Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.
Fig. 1. Plassering av takvindu innenfor de målene som er vist på figuren, er gunstigst med tanke på utsyn. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Fig. 1. Plassering av takvindu innenfor de målene som er vist på figuren, er gunstigst med tanke på utsyn. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Monter vinduer i takflater på riktig måte

Her er noen tips for deg som skal montere vindu i takflater.

For å oppnå et vellykket resultat når man skal sette inn vinduer i takflater, arker eller takopplett, er det viktig å være svært nøye med utvendig lufttetting og vanntetting, tetting mot undertak og taktekning, samt tetting mot innvendig dampsperre. Dette er ett av flere temaer i den nye utgaven av faktaboka Lag rom på loftet fra SINTEF Byggforsk.

Takvinduer er en enkel og rimelig måte å få inn dagslys på. Hvis du vurderer takvindu, bør du imidlertid også være klar over noen ulemper:

  • Der det er mye snø og lite vind, kan takvinduer lett snø igjen og fryse fast om vinteren. Snø og is begrenser lystilgang, utsyn og luftemuligheter.
  • Der det legger seg snø og is rundt takvinduet, kan det lett oppstå lekkasjer, og taktekningen kan bli skadet.
  • Vindu i skrå takflater aksepteres vanligvis ikke som rømningsvei.
  • Utsyn og kontakt med utemiljøet blir dårligere enn med vertikale vinduer.

Når du skal bestemme plassering av takvindu, må du ta hensyn til innfall av dagslys / orientering og utsyn, se figur 1.

Avtal løsning

I denne artikkelen viser vi kun noen generelle og viktige hensyn du må være klar over ved montering av takvinduer i luftede tretak. Innsetting av takvindu er omtalt detaljert i Byggforskserien 525.777. Bruk denne anvisningen når du sammen med håndverkeren avtaler løsningene du skal ha.

Framgangsmåten avhenger av om du har tak med egen luftespalte eller tak med kombinert undertak og vindsperre.

Bruk monteringsanvisning og fagfolk

Ved montering må man være uhyre nøye med utvendig lufttetting, tetting mot undertak og taktekning samt tetting mot innvendig dampsperre. Vær klar over at:

  • Med vinduet skal det følge en skriftlig dokumentasjon av vinduets produktegenskaper.
  • Det skal også følge en monteringsveiledning med vinduet. Sørg for at veiledningen blir fulgt!
  • Montering av takvinduer bør kun gjøres av erfaren fagperson.

Generelt om åpning i taket

Takvinduer som er bredere enn avstanden mellom sperrer/takstoler, krever at takkonstruksjonen tilpasses ved hjelp av utveksling mellom sperrene. Sperrene må ha tilstrekkelig kapasitet til å tåle den ekstra belastningen. Det bør også tas et visst hensyn til tekningen på taket slik at overgangene mellom tak og vindu blir best mulig.

Innvendige fôringer

Ved planlegging av vindusinnsetting i taket må det tas hensyn til at innvendige fôringer plasseres slik at romluft lett kan passere oppover langs vinduet på innsiden. Det reduserer faren for kondens. Også vindusbrett må plasseres slik at de ikke hindrer luftsirkulasjon langs vinduet.

Lufting av taket ovenfor og nedenfor vinduet

I luftede takkonstruksjoner med separat vindsperre og undertak kan takvinduer sperre for lufting mellom vindsperre og undertak. For å sikre ventilasjon i de berørte rommene mellom sperrene må det lages lufteåpninger ovenfor og nedenfor vinduet.

Feste av vindu

Vinduskarmen festes til sperrer, lekter eller taktro med monteringsbeslag, eller med spiker og skruer. Innfestingen må være så god at en ikke risikerer at snøras river vinduet med seg eller flytter det ut av posisjon. Vinduene bør plasseres i takets plan slik at vinduskarmen ikke stikker lenger ned i taket enn undertaket.

Anerkjente løsninger

Løsningene i boka Lag rom på loftet er hentet fra Byggforskserien, og tilfredsstiller kravene som myndighetene setter i plan- og bygningsloven.

Les mer

Lag rom på loftet, Faktaserien fra SINTEF Byggforsk, 2011. www.sintefbok.no
Byggforskserien 525.777 Innsetting av takvindu
Byggforskserien 525.779 Takopplett og arker i tretak

22. mai 2012
Mer om Annonse - Villatips
Annonse: Denne Villatipssiden presenteres av en Vi i Villa-partner. Spørsmål som gjelder sidens innhold besvares av avsenderen.

Unngå byggskader: Vellykket flislegging

For å oppnå et vellykket resultat når man skal flislegge et innendørs gulv, er det viktig å vite hvordan underlaget er bygd opp.