 installerte luft/luft varmepumper i Norge, er jeg ikke det minste overrasket over denne markedsutviklingen, sier Olsen.

Hvordan ser du på utviklingen hittil i 2012?

Nå har vi kun fått markedstallene pr. første kvartal – og venter på halvårstallene.

Markedet totalt sett pr. første kvartal (i antall) hadde en reduksjon på -8,8% mens EcoConsult hadde en vekst på 4,5%.

Det er klart vi er fornøyd med at vi utkonkurrerer markedet og faktisk tar andeler i et tøft marked som har hatt en negativ utvikling, sier Olsen som venter spent på tallene for første halvår.

Hvordan har EcoConsult greid å vokse når markedet går tilbake?

Her er det mange faktorer som spiller inn, sier Olsen og tenker seg litt om;

Vi har mange dyktige forhandlere som er store i sitt lokalmarked og gjør en meget solid salgsjobb hele året, og ikke bare innenfor de månedene vi definerer som sesong.

Jeg tror også det handler om å ikke få panikk når takten blir lavere – «be true to your concept» er det noe som heter. Dette gjør at en er forutsigbar overfor markedet og våre forhandlere vet hva de skal forholde seg til – «konseptet» må imidlertid hele tiden utvikles til det bedre slik at en ikke blir tatt igjen av konkurransen!

At Panasonic er det mest solgte merket innenfor varmepumper de 10 siste årene er heller ingen ulempe, sier Olsen som også legger til at EcoConsult går en meget spennende høst og vinter i møte med helt nye produkter som er oppgradert både designmessig og ikke minst ytelsesmessig.

Jeg må også legge til at vi har hatt en fantastisk utvikling på luft/vann kategorien med en vekst på ca. 70% sammenliknet med samme tid i fjor.

Hvordan ser du for deg markedet fremover?

I mangel av en glasskule å se inn i, tror jeg følgende vil være betegnende for markedet i et ett til tre års perspektiv;

- Luft/luft opp til 10kW vil nok stabilisere seg rundt det nivået vi ser i dag. Utskiftningsmarkedet vil dog gjøre seg mer gjeldende enn det har vært til nå. Det er altså ingen krise innenfor denne kategorien selv om vi har opplevd en nedgang de siste par årene. Det selges fortsatt over 70.000 pumper!

Med en markedsandel på ca. 25% er det slik at for hver pumpe vi selger, selges det tre fra noen andre. Det er nok marked å ta av, sier Olsen og smiler lurt.

- Vi forventer god vekst innenfor luft/vann markedet de kommende årene. Her har vi satt som mål å være markedsledende innen utgangen av 2012, hvilket vi ligger godt an til å nå med bakgrunn i utviklingen vi har hatt hittil i år.

- Prosjekt- og næringsmarkedet. Innenfor dette markedssegmentet definerer vi i EcoConsult produktgrupper som store luft/vann varmepumper (25 kW – 1000 kW) og store luft/luft maskiner, såkalte VRF maskiner. Her er det uante muligheter med et kjempepotensial. Kombinasjonen med at denne delen av markedet blir mer og mer forskriftsdrevet hva gjelder energiinstallasjoner samtidig som byggeiere har mer og mer fokus på energiforbruk vil vi se en eksponentiell vekst innenfor dette markedssegmentet og produktkategoriene. For å ta del i dette har EcoConsult bygget opp en avdeling som kun skal jobbe mot dette markedet. Dette er teknisk kompliserte installasjoner og vi har rekruttert flere fagpersoner med den rette kompetansen til denne nye avdelingen. Vi har som mål å bli en betydelig aktør innenfor dette feltet og det blir ekstremt spennende å følge utviklingen her, sier Olsen ivrig.

Til tross for at det er ferie, er det på ingen måte tomt i lokalene til EcoConsult.

Vi må forberede oss til sesongen, sier Olsen som sammen med sitt team er i gang med å forberede VVS messe, forhandlertreff, nye kataloger etc. Vi må jo ha nye kataloger i år, vi lanserer som jeg sa innledningsvis helt nye modeller innenfor luft/luft til høsten. Dette blir spennende!

Helt nytt design og bedre ytelse på maskinene gjør at vi har stor tro på et bra år sett opp mot utviklingen i markedet for øvrig.

Vi kommer også med en unik maskin som ikke stopper å avgi varme selv om utedelen går i avriming – dette blir vi (Panasonic), så langt jeg kjenner til, alene om på markedet avslutter Olsen som gleder seg til ferien er over.

14. august 2012
Mer om Annonse - Villatips
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Varmepumpens lønnsomhet ved milde utetemperaturer

Nye inverterstyrte varmepumper er svært effektive når de kjører med dellast, og oppnår derfor en svært høy effektfaktor ved milde utetemperaturer.

Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Har du hus fra før 1990?

Tror du at huset ditt fra 70- og 80-tallet er godt isolert? Da tar du feil. Også ”nyere” boliger kan ha betydelig dårligere isolasjonsstandard enn...